Teckna i guldprospekteringsbolaget Northgold som ser stor potential i finska guldbältet
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Nyheter Börskollen Noteringar & Emissioner

Teckna i guldprospekteringsbolaget Northgold som ser stor potential i finska guldbältet

Teckna

Northgold är ett svenskt guldprospekterings- och utvecklingsbolag som innehar prospekteringsrättigheter för ett flertal områden längs det mellanösterbottniska guldbältet i centrala Finland, bland annat guld- och kopparförekomsten vid Kopsa och andra guldförekomster längs Kiimalatrenden. Bolaget strävar efter att hitta och slutligen extrahera guld på underprospekterade områden i Finland.

Northgold genomför just en spridningsemission om 43,5 MSEK inför listning på Nasdaq First North Growth Market.


Northgold bedriver målinriktad mineralutforskning i Finland och bolaget har som strategi att föra in kapital och kunskap i utforskningsprojekt som:

 • Har låg risk på grund av betydande tidigare investeringar och upptäckter.
 • Uppvisar potential för högvärdig mineralisering i distriktsskala.
 • Har möjlighet att skapa mervärde genom ytterligare prospektering och tekniska studier.

Fokuserar på prospektering och utveckling av guldfyndigheter

Northgold fokuserar idag på prospektering och utveckling av guldfyndigheter som skapar en hävstång för tillväxten av guld som ett investeringsinstrument på längre sikt. Bolagets affärsmodell är att skapa värde genom att utöka mineraltillgångar genom prospektering och öka deras sannolikhet för utvinning genom tekniska studier. När tillräckliga mineraltillgångar har avgränsats, planerar bolaget i slutändan att utveckla sina fyndigheter till ekonomiskt lönsamma gruvor.

Northgold planerar att bedriva systematisk prospektering, inklusive borrning, vid Kopsa och Kiimalatrend-projekten med målet att utöka guldresurserna och upptäcka nya fyndigheter. Bolaget har idag en befintlig informell mineraltillgång om 725 000 uns guldekvivalenter (AuEq) och man eftersträvar att fortsätta konsolideringen av det underexploaterade mellanösterbottniska guldbältet.

Potential i det framväxande mellanösterbottniska guldbältet

Northgold har två guldprojekt med storskalig potential i det underinvesterade och framväxande mellanösterbottniska guldbältet. Regionen har en historia av brytning av basmetaller och håller nu även på att växa fram som ett uppåtgående gulddistrikt.

Prospekteringsfokus och investeringar har resulterat i flera stora upptäckter i ”guldlinjen” och VMS-trenden på den svenska sidan. Liknande koncentrationer av mineralfyndigheter bör förekomma längs Brahestad-Ladoga malmbältet i Finland. Trots detta har prospekteringsinvesteringarna på den finska sidan av trenden erhållit mindre än motsvarande 10 procent av kapitalinvesteringar som på den svenska sidan. Det mellanösterbottniska guldbältet erbjuder således framstående potential för stora upptäckter i ett framväxande gulddistrikt.


Karta över det mellanösterbottniska guldbältet. Bolagets fastigheter är markerade med lila gränslinjer kring Kopsa och Ängesneva. Som referens anges de viktigaste guldresurserna i regionen: Laivakangas (Laiva Gold Mine, Otso Gold Ltd), Kopsa (Fennia Gold Oy, dotterbolag till Northgold), Ängesneva (Lakeuden Malmi Oy, dotterbolag till Northgold) och Hirsikangas (Rupert Resources Ltd). Guldfyndigheter betecknas med gula cirklar. Karta producerad från GTK MDaE karttjänst den 25 januari 2022.

Northgolds målsättningar

Bolagets målsättningar och objekt inom de kommande fem åren kan sammanfattas enligt nedan:

Kortsiktiga mål (12-18 månader): Utvidga huvudprojektet Kopsa-tillgången och utforska andra områden längs Kiimalatrenden, med målet att öka de guldekvivalenta tillgångarna till 1 000 000 uns AuEq (NI 43-101-kompatibla).

Mål på medellång sikt (2-3 år): Optimera Kopsa-tillgången, med målet att avancera den till utvecklingsstadiet genom ett eventuellt arrangemang med en lokal bearbetningsanläggning, som på sikt skulle kunna stärkas med satellitpotential från Kiimalatrenden eller någon annanstans från det mellanösterbottniska guldbältet.

Långsiktiga mål (3-5 år): Avancera Kopsa-tillgången till kommersiell produktion, samtidigt som man fortsätter att utforska och konsolidera ytterligare potentiella produktionssatelliter över det mellanösterbottniska guldbältet.

Inspelning från Digitala Aktiekvällen 28 februari 2022.

Erbjudandet i sammandrag

 • Emissionsvolym: 43,5 MSEK
 • Övertilldelningsoption: Upp till 6,5 MSEK
 • Teckningsperiod: 21 februari – 7 mars 2022
 • Teckningspris: 11,60 SEK per aktie
 • Värdering (pre-money): Cirka 82,4 MSEK
 • Teckningsåtaganden: Cirka 32 MSEK, motsvarande cirka 74 % av erbjudandet
 • Lock-up: 100 % av aktierna innan erbjudandet, 12 månader efter första dag för handel
 • Indikativ första dag för handel: 24 mars
Teckna via Avanza Teckna via Nordnet Teckna med BankID Prospekt Läs mer på bolagets hemsida


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Nyheter om Northgold

Läses av andra just nu

Populära ekonominyheter

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt