Sista chansen att teckna: Pionjären inom bioenergi genomför emission
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Nyheter Börskollen Noteringar & Emissioner

Sista chansen att teckna: Pionjären inom bioenergi genomför emission

Sista

I takt med att världen går mot en klimatneutral framtid blir det allt viktigare att hitta hållbara energilösningar som inte enbart är väderberoende. Phoenix BioPower, som grundades 2016, arbetar med att utveckla högeffektiva bioenergilösningar för att möta dessa utmaningar. Bolaget genomför nu en nyemission på 9,4 Mkr och har i förlängningen siktet inställt på en notering.

Pionjärer inom bioenergi

Phoenix BioPower har snabbt etablerat sig som en ledande aktör inom bioenergi. Med ny teknik omvandlar bolaget biomassa till högvärdiga produkter, såsom elektricitet och vätgas, med betydligt lägre klimatpåverkan än dagens bioenergilösningar.  Genom sin unika teknikplattform kan den nya tekniken producera upp till dubbelt så mycket el från biomassa jämfört med traditionella metoder.  Henrik Båge, VD för Phoenix BioPower kommenterar;

Vår teknik möjliggör en energiomställning på platser där det saknas eleffekt för att producera vätgas med elektrolys, något som öppnar upp för vår teknikplattform i marknader som annan teknik inte kan leverera till."

Kommersiella framsteg och samarbete

Företaget har senaste året gjort betydande framsteg inom teknikutvecklingen, särskilt inom förgasning och förbränning. Företagets ledning har parallellt också etablerat viktiga kommersiella kontakter, särskilt inom industrigaser. I dagsläget har tre industriella aktörer redan visat intresse för att använda bolagets förgasade biomassa som ersättning för fossila gaser i sina processer.

"För varje kilo vätgas som produceras med vår teknik kan 19 kilo koldioxid avskiljas och lagras permanent, något som vätgas från elektrolys aldrig kan uppnå," fortsätter Båge.

Viktiga milstolpar och framtidsutsikter

Sedan hösten 2023 har Phoenix BioPower genomfört framgångsrika tester i sin kallförgasningsrigg i Piteå och förbränningstester i Stockholm. Dessa tester har validerat förgasningstekniken under högtrycksförhållanden och för förbränningstekniken visat att systemet kan hantera och växla mellan olika bränslen med hög effektivitet.

Phoenix BioPower planerar nu att nå TRL5, en viktig milstolpe som innebär validering i relevant miljö. Detta är kritiskt inför uppskalning och för att attrahera industriella investerare.

Med 21 beviljade internationella patent och flera pågående utvecklingsprojekt står Phoenix BioPower på en stadig grund och är väl positionerat för att kunna spela en nyckelroll i den globala energiomställningen och på så vis även bidra till ett klimatneutralt samhälle.

Nästa steg: Emissionsrunda

För att fortsätta kommersialiseringen av sina bioenergilösningar genomför Phoenix BioPower en nyemission. Teckningstiden är 24 juni till 8 juli 2024, med målet att ta in cirka 9,4 MSEK vid full teckning. Emissionen är öppen för allmänheten även om bolagets befintliga cirka 2 300 aktieägare har företräde vid teckningen.

"Vi siktar på att etablera vår första kommersiella anläggning före 2030 och välkomnar alla investerare att bli en del av vår resa mot en framgångsrik och hållbar framtid," fortsätter Båge.

Phoenix BioPower är ännu inte noterat, men bolaget har långt gångna planer på att gå till börsen. Pandemin, krig och räntehöjningar har varit stora extraordinära händelser vilka stått i vägen för den planerade noteringen. Med förbättrade marknadsförutsättningar förbättras tidsramen för en notering.

”Huvudfokus är naturligtvis att utveckla verksamheten och där ingår framtida notering. Men när det kan ske är i dag för tidigt att säga. Men i takt med att marknadsförutsättningarna förbättras kommer den frågan högre upp på agendan”, avslutar Båge.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Läses av andra just nu

Populära ekonominyheter

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt