Sista chansen att teckna – Kommersiellt genombrott för innovativ jordbruksteknologi
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Nyheter Börskollen Noteringar & Emissioner

Sista chansen att teckna – Kommersiellt genombrott för innovativ jordbruksteknologi

Sista

First North-noterade Ekobot utvecklar autonoma, självkörande, jordbruksrobotar som möjliggör effektiv precisionsodling där ogräsbekämpning sker helt utan eller med minimal användning av herbicider (ogräsmedel). Bolaget drivs av visionen att ge jordbrukssektorn ett långsiktigt hållbart alternativ för att minska eller helt avveckla kemisk besprutning i odlingar av grödor för humankonsumtion och samtidigt effektivisera produktiviteten och öka lönsamheten för jordbrukare världen över.

Under perioden 2-16 maj är bolaget aktuella med en företrädesemission om 13,6 MSEK vars syfte är att stödja kommersialiseringsfasen av bolagets autonoma jordbruksrobotar – med första ordrar på plats inför odlingssäsongen 2022.

Kommersiellt genombrott för bolagets innovativa jordbruksteknologi

Ekobot har under det första året som noterat bolag lagt grunden för sin kommande kommersialiseringsfas av autonoma jordbruksrobotar. Bland annat genomfördes fälttester i Nederländerna som påvisade en ökning av rensningseffektivitet och prestanda från 20 procent år 2020 till 78 procent år 2021. Under 2022 har man signerat de första avsiktsförklaringar för pilotinstallationer 2022 samt kommersiella installationer 2023 hos tre av Nederländernas största grönsaksodlare. Därtill har Ekobot erhållit sina första ordrar för två pilotinstallationer av sina robotsystem i Nederländerna och i Sverige.

Att nå ett första kommersiellt genombrott som ett bolag med banbrytande innovativ jordbruksteknologi är mycket stort. Att genombrottet dessutom sker i Nederländerna – en av Europas (och kanske världens) främsta jordbrukstekniska marknader – är oerhört starkt,” säger bolagets VD Erik Jonuks.

Stora effektiviseringsbehov skapar ökad efterfrågan för robotiserad ogräsbekämpning


Ogräshantering är i dagsläget ett stort och väldigt kostsamt problem för jordbrukare, varför efterfrågan för robotiserad ogräsbekämpning beräknas öka signifikant under de kommande åren. Den globala marknaden för jordbruksrobotar förväntas växa från 4,9 miljarder USD 2021 till 11,9 miljarder USD 2026, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) om 19,3 procent fram till 2026.

Behovet av att minska mängden manuell arbetskraft samt det ökade kravet på produktivitet från de befintliga jordbruksområdena är faktorer som snabbt driver marknadens tillväxt.

“Ekobots lösning är så effektiv under grödans känsliga period att den, enligt vår erfarenhet och undersökningar från extern part, kan öka avkastningen från odling med 5–20 procent – något som enligt vår bedömning är unikt på marknaden,” säger bolagets VD Erik Jonuks.

Datainsamling och artificiell intelligens öppnar dörren till framtida mjukvaruintäkter

Ekobot besitter en teknologi som kan tillämpas på flertalet användningsområden inom precisionsjordbruk, såsom näringstillförsel, besprutning och sådd. Lantbrukare behöver se över sina kostnader för insatsvaror och är pressade att hitta nya kostnadseffektiva lösningar för att nå lönsamhet.

Genom Ekobots robotplattform, som är försedd med kamerasystem och sensorer för att identifiera ogräs, kommer bolaget med hjälp av visionsteknik och artificiell intelligens även kunna skapa värde till kunder genom datainsamling som möjliggör ytterligare skalbara mjukvarulösningar.

“Vår förhoppning är att ni som befintliga och blivande aktieägare vill följa med på vår fortsatta resa mot att bli Europas ledande företag inom autonoma jordbruksrobotar,” avslutar Erik.

Erbjudandet i sammandrag

  • Villkor: En (1) befintlig aktie på avstämningsdagen ger en (1) uniträtt. Innehav av fjorton (14) uniträtter berättigar till teckning av en (1) ny unit. En (1) unit består av tio (10) aktier och fem (5) teckningsoptioner av serie TO2.
  • Erbjudandepris: 80,0 SEK per unit (8,0 SEK per aktie, teckningsoptionerna utges vederlagsfritt)
  • Värdering pre-money: 19,0 MSEK
  • Emissionsvolym: 13,6 MSEK
  • Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: 68,4 procent (4,3 MSEK teckningsförbindelser och 5,0 MSEK garantiåtaganden)
  • Teckningsperiod: 2 maj – 16 maj 2022
  • Handel i uniträtter: 2 maj – 11 maj 2022
Teckna via Avanza Teckna via Nordnet Läs mer om erbjudandet Informationsmemorandum


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Nyheter om Ekobot

Läses av andra just nu

Populära ekonominyheter

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt