Sista chansen att investera i ett konkurrenskraftigt MedTech-bolag nära kommersialisering
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Nyheter Börskollen Noteringar & Emissioner

Sista chansen att investera i ett konkurrenskraftigt MedTech-bolag nära kommersialisering

Sista

En investering i Redwood Pharma AB möjliggör att ta del av uppskalningen av ett innovativt utvecklingsbolag inom ögonprodukter, vilka genom drug delivery-plattformen IntelliGel, utvecklar behandlingar som adresserar en stor marknad genom en efterfrågad lösning som talar för en signifikant genombrottskraft.

Redwood Pharma utvecklar idag två projekt, RP501 samt RP101 vilka vid kommersialisering adresserar den omfattande och expansiva marknaden inom ögontorrhet. Projektens potential som påvisas av deras demonstrerade betydande konkurrensfördelar gentemot befintliga produkter på marknaden för ögontorrhet, medför att Bolaget befinner sig i en spännande och attraktiv fas där Analyst Group ser potential att realisera ett högt värde i verksamheten.

Redwood Pharma har för närvarande två projekt under utveckling, dels bestående av RP501 som behandlar ögontorrhet i alla åldrar bland både män och kvinnor. RP501 är projektet som befinner sig närmast kommersialisering samt det med störst marknadspotential, vilken kvantifieras av de över 300 miljoner människor som världen över lider av ögontorrhet. Det andra projektet är läkemedlet RP101, vilket adresserar ögontorrhet bland kvinnor som genomgått klimakteriet.

Analyst Group förväntar att Bolaget vid lyckad kommersialisering har möjlighet att ta marknadsandelar till följd av de omfattande konkurrensfördelarna, gentemot övriga produkter på marknaden, vilka Bolagets projekt innehar. Patienter med milda till moderata besvär behandlas idag med diverse tårersättningsmedel som kan behöva appliceras 10 gånger dagligen för att uppnå önskvärd effekt. Produkten som utvecklas av Redwood Pharma visar däremot, efter studier genomförda av Bolaget, på en effekt som uppnås efter endast två doseringar per dag. Den avsevärt mer användarvänliga appliceringen av Redwood Pharmas projekt ses som vital för att marknadslanseringen av produkterna förväntas leda till en signifikant marknadspenetration och en lukrativ kommersialisering.

Genom en marknadsundersökning bekräftas de gynnsamma utsikterna för Redwood Pharma, vilken Bolaget genomfört i Europa, vilket är marknaden som Bolaget initialt avser att penetrera, för att därefter försöka expandera till USA. Marknadsundersökningen visade på att över hälften av respondenterna var missnöjda med nuvarande behandlingsmetoder samtidigt som 70 % tilltalades av RP501 och dess egenskaper som inkluderar färre applicering per dag.

Resultaten understryker, samt validerar enligt Analyst Group, Bolagets möjlighet att vid marknadsgodkännande vinna betydande marknadsandelar. Till följd av framtagandet av Bolagets revolutionerade produkter är således Redwood Pharma väl positionerat för att penetrera marknaden och ta marknadsandelar framgent.

Genom att medvetet arbeta mot en klassificering av RP501 som en medicinteknisk produkt, istället för ett läkemedel, förkortas även tidsspannet för att ta produkten till marknaden, vilket möjliggör en förväntad kommersialisering under första halvåret av år 2025 och således gör planeringen, mot kommersialisering, mer tillförlitlig.

Tre anledningar till att investera

Välrenommerad och erfaren ledning

Bolagets ledningsgrupp besitter lång erfarenhet inom läkemedelsutveckling samt bolagsbyggande, och har tidigare erfarenhet från lukrativa försäljningar av läkemedelsbolag till Pfizer. Martin Vidaeus, som varit VD på Bolaget sedan år 2012, har bland annat erfarenhet från ledande roller i läkemedelsbranschen från bolag såsom VIDUM och UniTech Pharma.

Möter efterfrågan i en stor marknad

Bolagets produkter RP501 samt RP101 visar effekt efter endast två appliceringar per dag, vilket kan sättas i relation till marknadens nuvarande produkter med tårersättningsmedel som kan behöva appliceras 10 gånger för att nå önskvärd effekt. Således innehar Bolaget tydliga konkurrensfördelar, vilka väntas realisera värdet av Redwood Pharma vid kommersialisering.

Strukturella drivkrafter på marknaden

Den globala läkemedelsmarknaden vilken adresserar läkemedel mot torra ögon värderades till 6,1 mdUSD år 2022 och förväntas växa med en CAGR om 4,6 % fram till år 2030 för att nå en värdering om 8,7 mdUSD. Drivkrafterna som framgent förväntas driva marknadstillväxten består bland annat av en åldrande befolkning och ökad skärmtid.

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningskurs: 0,1 SEK
  • Emissionsvolym: 31,6 MSEK
  • Teckningsperiod: 25 augusti – 8 september 2023
  • Garanti- och teckningsåtagande: 50 %
  • Pre money-värdering: 10,5 MSEK
  • Lista: First North
Teckna via Avanza Teckna via Nordnet Läs mer på bolagets hemsida Läs mer hos Analyst Group


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Läses av andra just nu

Populära ekonominyheter

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt