Kryptovaluta - Blockchain och kryptovalutan Bitcoin, Etherum m.fl som investering

Kryptovaluta som investering

Intresset för att investera i kryptovaluta, som exempelvis bitcoin och ethereum, är rekordstort och på senare tid har man dessutom i allt större utsträckning kunnat läsa om ett tilltagande intresse från större institutionella investerare.

Åsikterna går kraftigt isär om huruvida kryptovalutor är en enorm bubbla eller en “safe heaven” som kommer att ersätta guldets plats i en framtida allt mer digitaliserad värld. Nedan finner du aktuellt pris för bitcoin, ethereum och andra kryptovalutor samt nyheter relaterade till marknaden för kryptovalutor och även bolag som är exponerade mot dessa.

En investering i värdepapper innebär alltid en risk. En investering kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka ditt investerade kapital. Sidan innehåller annonslänkar till samarbetspartners.

Alla kryptovalutor

Överblick – Bitcoins historia och viktiga milstolpar

Här har TradingView samlat alla historiska händelser som varit mer eller mindre kurspåverkande för kryptovalutan Bitcoin under hela dess existens. Det är visualiserat på ett väldigt snyggt sätt där du kan ta dig tillbaka i tiden och även fördjupa dig om respektive händelse. Ett roligt sätt att fördjupa sig mer om Bitcoin i allmänhet och dess kursrörelser i synnerhet.

Historien om Bitcoin

Bonusvideo – Bitcoinspecial med Eric Wall

Eric Wall, investeringschef på kryptovalutafonden Arcane Assets, svarar på frågor om nuläget och framtiden för bitcoin och andra kryptovalutor i en uttömmande intervju med EFN.

Frågor som tas upp i intervjun.

  • Varför är priset på bitcoin så volatilt?
  • Hur ska man tänka som småsparare?
  • Har bitcoin fått en särställning bland kryptovalutorna?
  • Håller bitcoin på att bli ett digitalt guld?
  • Vad händer med bitcoin när en innehavare dör?
  • Hur kan reglering påverka bitcoin och andra kryptovalutor?
  • Hur ska man värdera bitcoin?

Nyheter om kryptovalutor

Finns ingenting här än.