Tre växande energimarknader du bör investera i under 2024
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Tre växande energimarknader du bör investera i under 2024

Tre

För investerare erbjuder tillväxtmarknader två unika möjligheter: diversifiering och tillgång till snabbt växande ekonomier. Men det finns också en annan viktig faktor man som investerare bör överväga, och det är energiomställningen.

Internationella energirådet förutspår att förnybara energikällor kommer att stå för över en tredjedel av den globala eltillförseln 2025, samtidigt som 85% av det nya elbehovet förväntas komma från tillväxtmarknader. Att investera i energiomställningen på tillväxtmarknader möjliggör för dig som investerare att både göra gott och tjäna pengar samtidigt.

Tre attraktiva tillväxtmarknader att investera i – med fokus på energiomställningen

Nghia Nippers, slutkund av Trine-lånet ecoligo 23 & ecoligo 24

Vietnam
Vietnam har sett en betydande ekonomisk tillväxt de senaste åren och återhämtade sig kraftigt 2022 med en BNP-tillväxt på över 8%. Prognoser lutar åt en stabilisering på omkring 6% till slutet av 2026. En stor bidragande faktor till landets ekonomi är tillverkningsindustrin, som står för över 20% av landets BNP. En trend som sannolikt kommer att öka på grund av ökade produktionskostnader i Kina, vilket innebär att många företag vänder sig till Vietnam som sin tillverkningshub. När tillverkningen i landet ökar, ökar också efterfrågan på el. Detta i kombination med den minskade kostnaden för solceller gör den förnybara sektorn till en lovande investering.

Chile
Chile är känt för att vara en av de snabbast växande nationerna, med en stabil politisk miljö, naturresurser och en stadig ekonomisk tillväxt. Landets omfattande nätverk av frihandelsavtal, inkluderat avtal med USA, ökar marknadens attraktionskraft ytterligare.

Genom den framgångsrika strategin inom förnybar energi, anses Chile vara en modell för andra latinamerikanska länder. Landet siktar på att omvandla 70% av sin totala energiförbrukning till energi från förnybara källor fram till 2030. För riskmedvetna investerare som söker diversifiering inom tillväxtmarknader erbjuder Chiles förnybara sektor ett utgångsläge med bra potential.

Internationella energirådet förutspår att förnybara energikällor kommer att stå för över en tredjedel av den globala eltillförseln 2025, samtidigt som 85% av det nya elbehovet förväntas komma från tillväxtmarknader.’’

Historisk och prognostiserad kumulativ solkapacitiet, i Gigawatt, för Indien, Chile och Vietnam

Indien
Indiens ekonomi, trots den globala lågkonjunkturen - är på väg mot en tillväxt på 6,4% i år och förutspås bli världens tredje största ekonomi år 2030. Indiens attraktionskraft för utländska investerare ligger primärt i dess stabila valuta, låga växlingsrisk och disciplinerad utlandsupplåning.

Besök för Due Diligence vid Acharya Narendra Dev College, slutkund av Trine-lånet Talf Solar 1

I likhet med Vietnam framstår Indien som ett tillverkningsalternativ till Kina. Dock väcker Indiens snabba industriella tillväxt miljöbekymmer. Med tanke på dess redan allvarliga luftföroreningar, värmeböljor upp till 45° C, extrem översvämning och torka, måste den ökade efterfrågan på energi mötas upp med förnybara energikällor. Detta tillsammans med en regeringspolitik som driver på omställningen i landet samt stigande energipriser, gör Indien till en attraktiv och nödvändig marknad för investeringar inom förnybar energi, särskilt inom solenergi.

Hur kan du investera på dessa marknader?

Medan investeringar via börsen oftast stannar inom Nordamerika och Europa erbjuder Trine en unik direkt tillgång till dessa tillväxtmarknader. Trine är specialister på kommersiella och industriella solenergiprojekt och möjliggör för dig som investerare att diversifiera din portfölj med noggrant utvalda investeringsmöjligheter som både minskar koldioxidutsläppen, och möjliggör för dessa marknader att utvecklas hållbart.

Hittills har Trines drygt 14 000 investerare investerat mer än 90 miljoner euro i solenergi, varav över 60 miljoner euro har återbetalats. Dessa investeringar har direkt bidragit till att undvika över 1 miljon ton CO2 och gett el till över 3 miljoner människor. Joina Trines community och gör direkt skillnad idag!

Hittills har Trines drygt 14 000 investerare investerat mer än 90 miljoner euro i solenergi, varav över 60 miljoner euro har återbetalats. Dessa investeringar har direkt bidragit till att undvika över 1 miljon ton CO2 och gett el till över 3 miljoner människor.”

Totalt finansierat och återbetalat belopp med Trine, datum 2024-03-14


Kom ihåg att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning och att alla investeringar kan resultera i förlust.

Läses av andra just nu

Populära ekonominyheter

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt