Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Sista

Sista chansen att investera i CapIQ – Få avkastning oberoende av börsen

CapIQ har specialiserat sig på finansiering av kortsiktiga fordringar med huvudinriktning mot fakturabelåning och fakturaköp för näringsidkare. CapIQ ser att behovet av lösningar för företagsfinansiering (och refinansiering) har blivit betydligt större då konjunkturen och affärsklimatet blivit strängare. Därför vänder sig nu CapIQ till nya presumtiva investerare för att kunna möta den ökade efterfrågan.

CapIQ:s preferensaktier har en hög årlig preferensutdelning om 7,5 % och investerare kan när som helst begära inlösen av investerat kapital.

Genom att plocka ut de bästa delarna av den manuella handpåläggningen och kombinera det med ny teknik har CapIQ utvecklat ett system som är hållbart utan att säga nej så fort något rör sig utanför boxen. Enkelt sagt – CapIQ fokuserar alltid på varje kunds framtida ekonomiska möjligheter, snarare än tidigare utmaningar. Detta resulterar i en lönsam och stabil verksamhet där CapIQ fortsatt ser goda möjligheter att med hög avkastning förvärva fordringsstockar.

5 skäl att investera i CapIQ

  • Etablerad verksamhet inom fakturabelåning, fakturaköp, fakturatjänst/administration samt företagslån genom partner.
  • Plattform med stöd för helautomatiserade digitala flöden.
  • Företagskunder behöver inte förbinda sig till dyra årsavgifter eller övriga interimistiska kostnader, utan de får helt enkelt bestämma när och vilka fordringar de vill sälja.
  • Investering ger direktavkastning om 7,5 % utbetalt månadsvis till angivet konto.
  • Du kan när som helst begära inlösen av investerat kapital till anskaffningsvärde.

CapIQ vill inte behöva tacka nej till kunder med god betalningsförmåga – med kapitalet från nyemissionen avser CapIQ att expandera inom finanssektorn samt bredda sitt tjänsteutbud och därmed öka intäkterna relativt omgående. En viktig konkurrensfaktor inom finanssektorn är den finansiella styrkan. Genom denna nyemission kommer CapIQ att stärka sin förmåga att bredda kundbasen och öka riskspridningen.

CapIQ är en samlingspunkt för dig som vill ha en snabb och enkelt lösning på ditt företags finansieringsbehov online. Genom ett metodiskt och kvalitativt arbetssätt bidrar CapIQ till att skapa långsiktiga och hållbara strategier för ditt kapitalflöde. Visionen är att vara kundens bästa samarbetspartner vad gäller tillfälliga kapitalbehov.

Genom att emittera preferensaktier skapar CapIQ en investeringsmöjlighet för privatpersoner som historiskt inte funnits lättillgänglig.

Erbjudandet i sammandrag

  • Aktiepris: Teckningskurs för preferensaktier om 100 SEK per aktie. Minsta köp om 1 serie om 25 aktier (totalt 2 500 SEK per serie).
  • Utdelning: En serie med preferensaktier ska medföra årlig utdelning om 175 SEK som utbetalas månadsvis. Avstämningsdag för utdelning är den första vardagen i varje månad.
  • Återköp: Investeraren kan när som helst begära återköp av preferensaktier via e-post till invest@capiq.se. Bolaget åtar sig att köpa tillbaka preferensaktier till 100 SEK (2 500 SEK för en serie om 25 aktier) jämte upplupen utdelning. Begäran om återköp ska ha inkommit senast den 15:e bankdagen i månaden för att kunna utbetalas senast den 5:e bankdagen efterföljande månad. Styrelsen förbehåller sig rätten att besluta om återköp.
  • Emissionsvolym: 8 000 000 SEK
  • Teckningsperiod: T.o.m. 31:a december 2022
Läs mer och teckna i CapIQ


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Läses av andra just nu

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt