Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

IPO:

IPO: Teckna i specialistbolaget som digitaliserar snabbväxande marknadsnischer

CombinedX är en familj bestående av nio specialistbolag med ett gemensamt mål - att vara bäst inom sin marknadsnisch på digitalisering. Nu tar bolaget klivet ut på börsen för att fortsatt växa genom förvärv.

CombinedX är en familj av specialistbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Koncernen består idag av nio helägda dotterbolag i vilka verksamheten bedrivs. CombinedX specialistbolag erbjuder tjänster som hjälper kunderna att transformera och optimera sina verksamheter genom användning av digital teknik. Specialistbolagens kompetensområden sträcker sig från digital affärsutveckling & transformation till tjänstedesign & kundupplevelse, infrastrukturtjänster & säkerhet samt Internet of Things (IoT).

CombinedX affärsidé är att utveckla och förvärva marknadsledande specialistbolag inom digitalisering.”

Riktar in sig på snabbt växande nischar

CombinedX marknadsanalys av den svenska IT-konsultmarknaden är att de mest lönsamma och snabbast växande bolagen är relativt små och specialiserade, medan de stora och breda konsulthusen som samlar många erbjudanden under ett och samma varumärke uppvisar en lägre lönsamhet och tillväxt.

CombinedX har därför en organisationsmodell och en varumärkesstrategi som bygger på följande hörnpelare:

  • Decentralisering: CombinedX verksamhet är uppdelad i flera helägda men självstyrande specialistbolag.
  • Specialisering: Varje specialistbolag har ambitionen att erbjuda sina kunder ett ledande teknik- och affärskunnande i sin nisch.
  • Multi-brand: Varje specialistbolag går till marknaden under sitt eget varumärke.

Nuläget och vägen framåt

CombinedX vision är att etablera sig som Nordens ledande grupp av kunskapsbolag inom digitalisering. Under verksamhetsåret 2020 uppnådde bolaget målet att nå en omsättning om över 500 MSEK, vidare under 2021 uppnådde bolaget en rörelsemarginal (EBIT) om 10%.

Framåt har CombinedX målsättningen att nå 1 MDSEK i omsättning till år 2025.

Bolagets vision är att etablera sig som Nordens ledande grupp av specialistbolag.”

Video: Nordnets Alexander Gustafsson intervjuar CombinedXs vice VD Oscar Godberg.

Starkt förvärvsfokus för fortsatt acceleration

Erbjudandet omfattar en nyemission av aktier som vid full teckning tillför CombinedX omkring 60 MSEK, före avdrag för emissionskostnader. Den förväntade nettolikviden från erbjudandet kommer, i sin helhet, att användas som kapitalbas inför framtida förvärv.

Bolaget har erhållit teckningsåtaganden om 34 MSEK från bl.a. Cliens Kapitalförvaltning AB, AB Grenspecialisten, Edastra AB, Investment AB Spiltan, Unionen, Proactive International Interim P2i AB (Niklas Flyborg) och Resona Holding AB (David Giertz). Samtliga har åtagit sig att delta till samma pris och villkor som övriga investerare i erbjudandet.

Motivet till noteringen är att bredda aktieägarbasen, öka den allmänna kännedomen om bolagets varumärke samt att förbättra förutsättningarna för framtida förvärv.

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningsperiod: 3-17 mars 2022
  • Teckningskurs: 42 SEK/aktie
  • Emissionsvolym: 60 MSEK
Teckna via Avanza Teckna via Nordnet Läs mer om CombinedX och erbjudandet


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Läses av andra just nu

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt