OMXS30 & OMXSPI | Kursgrafer: Så går Stockholmsbörsen just nu
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Stockholmsbörsen idag – Se realtidskurser för indexen OMXS30 och OMXSPI

Stockholmsbörsen är Sveriges primära marknadsplats för handel med aktier, obligationer och andra finansiella instrument. Det är en dynamisk miljö som dagligen påverkas av en myriad av faktorer såsom ekonomiska rapporter, globala händelser och marknadssentiment. Här fokuserar vi på utvecklingen på Stockholmsbörsen idag, med fokus på indexen OMXS30 och OMXSPI.

Nedan kan du se grafer med aktuella priser som visar hur dessa båda index utvecklas idag. Längre ner på sidan kan du också läsa mer om indexen och fördjupa dig i ämnet.

OMXS30 – OMX Stockholm 30

OMXS30 är ett aktieindex som representerar de 30 mest handlade aktierna på Stockholmsbörsen och ofta används som en indikator för hur den svenska marknaden presterar.

OMXSPI – OMX Stockholm PI

OMXSPI är ett brett index som inkluderar samtliga aktier noterade på Stockholmsbörsen och därmed ger en bred överblick över marknaden.

Vinnare & Förlorare på Stockholmsbörsen idag

I grafen nedan kan du få en överblick över vilka aktier som är vinnare respektive förlorare på Stockholmsbörsen idag.

OMX Stockholm 30 är Stockholmsbörsens storbolagsindex

OMX Stockholm 30 (förkortat OMXS30) är ett kapitalviktat index som representerar de 30 mest handlade aktierna på den svenska börsen. Det är ett av de mest använda måtten på hur det går för den övergripande svenska börsen. Indexet består av stora och väletablerade företag inom en rad olika branscher, från finans och industri till hälsovård och konsumentvaror.

Att OMX Stockholm 30 är ett kapitalviktat index innebär att varje bolags påverkan på indexet står i proportion till dess marknadsvärde. I detta index kommer därför större företag att ha en större inverkan på indexets rörelser jämfört med mindre företag.

OMXSPI är Stockholmsbörsens breda index

OMXSPI (OMX Stockholm PI) är ett annat index som har ett bredare perspektiv. Det inkluderar nämligen alla aktier som är listade på Stockholmsbörsen och är därmed en bättre indikator på den övergripande aktiviteten på marknaden. Istället för att vara kapitalviktat, som OMXS30, är OMXSPI viktat efter free float. Det betyder att indexet viktas utifrån den del av ett företags aktier som är tillgängliga för handel på börsen. Det betyder att aktier som är inlåsta av stora ägare inte inkluderas i denna viktning.

Betydelsen av att detta index viktas utifrån free-float

När indexet viktas utifrån free-float kan alltså även mindre företag med en hög andel av aktier som handlas öppet över börsen ha en märkbar inverkan. Denna viktning kan göra att indexet påverkas i högre utsträckning av sådana aktier jämfört med i ett kapitalviktat index som OMXS30. I det sistnämnda indexet tenderar de största företag att ha en dominerande inverkan.

Många anser att metoden med viktning utifrån free-float ger en mer precis återspegling av dynamiken på marknaden. Detta eftersom indexet då fokuserar på de aktier som faktiskt kan köpas och säljas på den öppna marknaden. Därmed skapas en mer realistisk bild av det aktuella marknadssentimentet på börsen idag.

Skillnaderna mellan OMXS30-index och OMXSPI-index


Det finns flera viktiga skillnader mellan dessa två index:

  • Omfattning. OMXS30 är smalare och fokuserar på de 30 största och mest handlade företagen. OMXSPI är bredare och inkluderar alla listade företag.
  • Viktning. OMX Stockholm 30 är kapitalviktat, vilket innebär att större företag i högre grad påverkar indexets prestanda. OMXSPI är istället viktat efter free-float – vilken betydelse detta har kan du läsa dig till ovan.
  • Representation. OMX Stockholm 30 kan ge en snabb översikt av hur de största företagen på Stockholmsbörsen presterar. OMXSPI ger istället en mer fullständig bild av den svenska marknaden som helhet.

Så kan du läsa graferna

För att förstå hur graferna med realtidskurser ovan fungerar är det viktigt att känna till några grundläggande begrepp, närmare bestämt OHLC:

  • Open (öppningskurs). Öppningskursen visar priset för det första avslutet under den aktuella tidsperioden. I detta fall visar den kursen för indexet när börsen öppnar för dagen.
  • High (högsta kurs). Den högsta kursen är det högsta pris som indexet har handlats till under den aktuella dagen.
  • Low (lägsta kurs). Den lägsta kursen är det lägsta pris som indexet har handlats till under en viss dag.
  • Close (stängningskurs). Stängningskursen är priset på det sista avslutet som görs under den aktuella tidsperioden. I detta fall visar den kursen för indexet när börsen stänger för dagen.

Tillsammans ger OHLC en översikt av prissvängningarna och marknadens sentiment under den givna tidsperioden. Genom att förstå vad de representerar kan du få en mer nyanserad bild av aktiviteten på marknaden utifrån grafen för ett index.

När du för muspekaren över graferna på denna sida kan du se dessa olika kurser. Du kan till exempel se utvecklingen på en dag, en månad, 1 år, 5 år eller en längre tidsperiod.

Därför är dessa index viktiga

Indexen kan ses som en slags termometer för ekonomin. De hjälper investerare att snabbt bilda sig en uppfattning om marknadens riktning. De används även som benchmark för att jämföra prestandan hos enskilda aktier eller fonder i relation till jämförelseindex.

Vanliga frågor om Stockholmsbörsens index

Vad betyder OMX på börsen?

OMX Stockholm förkortas OMXS och är numera en del av den verksamhet som Nasdaq bedriver i Norden. Förkortningen OMXS symboliserar olika index och tjänster kopplade till Stockholmsbörsen. Två exempel på sådana är indexen OMXSPI och OMXS30.

Vad är skillnaden mellan OMXSPI och OMXS30?

OMXS30 är ett kapitalviktat index bestående av de 30 mest handlade aktierna på Stockholmsbörsen. Det ger en bild av hur de största och mest likvida företagen presterar. OMXSPI är bredare och innefattar alla aktier som är listade på Stockholmsbörsen.

Vilka bolag ingår i OMXS30?

Sammansättningen i OMXS30 kan variera över tid då indexet uppdateras regelbundet baserat på marknadsvärde och likviditet. Generellt ingår stora och väletablerade svenska företag från olika sektorer i detta index, som t.ex. Volvo, Ericsson och H&M.

Populära ekonominyheter

Aktietips

Visa fler

Nyhetsbrev

Trendande bolagsbevakningar idag

LandAktieBransch
SaabMilitär & Försvar
NIBE IndustrierInstallation & VVS
SSABGruv - Industrimetaller
VolvoIndustrimaskiner
InvestorInvestmentbolag
EmbracerGaming & Spel
BolidenGruv - Industrimetaller
Volvo CarBil & Motor
HandelsbankenBanker
EricssonKommunikation
Innehåller annonslänkar

Så kommer du igång med trading

Den här månaden har vi valt att lyfta fram trading som utbildningstema, så att du som läsare ska få en möjlighet att fördjupa dig mer och spetsa dina kunskaper. Nedan finner du ett antal matiga guider och vi lyfter även fram vårt förstahandsval av mäklare och plattform: IG.

STÄNG X
Bästa valet för trading – Bra erbjudande & gratis utbildning
Världsledande global tradingmäklare med prisbelönt app
Gratis att öppna konto & demokonto (fiktiv handel)
KOM IGÅNG

74% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos de här leverantörerna.