Sista chansen att teckna i läkemedelsbolaget som tagit steget in i klinik och adresserar en stor marknad
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Nyheter Börskollen Noteringar & Emissioner

Sista chansen att teckna i läkemedelsbolaget som tagit steget in i klinik och adresserar en stor marknad

Sista

Aptahem utvecklar en unik läkemedelskandidat mot sepsis där det idag inte finns någon tillräckligt effektiv behandling. Under hösten 2022 har Aptahem tagit steget in i klinik med läkemedelskandidaten Apta-1, varpå de främsta värdedrivarna i närtid bedöms utgöras av uppnådda steg inom det kliniska studiearbetet.

Under året så har bolaget genomfört ett antal nyckelrekryteringar, vilka skapar goda förutsättningar för att genomföra arbetet kring Fas 1-studien för Apta-1. Givet att Aptahem kan fortsätta ta viktiga steg, hänförligt till det kliniska arbetet, så bedömer Analyst Group att det finns en god uppsida avseende värderingen i aktien under kommande kvartal.

Bolaget är nu aktuella med en kapitalanskaffning under perioden 18 november – 2 december 2022.

Lågt värderat i relation till ”Peer”

Abionyx Pharma, noterade på Paris Stock Exchange, rekryterade under oktober 2022 den sista patienten i sin Fas 2-studie för CER-001, en läkemedelskandidat som syftar till att behandla sepsispatienter som har hög risk att drabbas av akut njursvikt. Utfallet från studien förväntas rapporteras innan årsskiftet och i skrivande stund värderas Abionyx till motsvarande 580 MSEK, vilket är ~7x högre jämfört med Aptahem (givet fulltecknad företrädesemission under november 2022).

Att Aptahem befinner sig i Fas 1 motiverar en relativt lägre värdering, samtidigt som Analyst Group anser att nuvarande värderingsgap är för stort. I takt med att Aptahem uppnår milstolpar i sin Fas 1-studie, och således rör sig närmare Fas 2, borde detta minska den rådande värderingsrabatt som vi anser föreligger.

Ansvarig analytiker på Analyst Group kommenterar Aptahems värdering

Aptahem utvecklas i rätt riktning och till följd av steget in i klinik höjer vi vårt värderingsintervall, där vi i ett Bull scenario härleder ett nuvärde om 400 MSEK (360), och samtidigt upprepar vårt tidigare Bear- och Base scenario. Givet ett antagande om full teckning i den pågående emissionen under november 2022 motsvarar det ett intervall om 0,3 kr (Bear) till 1,9 kr (Bull) per aktie, med 1,3 kr per aktie i ett Base scenario. Vi ser således en fortsatt god risk reward till nuvarande nivåer."

Här kan du läsa hela analysen.

Den kliniska Fas 1-studien innehåller en unik komponent

Den kliniska Fas 1-studien är indelad i två delar; 1a och 1b, där 1a är den obligatoriska delen där Apta-1 testas i friska frivilliga för säkerhet och tolerabilitet, d.v.s., om Apta-1 är säker att använda i människa. Del 1b utgår från en vedertagen modell, vad som är unikt är att Aptahem kan använda Apta-1 i ett terapeutiskt hänseende, vilket inte har genomförts innan, då tidigare läkemedelskandidater som adresserar samma problem har administrerats profylaktiskt. Detta möjliggörs då Apta-1 har en så pass god säkerhetsprofil, varför läkemedelsmyndigheten har godkänt detta.

Fas 1b-studien kommer därmed innebära att friska frivilliga stimuleras med ett toxin som får en lätt inflammatorisk förhöjning i kroppen, varpå det kan dokumenteras hur Apta-1 fungerar. Det kommer ge ett första svar på potentialen i Apta-1 (ett tidigt Proof of Concept), vilket i ett nästa steg kan underlätta att gå in i Klinisk Fas 2, såväl som stärka bolaget och behandlingens värde.

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningsperiod: 18 nov – 2 dec
  • Teckningskurs: 0,40 SEK
  • Emissionsvolym: 25,2 MSEK
  • Garanti- och teckningsåtagande: 1,6 %
  • Värdering pre money: 58,7 MSEK
Teckna via Avanza Teckna via Nordnet Läs mer på Aptahems hemsida


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Nyheter om Aptahem

Läses av andra just nu

Populära ekonominyheter

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt