Sista chansen att teckna – Den nya generationens prospektering för framtidens gröna omställning
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Nyheter Börskollen Noteringar & Emissioner

Sista chansen att teckna – Den nya generationens prospektering för framtidens gröna omställning

Sista

Vill du investera i en industri med resurser för framtidens gröna omställning? Mahvie Minerals är bolaget som bedriver riktad mineralprospektering i nordiska fyndigheter där tydligt fokus samt moderna ekonomiska och tekniska förutsättningar banar väg för nya möjligheter i äldre projekt. Fokus ligger på basmetaller som koppar, zink och bly, men även på förekomster av guld. Bolaget genomför just nu en företrädesemission i syfte att ta sina huvudprojekt till nästa steg i gruvutvecklingsprocessen.

Närmast väntas bolaget påbörja en borrkampanj för att därefter presentera en mineraltillgångsbedömning under H1 2023 och en preliminär ekonomisk bedömning under Q4 2023.

Gruvdrift hör till världens äldsta industrier och har alltid varit viktigt i uppförandet av civiliserade samhällen. Speciellt stor roll idag spelar brytningen av basmetaller som koppar, zink och bly eftersom de är nödvändiga råvaror i utvecklingen av framtidens moderna och hållbara infrastruktur. Efterfrågan på metaller som koppar och zink väntas överstiga den globala produktionen under de kommande åren, vilket ställer krav på ökade investeringar i gruvprojekt.

Mahvie Minerals är ett prospekteringsbolag som tar sikte på att möta den växande efterfrågan på bas- och ädelmetaller. Bolaget grundades år 2021 med ambitionen att skapa värde genom att utöka potential och mineraltillgångar i sina projekt samt på medellång sikt påbörja gruvverksamhet. I projektportföljen ingår i dagsläget det norska Mo i Rana-projektet med fokus på koppar, zink och bly samt det finska Haveri-projektet med exponering mot guld och koppar.

Möjligheter i Norge och Finland

Mo i Rana-projektet består av 38 undersökningstillstånd med fokus på koppar, zink och bly i det norska Mo i Rana – ett välkänt industri- och gruvområde omfattande såväl smältverk som järnmalmsbrytning. Områdets geologiska miljö bedöms vara gynnsam för så kallade VMS-fyndigheter (Volcanogenic Massive Sulphide) vilka är viktiga källor för koppar, zink och andra metaller. I den tidigare operativa Mofjell-gruvan uppgår den nuvarande potentialen enligt bolagets bedömning till cirka 5 miljoner ton med en halt om 3,8 procent zinkekvivalenter.


Haveri-projektet består av ett flertal guld–koppar-fyndigheter i det finska Ylijärvi, nordväst om Tammerfors i det så kallade guldbältet. Exponeringen mot guld är en välkommen investering och en attraktiv hedge mot eventuellt dalande finansiella marknadssentiment i tider av kris. Utförd preliminär ekonomisk bedömning (PEA, Preliminary Economic Assessment) har uppvisat ett estimat om 1,56 miljoner uns guldekvivalenter med en halt på 0,93 gram per ton.

Gemensamt för projekten är att de innefattar äldre gruvor där tidigare ägare har genomfört omfattande investeringar, och där ett tydligt fokus samt moderna ekonomiska och tekniska förutsättningar skapar nytt intresse i projekten.

Alla genomförda arbetsinsatser gör oss mer övertygade om områdets potential, och denna övertygelse har förstärkts ytterligare genom de möten vi haft med olika företrädare i området,” säger Per Storm, VD.

Kapitalresning och kommande arbeten

Bolagets ledningsgrupp bedömer att det finns goda förutsättningar för värdeökning i Mo i Rana och Haveri. Under det kommande året planerar bolaget att genomföra omfattande potentiellt värdeökande investeringar i projekten.

Närmast väntas bolaget inleda en borrkampanj i Mo i Rana om cirka 5 000 meter, efter vilket bolaget planerar att upprätta en mineraltillgångsbedömning under det första halvåret 2023 samt en preliminär ekonomisk bedömning (PEA) för Mofjellet under det fjärde kvartalet 2023. Bolaget ser även över möjligheten till kompletterande borrning i båda huvudprojekten.

I syfte att möjliggöra de fastlagda utvecklingsplanerna genomför bolaget nu en nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Vi ser stor potential i våra projekt, och med stor tillförsikt på framtiden," avslutar Per Storm, VD.

Erbjudandet i sammandrag

  • Villkor: En (1) befintlig aktie ger en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av tre (3) units. En (1) unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption.
  • Pris: 2,00 SEK per unit (1,00 SEK per aktie).
  • Emissionsvolym: Cirka 16,2 MSEK.
  • Marknadsvärde: Cirka 10,8 MSEK (pre-money).
  • Säkerställandegrad: 65,0 procent.
  • Teckningsperiod: 22 februari – 8 mars 2023.
  • Handel i uniträtter: 22 februari – 3 mars 2023.
  • Offentliggörande av utfall: Indikativt 10 mars 2023.
  • Handelsplats: NGM Nordic SME.
Läs mer och teckna i Mahvie Minerals Teckna via Avanza Teckna via Nordnet Teckna med BankID Memorandum

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Nyheter om Mahvie Minerals

Läses av andra just nu

Populära ekonominyheter

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt