Fondroboten med högst avkastning – ”Säger nej till provisioner, ger kunden rabatt istället”
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Nyheter Börskollen

Fondroboten med högst avkastning – ”Säger nej till provisioner, ger kunden rabatt istället”

Fondroboten

Allt fler svenskar väljer att använda en digital tjänst för att löpande sköta sin investeringar. En framgångsfaktor är avancerad teknik. En annan är drivet att utmana en traditionell bransch. Fundler är den svenska fondroboten med högst riskjusterad avkastning:

“Vi har en låg avgift och tar inte emot fondprovisioner”, säger Ulf Ahrner, grundare och förvaltningschef.


Fundler lanserades i juni 2016 som en av de första digitala rådgivarna på den svenska marknaden. De senaste tre åren har Fundler kunnat redovisa högst riskjusterad avkastning bland de svenska fondrobotarna [1] och intresset har stadigt ökat för deras sparerbjudande. Speciellt i tider av oro och en turbulent börs som följd.

"Antalet kunder ökade med ungefär det dubbla förra året, och närmar sig 80 000”, berättar Ulf Ahrner, förvaltningschef och grundare.

Tar inte emot provisioner

En framgångsfaktor är att Fundler erbjuder professionell förvaltning helt utan provisioner, menar Ulf Ahrner.

“Det betyder att vi inte tjänar extra på att sälja en dyrare fond till dig eller locka dig att ta mer risk än du borde. Vi har inga incitament att rekommendera dig något annat än de fonder eller andra produkter som vi anser är optimala för just dina sparmål”, säger han och fortsätter:

Vi tar endast betalt genom ett tydligt förvaltningsarvode. De provisioner som vanligtvis skulle ha gått till oss som rådgivare investerar vi tillbaka direkt till kunderna. Det blir som en rabatt på fondavgiften.”

”Betala bara för den professionella hjälpen”

Anna-Lena Wretman är vd på Fundler sedan 2021 då hon lämnade uppdraget som vd på den folkkära betalappen Swish. Hennes mål är att Fundler ska göra samma sak för investeringar som Swish har gjort för betalningar:

“Den som investerar behöver ofta professionell hjälp med själva förvaltningen. Och den i sig är inte dyr. Det som påverkar avgiften för traditionell förvaltning är distribution, licenser och administration vilket över tid påverkar möjligheten till avkastning.”

Grundidén med Fundler är att på ett schysst sätt utmana en traditionell bransch:

Vi vill ge dig som sparare den professionella hjälp du behöver utan några extra eller dolda kostnader. Vi sätter ihop ett antal fonder till en portfölj som passar risknivån för dina specifika sparmål. Eftersom vi inte tar emot fondprovisioner och inte har några egna fonder, väljer vi bara ut de bäst lämpade fonderna för våra portföljer”, säger Anna-Lena Wretman.

Högst riskjusterad avkastning

Tack vare den automatiserade rådgivningen betalar Fundlers kunder enbart en avgift för expertisen. Fundler har åtta olika portföljer med en total avgift mellan 0,36 - 0,95 procent.

Av Fundlers åtta portföljer finns tre renodlade aktieportföljer; Global Framtid – Potential, Smart Index – Potential samt Hållbar Framtid – Potential. Hållbar Framtid – Potential är det senaste tillskottet i Funders utbud, vilket är en portfölj som erbjuder en stark hållbarhetsinriktning med hög riskjusterad avkastning.

Portföljerna har avkastat 15,51%, 12,39% respektive 13,52% årligen (baserat på 5-årshistorik), där Global Framtid – Potential avkastat 50,67% de senaste tre åren och Smart Index – Potential 103,84% sedan start [2].

2 ÅR 3 ÅR FRÅN START ÅRLIG AVKASTNING
(SENASTE 5 ÅREN)
GLOBAL FRAMTID
POTENTIAL
45,66% 50,67% 93,78%
(JANUARI 2019)
15,51%
SMART INDEX –
POTENTIAL
39,59% 39,09% 103,84%
(JULI 2016)
12,39%
HÅLLBAR FRAMTID –
POTENTIAL
40,49% 40,20% 11,19%
(APRIL 2021)
13,52%
BENCHMARK –
POTENTIAL PORTFÖLJER
34,81% 31,28% N/A 10,39%
Vi på Fundler är stolta över att vi kunnat ge våra kunder högst riskjusteradavkastning jämfört med likvärdiga alternativ de senaste tre åren. Du vill förstås ha högsta möjliga avkastning utifrån den risknivå som du valt och känner dig bekväm med.”

“Det mest relevanta för dig som sparare är att titta på avkastning i förhållande till risknivå. Det innebär att man jämför portföljer eller fonder i samma riskklass. Då kan man se hur mycket avkastning du fått i förhållande till den risk du utsatt pengarna för”, förklarar Ulf Ahrner.

”Därför kan Fundler prestera så bra”

“En anledning är hur vi byggt upp Fundler tekniskt, till exempel optimerar vi varje risknivå för sig. Oavsett nivå innehåller alltid våra portföljer en optimerad andel aktiefonder vilket ger högre avkastning över tid. En annan anledning är att vår fondrobot ombalanserar din portfölj regelbundet på individuell nivå – en avancerad teknik vi är ensamma om. Det innebär att din portfölj ombalanseras när tillfället är gynnsamt för just din portfölj.”

Bonus – lär dig mer om fondrobotar

Vad är en fondrobot?

En digital tjänst som hjälper dig att få förstklassig förvaltning till ett lågt pris. Du kommer enkelt igång och får en portfölj med en risknivå som är anpassad till dina sparmål. Fundlers erfarna förvaltare väljer ut fonderna, tillsammans med automatiserade system optimeras kapitalförvaltningen så att du behåller din risknivå även när marknaden svänger.

Vad gör roboten Fundler och vad gör människorna på Fundler?

• Fundlers portföljförvaltare väljer ut fonder baserat på ingående analys och erfarenhet, och de har tillgång till marknadens cirka 36 000 fonder. Med 5-10 fonder i varje portfölj sprids riskerna så att du får en risknivå som passar ditt sparmål.

• Roboten hjälper dig att snabbt och enkelt välja rätt portfölj utifrån din sparhorisont och riskprofil. Sedan har den hela tiden koll på kursutvecklingen och optimerar din portfölj långt mycket mer effektivt än vad en människa skulle kunna göra.

• Fundlers kundtjänst sköts av människor – oavsett om du mailar eller använder chatten.

Exakt hur jobbar roboten?

Roboten drar nytta av kursrörelser inom portföljen. Den fördelar dina pengar mellan portföljens olika delar, så att du ska få bästa möjliga utveckling för din risknivå. Roboten hjälper dig välja den risknivå som passar ditt sparmål, den automatiserar även insättningar och uttag samt all dokumentation. Och varje dag rapporterar roboten till Fundlers förvaltare vad som hänt under dagens handel.

[1] Källa Morningstar, Portföljen Global Framtid under tidsperioden [2019-04-30 – 2022-04-30].

[2] Källa Morningstar tidsperiod [2019-04-30 – 2022-04-30].

Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.

Läses av andra just nu

Populära ekonominyheter

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt