Bli delägare i IPO-aktuella techbolaget med aggressiva expansionsplaner
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Bli delägare i IPO-aktuella techbolaget med aggressiva expansionsplaner

Bli

IPO-aktuella Increasor Tech Invest AB har en aggressiv expansionsplan och siktar på att omsätta 70 MSEK redan första verksamhetsåret 2021, dessutom med positivt rörelseresultat. Men hur ska det gå till? Andreas Trouin, VD för Increasor, förklarar hur strategin ser ut för att uppnå de högt ställda målen.

Ta del av investeringserbjudandet här

Grundstenen - Den verksamhet som byggts upp

Andreas förklarar att verktygen som de redan existerande dotterbolagen besitter är det som utmärker investmentbolaget. Increasor vill gå ut aggressivt och utmana de traditionella VC-bolagen men samtidigt upprätthålla en stabil verksamhet. Kompetenserna som finns idag är webbyrån Sprattlevann, som fokuserar på datadriven kommunikation, leadsgenerering och tillväxtstrategi likväl som IT-utveckling, systemutveckling och mobilappar. Grafiska teamet sitter i Ukraina och utvecklarna i Indien medan strategin läggs från Stockholm. Den andra kompetensen som är viktig är Capeum Nordic som arbetar med legala och juridiska frågor. Här finns även ett investerarnätverk på 40.000 personer men också ett nätverk av affärsänglar och riskkapitalister.

Grunden och kassaflödet genereras av en e-handelsportfölj, spännande appar och techlösningar i en högriskportfölj.

Det gör att vi kan ta högre risker, i tidiga startups, utan att behöva vara oroliga för exit-strategin där ett annat VC-bolag istället kanske tackar nej. Det är också just det, som gör att vi kommer vara den första partnern man hör av sig till när man söker tillväxt i sin affärsidé.
Läs mer i Increasor Tech Invest och memorandum här

Den största delen av omsättningen förvärvas

Bolagets satsning på att konsolidera e-handel kommer att utgöra den största delen av koncernens omsättning. De ovan nämnda verksamheterna utgör omsättningsmässigt ca 15-20 MSEK, resten av den prognostiserade omsättningen ska förvärvas. Tanken med att konsolidera e-handel bygger på att många e-handlare idag antingen har slagit i ett glastak och inte längre kommer framåt. Alternativt så beror det på att intäkterna är för små för att upprätthålla en verksamhet som driver de med allt vad det innebär, lokalkostnader, bokföring, försäkringar etc. Genom att komma in i en större organisation kan e-butikerna inte bara få en tryggad ekonomisk situation utan också bli betydligt mer lönsamma genom att nyttja de stordriftsfördelar och synergier som konceptet erbjuder.

Stor användarbas skapar stort värde

Genom att slå samman och kategorisera kunddatabaser, skapas en näst intill ovärderlig kundkännedom. Increasors strategi i detta är att använda den User Intelligence som kontinuerligt skapas i e-handelsflödena och trafikdrivande hemsidor och på så sätt kunna skapa datadriven marknadsföring och leadsgenerering med ypperlig målgruppssegmentering. Det kommer inte att ta lång tid att bygga en stor värdebas i användarna av Increasors samtliga kanaler.

Ekosystemet

För att återkomma till ordet ekosystem i första stycket så är det så här det fungerar. Increasor förvärvar initialt verksamheter med fokus på e-handel och genast hamnar de i det ekosystem som har byggts upp. Webbyrån tar automatiskt över marknadsföring och ansvaret för tillväxt i e-handeln, liksom övergripande ansvar för marknadsföringsaktiviteter. Givetvis kan driftkostnader etc. sänkas när man kommer med en större verksamhet till leverantörer. Exempelvis kan Capeum hantera allt som har med Corporate Governance att göra oavsett om det gäller kallelse till bolagsstämma, ett aktieägaravtal eller kontakten med affärsänglar. I det större perspektivet ska Increasor fungera som en accelerator där alla portföljbolag kan hanteras av en central organisation.

Bli delägare i Increasor Tech Invest AB innan emissionen stänger

Läses av andra just nu

Populära ekonominyheter

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt