Fortsatt het räntemarknad – Här kan du få över 10 % årlig avkastning
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Fortsatt het räntemarknad – Här kan du få över 10 % årlig avkastning

Fortsatt

Idag ger räntor över 10 % avkastning, vilket är högre än den genomsnittliga historiska avkastningen på börsen. Sett ur ett investeringsperspektiv har fler fått upp ögonen för möjligheten att plocka in räntebärande investeringar i sin portfölj.

– Aldrig tidigare har vi sett en så snabb ränteuppgång internationellt som vi såg under 2022 - 2023. Dessförinnan sågs räntor som mindre intressanta än aktier, då avkastningen på aktiemarknaden har varit stark. Under 2023 såg vi det omvända, säger Geir Atle Bore, grundare och VD på FundingPartner.

Han spår vidare att räntemarknaden kommer förbli attraktiv under 2024, samt att räntebärande investeringar förbli ett bra komplement till börsen över tid. I år prognostiseras startskottet för räntesänkningar, men få bedömare tror att vi får se räntor på de låga nivåer vi såg under 2015 – 2020.

- I perioder då inflationen stiger och räntan höjs kan ränteinvesteringar vara en bra hedge i syfte att delvis skydda portföljen från inflationsrisker, fortsätter Bore.

Ett osäkert marknadsklimat innebär högre risk och högre avkastning

– Många indikatorer pekar fortfarande på en period med svag tillväxt, då återhämtningen kan komma att ta tid givet osäkra omvärldsförhållanden som i högsta grad påverkar oss i Norden. Jag tror marknaden kan förbli volatil ett tag till, säger Bore.

Bore räknar med att de svårare ekonomiska tiderna kommer att leda till högre förluster i framtiden. Samtidigt menar han att detta kompenseras genom ökade räntor.

Många har nog fått en tankeställare de senaste 12 månaderna och insett att det inte finns någon riskfri avkastning. Att inneha en väl diversifierad portfölj är viktigt inte minst på en turbulent marknad."

Exempel på räntebärande investeringsprodukt är exempelvis obligationsfonder eller investeringar i räntebärande lån, vilket är en produkt FundingPartner förmedlar.

– För att ett lån ska ha negativ avkastning måste hela det egna kapitalet i ett företag gå förlorat. Således är man är inte lika utsatt för fluktuationer i företagets lönsamhet, om det inte blir så illa att företaget förlorar mycket pengar. Dessutom har lån ofta säkerheter, vilket minskar nedsidan ytterligare, förklarar Bore.

En viktig parameter är att räntan återspeglar risknivån knutet till investeringen samt ständigt kalibrerats utifrån marknadsläget

– Förra året såg vi historiskt höga räntor på vår plattform, vilket innebär att man bli premierad för risken man tar. Givet detta tror jag räntebärande investeringar kommer vara fortsatt attraktiva under 2024, avslutar Bore.

Genom FundingPartner har du som investerare möjlighet att låna ut pengar till lönsamma växande nordiska bolag i behov av kapitaltillskott. Via plattformen kan du diversifiera din portfölj via investeringar i fastigheter och tech och erhålla månatliga räntebetalningar. Den historiska genomsnittliga räntan sedan 2017 har varit 9 %.


Fakta om FundingPartner

  • FundingPartner grundades år 2017, och har haft över 80 % tillväxt de
    senaste två åren.
  • FundingPartner har över 21 000 nordiska investerare anslutna till
    plattformen och har sedan start till dagens datum förmedlat över 700 nordiska lån.
  • Under samma period har räntenettot varit 9,5 % i genomsnitt för
    investerare efter kreditförluster på under 0,4 % vilket inneburit en genomsnittlig ränta på 9 %.


Kom ihåg att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning och att alla investeringar kan resultera i förlust.

Läses av andra just nu

Populära ekonominyheter

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt