Artikeln är ett annonssamarbete

Fondrobotportföljen

Fondrobotportföljen som noterar all time high – Trots årets börsras

Fundlers tillväxtportfölj Smart Hedge går emot den negativa trenden under vårens och sommarens börsras. Nyligen noterade portföljen all time high.

Under våren och sommaren har många fått se värdet på sina investeringar sjunka. En pandemi med förändrat världsläge följt av ett brinnande krig och inflationsoro fick börsen att rasa. Sedan årsskiftet har Stockholmsbörsen breda index fallit med cirka 15 procent. Trots det noterade den digitala investeringstjänsten Fundler all time high för sin tillväxtportfölj Smart Hedge den 17 augusti. Portföljen kombinerar nordiskt och amerikanskt aktieindex med fysiskt guld, företagsobligationer och en del mindre optioner. Portföljen toppade sedan årsskiftet på +1,9 procent, vilket är en ovanlig prestation under rådande förhållanden.

Smart Hedge går mot strömmen bland fonder och fondrobotar på ett ovanligt sätt. Nyckeln till framgångsrik avkastning är diversifiering och långsiktighet”. Säger Ulf Ahrner, investeringschef på Fundler.

Portföljen Smart Hedge är framtagen av Fundlers förvaltarteam och designad för att passa den som har en långsiktig placeringshorisont och vill följa aktiemarknaden, men som samtidigt har en oro för ett större fall inom en inte alltför avlägsen framtid. Portföljen har designats för att långsiktigt kunna utvecklas bättre än breda börsindex, till en lägre risknivå.

Smart Hedge är alltså ett mindre riskfyllt alternativ till rena aktiefonder, men som ändå över tid är tänkt att gå ungefär lika bra som de stora börsindexen. Vid simuleringar långt bakåt i tiden har konceptet fungerat, och portföljen har visat sig fungera genom både en pandemi, inflationsoro och ett krigsutbrott.

Fundlers fondrobot visar på högst riskjusterad avkastning – ”Därför presterar vi”

Fundler lanserades i juni 2016 som en av de första digitala rådgivarna på den svenska marknaden. De senaste tre åren har Fundler kunnat redovisa högst riskjusterad avkastning bland de svenska fondrobotarna och intresset har stadigt ökat för deras sparerbjudande. Speciellt i tider av oro och en turbulent börs som följd. [1]

En framgångsfaktor är att Fundler inte tar emot några provisioner utan endast tar betalt genom ett tydligt förvaltningsarvode. De provisioner som vanligtvis går till rådgivningstjänsten investerar de i stället tillbaka direkt till kunden vilket blir som en rabatt på fondavgiften.

“Det betyder att vi inte tjänar extra på att sälja en dyrare fond till dig eller locka dig att ta mer risk än du borde. Vi har inga incitament att rekommendera dig något annat än de fonder eller andra produkter som vi anser är optimala för just dina sparmål”, säger Ulf.

En annan anledning till Fundlers framgångsrika prestation är hur tjänsten är uppbyggd tekniskt, till exempel optimeras varje risknivå för sig. Oavsett nivå innehåller portföljerna alltid en optimerad andel aktiefonder vilket ger högre avkastning över tid. Fondroboten ombalanserar sedan kundens portfölj regelbundet på individuell nivå vilket är en avancerad teknik som Fundler är ensamma om. Det innebär att portföljen ombalanseras när tillfället är gynnsamt för just den portföljen.

Utmanar en traditionell bransch

Grundidén med Fundler är att på ett schysst sätt utmana en traditionell bransch. Fundler ger spararna den professionella hjälp som behövs utan några extra eller dolda kostnader. Förvaltarteamet sätter ihop ett antal noga utvalda fonder till en portfölj med anpassad risknivå för spararens specifika sparmål.

Det mest relevanta för dig som sparare är att titta på avkastning i förhållande till risknivå. Det innebär att man jämför portföljer eller fonder i samma riskklass”, förklarar Ulf Ahrner.

Tack vare den automatiserade rådgivningen betalar Fundlers kunder enbart en avgift mellan 0,41-1,2 procent.

Av Fundlers åtta portföljer finns tre renodlade aktieportföljer; Global Framtid – Potential, Smart Index – Potential samt Hållbar Framtid – Potential. Hållbar Framtid – Potential är det senaste tillskottet i Funders utbud, vilket är en portfölj som erbjuder en stark hållbarhetsinriktning med hög riskjusterad avkastning. Portföljerna har avkastat 17,51%, 12,78% respektive 11,57% årligen (baserat på 5års-historik), där Global Framtid – Potential avkastat 59,39% de senaste tre åren och Smart Index – Potential 123,28% sedan start. [2]

[1] Källa Morningstar, Portföljen Global Framtid under tidsperioden [2016/02/09 - 2022/08/26]
[2] Källa Morningstar tidsperiod [2016/02/09 - 2022/08/26]

Riskinformation: Historisk utveckling är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Om investeringen sker i värdepapper som handlas i annan valuta än svenska kronor tillkommer en valutarisk.

Läses av andra just nu

Mer från Börskollen

Nyhetsbrev

Senaste nytt