Över 14 % årlig avkastning möjligt – Så investerar du i ränteprodukter
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Nyheter Börskollen Investeringstips

Över 14 % årlig avkastning möjligt – Så investerar du i ränteprodukter

Över

De historiskt höga räntorna vi ser idag har medfört att ränteprodukter blivit ett allt populärare komplement i fler investerares portföljer. Via FundingPartner kan du addera räntebärande investeringar i portföljen genom att låna ut pengar till lönsamma nordiska bolag.

"Fördelen med att investera i ränteprodukter är att ränteinkomsterna på förhand är bestämda, du vet avkastningen i förväg och när den realiseras. Intäkten fortlöper så till vida projektet inte hamnar i fallissemang, vilket minimerar löpande handpåläggning i form av analys och aktiv rebalansering av portföljen", säger Camilla Lie.

Hon är Sverigechef på FundingPartner, som tillhandahåller möjligheten att investera i räntebärande projekt inom bland annat fastighetsbranschen.

Skuld har företräde framför eget kapital och som figuren nedan visar är det det egna kapitalet som först försvinner när ett företags tillgångar minskar.

Figur: Hur en minskning av ett bolags tillgång påverkar eget kapital och skuldsättning.

Säkerheter i botten sänker risken

Till trots att marknaden för närvarande är osäker har man vid investeringar i lån via FundingPartner generellt alltid handgripliga säkerheter i botten, vilket utgör än trygghet om projektet stöter på problem eller förseningar längst med vägen.

"Sedan 2018 har över 90 % av våra låntagare haft fastigheten som säkerhet för projektet. Många av projekten säkras även med personlig borgen från ägarna, vilket vi gärna ser då det är ett starkt motiv att färdigställa projektet vid oförutsedda händelser", berättar Lie.

Fastighetsbranschen är en sektor som i stor utsträckning påverkats av det förändrade makroekonomiska läget, och de senaste åren har kännetecknats av kraftigt fallande bostadsbyggande.

"Det finns ett stort behov av nya bostäder i Sverige och när marknaden vänder räknar vi med att byggstarten tar fart. Här vill FundingPartner hjälpa till att realisera påbörjade projekt samt bistå med finansiering för planerade projekt", säger Lie.

9 % årlig avkastning sedan start – över 14 % för 2024

FundingPartner erbjuder utöver möjligheten att investera i lån till fastighetsbolag även projekt för tillväxtbolag inom bland annat tech. I utbyte erhåller du som investerare månatliga ränteutbetalningar.

"FundingPartners historiska avkastning efter realiserad förlust sedan vi startade 2018 till 2023 ligger på 9 % vilket varit bättre än genomsnittet på Stockholmsbörsen under samma period. Nettoräntan hittills i år ligger på över 14 %", säger Camilla Lie.

Sedan starten har FundingPartner lånat ut ca 3 miljarder kronor med en fallissemangsgrad på cirka 0,4 %. Grundlig kreditanalys utgör stommen  i affärsmodellen.

"Vi får en stor kvantitet ansökningar, som vi sedermera utvärderar noggrant. Ungefär 5 % av de som ansöker om lån via oss publiceras på vår plattform. Där öppnas de sedan upp för vårt nätverk bestående av över 21 000 Nordiska investerare", avslutar Lie.

Fakta om FundingPartner

  • FundingPartner grundades år 2017, och har haft över 80 % tillväxt de
    senaste två åren.
  • FundingPartner har över 21 000 nordiska investerare anslutna till
    plattformen och har sedan start till dagens datum förmedlat över 700 nordiska lån.
  • Under samma period har räntenettot varit 9,5 % i genomsnitt för
    investerare efter kreditförluster på cirka 0,4 % vilket inneburit en genomsnittlig ränta på 9 %.


Kom ihåg att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning och att alla investeringar kan resultera i förlust.

Läses av andra just nu

Populära ekonominyheter

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt