IPO: Sista chansen att teckna i en snabbväxande nisch-aktör med ledande lösning inom digital hälsa
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

IPO: Sista chansen att teckna i en snabbväxande nisch-aktör med ledande lösning inom digital hälsa

IPO:

Learning 2 Sleep ("L2S") är en digital sömnklinik som grundades år 2009, vilka tillhandahåller platsoberoende, digital och evidensbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT)-behandling mot sömnsvårigheter. Detta möjliggörs genom Learning to Sleeps mobilapplikation där privatpersoner kopplas ihop med legitimerade psykologer i det mobila gränssnittet.

Genom pågående nyemission, om ca 11 MSEK, är det Learning to Sleeps ambition att fortsätta exekvera på Bolagets tillväxtplan för den svenska marknaden, och därutöver stärka Bolagets rörelsekapital inför en internationell expansion samt vidare investera i Learning to Sleeps plattform för att anpassa teknologin för en internationalisering.

Ansvarig analytiker kommenterar

”En investering i Learning to Sleep ger exponering mot en starkt växande, oexploaterad marknad och möjligheten att vara med på en spännande tillväxtresa med ett bolag som erbjuder platsoberoende, lättillgänglig och effektiv vård, vilket är mycket eftertraktat bland såväl patienter som vårdgivare.

Mer än hälften av världens befolkning uppskattas ha någon form av sömnproblem, och i Sverige är motsvarande andel 46 % varav nära 10 % lider av insomni (svåra sömnsvårigheter), vilket motsvarar ca 1 miljon människor. Långvarig sömnbrist medför ofta kritiska konsekvenser för individen såsom diabetes, ångest, depression, missbruk och hjärt-kärlsjukdomar, men även för samhället i stort då t.ex. bilolyckor som orsakas av trötthet sker i lika hög utsträckning som alkoholrelaterade bilolyckor.

Vid långvariga sömnproblem som är svåra att avhjälpa på egen hand uppmanas patienter att uppsöka vård, och en vanlig metod för att behandla sömnsvårigheter är receptbelagda läkemedel. Sömnläkemedel är dock begränsade i avseendet att de ofta bara kan användas under kortare perioder och ge lindring mot tillfälliga besvär, därtill botar inte läkemedlen de faktiska orsakerna bakom sömnproblemen.

Learning to Sleep erbjuder istället digital KBT-behandling vilken är helt fri från biverkningar och medför inga risker att patienter utvecklar missbruk, vilket annars kan vara fallet med beroendeframkallande sömnmedel. En klinisk utvärdering indikerade att 94 % av patienterna förbättrade sin sömn och 80 % slutade ta sömnpiller efter avslutad behandling med Learning to Sleep”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

”Analyst Group anser att Bolaget nu står i startgroparna för en spännande tillväxtperiod, då Learning to Sleeps plattform har en hög internationell gångbarhet tack vare mobilapplikationens bärande roll i behandlingen och att affärsmodellen är anpassningsbar till olika sjukvårdssystem, vilket underlättar den planerade expansionen. Med en påfylld kassa via pågående noteringsemission är det Bolagets avsikt att utveckla affärsmodellen till en prenumerationsbaserad intäktsmodell, vilket förväntas ge en hög skalbarhet, ökade marginaler och mer förutsägbara kassaflöden. Sammantaget anser Analyst Group att en investerare ges en god Risk Reward genom att delta i pågående IPO”, avslutar ansvarig analytiker.

Tre anledningar till att investera i bolaget

  1. Bolagets kliniskt bevisade KBT-behandling utgör ett konkurrenskraftigt, biverkningsfritt substitut till beroendeframkallande sömnpiller.
  2. Den skalbara affärsmodellen är anpassningsbar till olika sjukvårdssystem, vilket underlättar en internationell expansion.
  3. Kapitaliserar på en global marknad i hög tillväxt.

Affärsmodell med flera intäktströmmar

Learning to Sleep:s KBT-behandling sker via Bolagets kostnadsfria, användarvänliga mobilapplikation, där individer vilka upplever sömnsvårigheter kan logga in via BankID och boka ett inledande bedömningssamtal med en legitimerad psykolog. Patienten betalar 100 kr per samtal med psykolog och totalt sju samtalstillfällen ingår i behandlingen inklusive det inledande bedömningssamtalet, innebärande en total grundintäkt om 700 kr per genomförd behandling. Utöver grundintäkten om 700 kr erhåller Bolaget en genomsnittlig vårdersättningsavgift om ytterligare ca 325 kr per psykologsamtal från Region Stockholm.

Vårdersättningen kan resultera från högst sju behandlingstillfällen, innebärande en total extraintäkt om ca 2 275 kr per genomförd behandling. Detta medför att den aggregerade intäkten per genomförd behandling således maximalt kan uppgå till ca 2 975 kr, vilket kan likställas med ett Lifetime Value per patient inom ramen för befintlig affärsmodell.

Internationell expansion i sikte

I förlängningen, för att skala upp verksamheten till rimliga kostnader, avser Bolaget att erbjuda plattformen till existerande vårdgivare som har patienter med sömnproblematik. Modellen bygger på att kunden hyr den tekniska plattformen under en white-label-struktur och bemannar den digitalt med egna psykologer, där potentiella kunder utgörs av större privata vårdkedjor, försäkringsbolag och enskilda psykologer.

Tack vare att den tekniska plattformen redan är utvecklad, att mobilapplikationen är bärande i behandlingen och att affärsmodellen är anpassningsbar till olika sjukvårdssystem finns det stora möjligheter för Bolaget att skala upp verksamheten och expandera till nya geografiska marknader.

Erbjudandet i sammandrag

  • Pre money-värdering: 50 MSEK
  • Teckningsperiod: 11 januari - 25 januari
  • Teckningskurs: 5,9 SEK per aktie
  • Emissionsvolym: ca 11,1 MSEK
  • Garanti- och teckningsåtagande: 29 %
  • Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market
Teckna via Avanza Teckna via Nordnet Teckna med BankID Hemsida

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Läses av andra just nu

Populära ekonominyheter

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt