Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Färsk

Färsk undersökning: Så agerar svenska investerare under börsoron

Nästan var fjärde svensk har gjort förändringar i sitt sparande på grund av rådande marknadsläge – men majoriteten sitter still i båten. En färsk undersökning genom Kantar Sifo* på uppdrag av den digitala investeringstjänsten Fundler,  tar reda på hur en skakig börs, höjda bolåneräntor, skenande energipriser och stigande inflation har påverkat investeringsviljan.

Under coronapandemin och den tillhörande börskraschen såg vi många drabbas av panik genom stora utflöden från fonder. Nettosparandet i fonder var kraftigt negativt under mars månad 2020. Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade med hela 585 miljarder kronor. Med börsens rekordstarka återhämtning färskt i minnet visar undersökningen hur svenskarna agerar just nu.

Påverkar högre levnadskostnader och internationella konflikter ditt sparande i aktier och fonder?

Historiska kriser har sällan haft en långvarig effekt på finansmarknaderna. Under 7 av de senaste 10 decennierna, mellan 1915–2015, har börsen någon gång haft en nedgång på mer än 50 procent. De flesta större nedgångar har dock historiskt vänt tillbaka redan efter 18–24 månader. Och svenskarna verkar vara med på tåget.

Två av tre håller fast vid sin strategi

Undersökningen visar att 67 procent svenskarna uppger att man inte gjort någon förändring i sitt sparande i aktier och fonder på grund av det oroliga marknadsläget vi befinner oss i.

Mohammed Salih som tidigare representerat Aktiespararna och nu är oberoende sparekonom kommenterar:

Detta kanske visar att småsparare har lärt sig från tidigare korrektioner på marknaden och att många av dessa faktiskt innebär ett potentiellt köpläge för ett långsiktigt sparande.”

Börsen är det enda alternativet!

I skrivandets stund står börsen förvånande högre än vad den gjorde den 24 februari när Ryssland valde att gå in i Ukraina. Detta är ett kvitto på att börsmarknaden överkommer även de tyngsta av kriserna och är framåtblickande.

”Trots oro för stigande räntor och en inflation som urholkar värdet på vårt kapital så råder fortfarande TINA (There Is No Alternative) – alltså att det fortfarande inte finns något likvärdigt alternativ till börsen när det kommer att få pengar att växa”, avslutar Mohammed Salih.

Hur investerar man på en orolig börs?

När börsen faller är det lätt att gripas av panik och agera i affekt. Experterna är alla överens om att långsiktighet och månadssparande är de bästa botemedel mot åksjuka när börsen svänger.

Historiskt är en sättning mer regel än undantag. Sitt still i båten och håll kvar vid din investeringsstrategi. Vinnaren är den som tänker långsiktigt och fortsätter investera i både upp- och nedgång”, säger Jacob Liebermann, rådgivningschef på Fundler.

Tid och avkastning är de två faktorer som kan göra dig till en vinnare på börsen. Att våga ta rätt risk och vara långsiktig i din strategi gör att pengarna växer med ränta-på-ränta-effekten. Under 2021 gick börsen upp med hela 29 procent, enligt svenska index OMXS30, och den som månadssparade regelbundet fick ta del av fin avkastning. Att börsen föll ordentligt från toppen till botten med 30 procent året innan verkar många redan ha glömt. Kanske för att börsen var tillbaka på samma rekordnivåer igen efter bara en månad.

Med facit i hand ser vi att de mest framgångsrika investerarna sitter på händerna, månadssparar och är långsiktiga. Den som ändå vill vara en aktiv placerare kan alltid försöka fylla på vid sättningar eller korrektion då det har visat sig vara en bra affär. Jacob Liebermanns generella råd till en småsparare vid en börsnedgång är att hindra sig själv från att ta ogenomtänkta beslut.


Exempel på tidigare fall på börsen:

Finanskrisen

Den globala finanskrisen 2007 till 2008 orsakades av räntorna och bostadsmarknaden i USA. I september 2008 spred sig paniken på de globala finansmarknaderna när det amerikanska investmentbanken Lehman Brothers gick i konkurs.

Vårt svenska breda index föll då med över 50 procent mellan juni 2007 och december 2008. Återhämtning påbörjades kort därefter och pågick i stort sett fram till februari 2020.

Fastighetskrisen

Den svenska fastighetsmarknaden var hårt skuldsatt i början av 1990-talet och när lånen förblev obetalda spred sig en fastighetskris till bank- och finanssektorn. Detta inverkade starkt på aktiemarknaden. I mitten av 1990-talet hade Stockholmsbörsen fallit med över 50 procent. Ett flertal fastighetsbolag var försatta i konkurs och statliga räddningsaktioner inleddes för att rädda banker och det finansiella systemet.

Börsen sjönk strax över 30 procent från toppen 2:a juli 1990 fram till 12:e oktober 1992. Efter det påbörjades återhämtningen hastigt och redan i augusti samma år hade börsen återigen kommit in i positivt territorium.

Coronakraschen

En av världens hastigaste börskrascher som höll i sig i endast 18 dagar. Börsen tappade totalt 33,81 procent men många enskilda bolag drabbades av betydligt kraftigare tapp. Börsen var dock helt återhämtad på mindre än 270 dagar. Sedan botten på coronakraschen i mitten av mars 2020 är börsen fortfarande upp kraftigt – trots den senaste tidens oro.

Fondrobot en bra hjälp

Om du själv inte har ett stort intresse och aktivt följer börsens utveckling kan det vara svårt att på egen hand skapa en tydlig strategi och följa den år ut och år in. Här kan fondrobotar som Fundler vara ett bra alternativ, då de erbjuder ett enkelt, smidigt och personligt anpassat erbjudande som baseras på de val och preferenser som är centrala för just dig. Hur lång sparhorisont har du? En lägre risknivå eller maximal andel aktier för högsta möjliga avkastningspotential över tid? Värnar du om hållbarhet och vill bara välja fonder som undviker vissa branscher?

*Information om undersökningen: Riksrepresentativ undersökning genomförd av Kantar Sifo den 25 mars 2022 på uppdrag av Fundler. Totalt 1 153 respondenter i åldersspannet 18–79 år.

Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.

Läses av andra just nu

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt