Experten tipsar; Så här bör du tänka med ditt sparande 2022!
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Nyheter Börskollen Privatekonomi

Experten tipsar; Så här bör du tänka med ditt sparande 2022!

Experten

2021 var det näst starkaste börsåren under 2000-talet. Inför 2022 står vi inför nya utmaningar.  Inledningen på året har varit allt annat än muntert med branta fall i både Europa och USA på grund av nya virusvarianter, inflation och oroande ränteläge. Var står vi nu och hur bör man tänka inför ett förmodat turbulent börsår?

På en svängig börs är det viktigt att hålla i sin investeringsstrategi och fortsätta spara kontinuerligt”, det säger Ulf Ahrner, medgrundare och förvaltningschef på fondroboten Fundler.

2021 var det starkaste börsåret sedan återhämtningen från finanskrisen 2009. Marknadsläget och flertalet orosmål gör att bågen är mer spänd än på länge inför det nya året.

Olika varianter av Covid kommer troligtvis att fortsätta skaka ekonomierna under 2022. Inflationen stör marknaden och kan komma att fortsätta stiga i början av året innan den börjar avta. Samtidigt kommer centralbanker minska sina stimulanser för att hålla inflationen i schack.

“Jag ser det som nästan omöjligt att inflationen kommer ned till centralbankernas mål på runt två procent. Det ger utrymme för stigande räntor, men förblir räntorna låga och inte stiger i alltför snabb takt kommer riskaptiten vara fortsatt hög även under nästa år”, säger Ulf Ahrner.

”Positiva förväntningar på en svårtippad börs”

Ekonomiska återhämtningen kommer med all sannolikhet att fortsätta, vilket talar för en fortsatt god vinstutveckling för börsbolagen. Värderingarna är dock rejält uppskruvade på flera håll, framför i allt upphaussade tillväxtföretag. De bolag som kan hantera de omvärldsfaktorer som påverkade världsekonomin 2021, kommer stå som vinnare vid utgången av 2022.

Generellt har bolagen bra förutsättningar för vinstutveckling, med bra balansräkningar och fortsatt låga räntor. Det talar för att kapitalet fortsatt kommer att vilja vara på aktiemarknaden i stället för räntemarknaden.

”Expertens bästa tips”

Allt tyder på att kommande börsår förväntas bli skakigt och det kommer vara svårt att lyckas träffa topparna och dalarna i marknadens rörelser.

  • Har du pengar som ska användas inom ett till två år så ska dom inte placeras på börsen. Trots vår låga räntemiljö så ska pengar som ska användas inom kort förvaltas på ett bankkonto med låg risk.
  • För att vara med och dra nytta av börsen upp- och nedgångar är ett kontinuerligt sparande att föredra. Det vill säga att fylla på portföljen en eller flera gånger i månaden.
  • Sprid risken genom att månadsspara och välja olika investeringsformer och tillgångsslag.

”Modern teknik optimerar avkastningen”


Fondrobotar ökar stadigt i popularitet – en spartrend som förstärkts av pandemin. Fundler lanserades i juni 2016 som en av de första fondrobotarna på den svenska marknaden. Med drygt fem års förvaltningshistorik, har Fundler hittills kunnat redovisa högst riskjusterad avkastning* och bevisat att kombinationen av teknik och mänsklig förvaltning fungerar.

“Fundler är den fondrobot som bäst tagit kunnat ta tillvara marknadens svängningar det visar att tekniken och vår modell håller”, säger Ulf Ahrner.

Ulf kommenterar vidare anledningen bakom framgången

En anledning är hur vi byggt upp Fundler tekniskt, till exempel optimerar vi varje risknivå för sig. Oavsett nivå innehåller alltid våra portföljer en optimerad andel aktiefonder, vilket ger högre avkastning över tid. En annan anledning är att vår fondrobot ombalanserar din portfölj regelbundet på individuell nivå – en avancerad teknik vi är ensamma om. Det innebär att din portfölj ombalanseras när tillfället är gynnsamt för just din portfölj.”

En annan framgångsfaktor är att Fundler erbjuder professionell förvaltning helt utan provisioner.

“Det betyder att vi inte tjänar extra på att sälja en dyrare fond till dig eller locka dig att ta mer risk än du borde. Vi har inga incitament att rekommendera dig något annat än de fonder eller andra produkter som vi anser är optimala för just dina sparmål,” avslutar Fundlers förvaltningschef.

Vad är en fondrobot?

En digital tjänst som hjälper dig att automatisera ditt sparande. Du kommer enkelt igång och får en portfölj till låg kostnad som är anpassad till dina sparmål. Tekniskt är robotarna automatiserade system – programmerade algoritmer och komplexa matematiska formler – som används för kapitalförvaltning.

Vad gör roboten Fundler och vad gör människorna på Fundler?

  • Fundlers portföljförvaltare väljer ut fonder baserat på ingående analys och erfarenhet, och de har tillgång till marknadens cirka 36 000 fonder. Med fem till tio fonder i varje portfölj sprids riskerna så att du får en risknivå som passar ditt sparmål.
  • Roboten hjälper dig att snabbt och enkelt välja rätt portfölj utifrån din sparhorisont och riskprofil. Sedan har den hela tiden koll på kursutvecklingen och optimerar din portfölj långt mycket mer effektivt än vad en människa skulle kunna göra.
  • Fundlers kundtjänst sköts av människor – oavsett om du mejlar, ringer eller använder chatten.

Exakt hur jobbar roboten?

Roboten parerar kursrörelser inom portföljen. Den fördelar dina pengar mellan portföljens olika delar, så att du ska få bästa möjliga utveckling på precis den risknivå du själv har bestämt. Och varje dag rapporterar roboten till Fundlers förvaltare vad som hänt under dagens handel.

*Källa: Morningstar. Avser portföljen Global Framtid med liknande förvaltning och jämförbara konkurrenter efter avgifter och kickbacks under tidsperioden 2019/01/01 - 2021/12/31.

Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.

Läses av andra just nu

Populära ekonominyheter

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt