Sista chansen att investera i ett bioteknikbolag med en stark och väldiversifierad projektportfölj
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Nyheter Börskollen Noteringar & Emissioner

Sista chansen att investera i ett bioteknikbolag med en stark och väldiversifierad projektportfölj

Sista

Bonzun Evolve är ett evidensbaserat digitalt program för stresshantering och självledarskap, framtaget av forskare från Karolinska Institutet, som bygger på ACT (Acceptance and Commitment Training), vilket är en vidareutveckling av det traditionella KBT. Evolve riktar sig i första hand mot företagsmarknaden med marknadsinsatser främst mot medelstora företag med över 50 anställda på chefs-och ledningsnivå.

Eftersom dessa företag måste följa Arbetsmiljöverkets krav på att visa åtgärder för att förebygga stress, och har därför en avsedd HR-budget, öppnar detta upp möjligheten för Bonzun att etablera erbjudandet hos de medelstora företagen. Därutöver har Bolaget påbörjat ett strategiskt arbete för en effektivare marknadsbearbetning och större spridning genom att tillgängliggöra större del av utbudet på konsumentmarknaden.

Tjänsten genomförs via en dator eller telefon och tillhandahålls i form av åtta sessioner om cirka 20–30 minuter vardera. Programmet i sin helhet tar åtta veckor och består av interaktiva övningar samt verktyg för att stimulera beteendeförändringar och en sänkning av stressnivån hos användaren. I dagsläget erbjuds programmet på svenska och engelska, men skulle Bonzun identifiera att det finnas potential för ytterligare marknader tillåter plattformen numera snabb språkanpassning. Programmet hjälper medarbetarna genom att öka deras medvetenhet om bland annat stress och återhämtning samt
hjälpa till med att bilda konkreta strategier för hur man kan förbättra stresshanteringen och i förlängningen upprätthålla en bättre hälsa och livsbalans.

Bolaget är aktuella med en emission under perioden 20 januari tom. 3 februari.

Bonzun IVF

Bonzun IVF har 23 000 användare globalt i över 95 länder. Forskning visar att cirka 60 % av de som genomgår en IVF-behandling hoppar av behandlingen efter ett misslyckat försök, främst hänförligt till den emotionella och fysiska påfrestningen som behandlingen innebär samt till följd av de höga kostnaderna som är relaterade till varje behandling. När Bonzun IVF används i samband med behandlingar har Bolaget i pilotstudier kunnat påvisa att antalet avhopp sjunkit från 60 % till 18 %, vilket är ett bevis på att produkten tillför ett stort värde. Därutöver är Bonzuns produkt den enda IVF-appen i världen som mottagit godkännande av WHO samt är CE-märkt enligt europeisk standard för medicintekniska produkter, vilket validerar tjänsten ytterligare.

Den globala IVF-marknaden har under de senaste åren upplevt en expansiv tillväxt, bland annat drivet av att infertiliteten hos både män och kvinnor har blivit ett ökande problem, vilken idag estimeras till cirka 8-12 % av alla par globalt. Detta, i kombination med regulatoriska lättnader samt en generellt rikare global befolkning, anses vara starka drivare till att den globala IVF-marknaden förväntas uppvisa en årlig tillväxttakt (CAGR) om 5,9 % för att tills år 2030 nå ett värde om cirka 37 miljarder dollar.

Under sommaren 2022 initierade Bonzun ett förändringsarbete i Bolagets försäljnings- och marknadsstrategi för att maximera intäkterna från Bonzun IVF-appen. Genom att sänka kostnaderna och samtidigt begränsa funktioner har förändringarna sammantaget medfört ett mer attraktivt erbjudande med ett ökat antal prenumeranter som följd. Sedan starten av förändringsarbetet har antalet prenumerationer ökat med 88 % och enbart under Q3-22 uppgick ökningen till 39 %.

Ansvarig analytiker kommenterar

En investering i Bonzun ger exponering mot evidensbaserade digitala hjälpmedel inom stress respektive infertilitet, vilka är skalbara och har flertalet fördelar mot konkurrerande verktyg. Bland annat kan Bonzun, genom iKBT-tjänsten Evolve, minska stressnivåerna med upp till 30 %, vilket Analyst Group anser vara ett bevis på att Bolaget har ett starkt erbjudande. Därutöver, med hänsyn till att Bolaget redan utfört lyckade pilottester med bland annat Trygghetsrådet, anser Analyst Group att Bonzun Evolve nu är rätt positionerade för att möta ett stort inflöde av personer som hamnar under omställning till följd av en försvagad ekonomi. Evolve förväntas bidra med en grund och stabilitet för Bonzuns fortsatta satsning på patientsstöd, Bonzun IVF.

Bonzun IVF befinner sig i en spännande uppskalningsfas där applikationen redan idag finns översatt på sex olika språk och har cirka 25 000 användare globalt i över 95 länder. IVF-behandlingar är emotionellt påfrestande och kostsamma, drop-out-rate ligger på cirka 60 % efter en misslyckad IVF-cykel, trots att det krävs i genomsnitt tre cykler för en graviditet. Med appen Bonzun IVF kan kliniker minska antalet avhopp efter en första misslyckad cykel från 60 % till 18 %, vilket skapar goda möjligheter för kliniken att minska patientomsättningshastigheten och därigenom förbättra intäktsströmmarna. Det finns därför starka incitament för kliniker att avhjälpa patienternas påfrestningar för att de ska orka göra de ytterligare behandlingar som statistiken visar krävs för att bli gravida. Således anser Analyst Group att det råder goda möjligheter för Bonzun att växa affären inom B2B, vilket förväntas medföra återkommande intäkter i större volym, parallellt med prenumerationsintäkter från konsumenten.

Genom pågående företrädesemission om cirka 15 MSEK är det Bonzuns ambition att skala upp produktportföljen genom att utöka Bolagets säljinsatser, exekvera på befintliga avtal samt konvertera de orders som är under förhandling till kommersiella avtal. Analyst Group anser att Bonzun har en spännande pipeline med projekt, såsom ramavtalet med Trygghetsrådet, vilket innefattar cirka 35 000 företag och ca 1,1 miljoner anslutna tjänstemän, samt samarbetsavtalet med Wordapp för bland annat utveckling av ett patientstöd för hårtransplantationer och i förlängningen även marknadsföring av Bonzun IVF. Sammantaget uppskattas Bonzuns pilotprojekt till ett potentiellt ordervärde överstigande 50 MSEK, vilket kan ställas i relation till Bolagets pre-money värdering om 7 MSEK, något som Analyst Group anser indikerar att en investering i Bonzun bjuder in till en attraktiv risk-reward”, avslutar ansvarig analytiker på Analyst Group.

Potentiella värdedrivare enligt Analyst Group

Bonzun Evolve har erhållit godkännande av Försäkringskassan som arrangör av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd, vilket möjliggör för kunderna att ansöka om statligt stöd för 50 % av kostnaden för produkten. Vidare har Bonzun ingått ramavtal som innefattar både Trygghetsrådets egna anställda och anslutna tjänstemän under omställning. Enligt ramavtalet kan Trygghetsrådet nu avropa Bonzun Evolve som förebygger stress och erbjuder individuella psykologtimmar för sina rådgivare och deras klienter, där idag omkring 35 000 företag och ca 1,1 miljoner tjänstemän är anslutna till Trygghetsrådet.

Under år 2020 sökte totalt cirka 23 000 tjänstemän stöd hos Trygghetsrådet och då ekonomin under 2023 förväntas vara svag, antas inflödet av personer i behov av stöd hamna på ungefär 2020 års nivå. Givet detta, samt att kunderna köper licenser till sina anställda för en engångskostnad om 2 300 kr per licens, motsvarar det en total försäljningspotential om 52,7 MSEK för Bonzun. Det är något som Analyst Group ser som en stark potentiell värdedrivare under år 2023.

Den globala IVF-marknaden har under de senaste åren upplevt en expansiv tillväxt, bland annat drivet av att infertiliteten hos både män och kvinnor har blivit ett ökande problem, vilken idag estimeras till cirka 8-12 % av alla par globalt. Detta, i kombination med regulatoriska lättnader samt en rikare global befolkning anses vara starka drivare till att den globala IVF-marknaden förväntas uppvisa en årlig tillväxttakt (CAGR) om 5,9 % för att tills år 2030 nå ett värde om cirka 37 miljarder dollar.

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningsperiod: 20 januari – 3 februari
  • Teckningskurs: 0,25 kr per aktie
  • Emissionsvolym: 15,1 MSEK
  • Garanti- och teckningsåtagande: 70 %
  • Värdering pre money: 7,0 MSEK
Teckna via Avanza Teckna via Nordnet Memorandum Teckningssedel Läs mer på Bonzuns hemsida


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Läses av andra just nu

Populära ekonominyheter

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt