SaaS-bolaget skalar upp: Genombrottsorder och break-even i sikte
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Nyheter Börskollen Noteringar & Emissioner

SaaS-bolaget skalar upp: Genombrottsorder och break-even i sikte

SaaS-bolaget

Det Stockholmsbaserade SaaS-bolaget, By Mates, grundades 2017 och arbetar med affärsidén som syftar till att skapa en digital och unik mötesplats för ungdomar och andra i behov. På den digitala mötesplatsen kan alla socialisera och utvecklas under en trygg och sluten miljö.

By Mates genomför nu en kapitalanskaffning, där kapitaltillskottet kommer användas till marknadsföring, organisationsförstärkning, driftkostnader och plattformsutveckling.

Se intervjun med Andreas Bengtson, vd och grundare, samt Gabriel Eriksson, COO och medgrundare.

Tjänst som skapar mervärde för individen och samhället

Under 2023 uppgraderade By Mates affärsmodellen till en mer skalbar lösning, främst genom att ta ett tydligt steg mot Sveriges fritidsgårdar, LSS-boenden och skolor. Plattformen som By Mates utvecklat skulle nu erbjudas direkt till kommuner, och hittills har responsen varit väldigt positiv då tjänsten skapar ett mervärde för individen och samhället i stort. Den nya affärsmodellen beräknas även ta bolaget till break-even tidigast i år och senast i mitten av nästa år.

Barn och ungdomar har en stark dragning till spel, istället för att motarbeta detta intresse, använder By Mates det för att göra samhället en tjänst. Plattformen aktiverar ungdomar genom spel och andra sociala aktiviteter i en kontrollerad miljö utan mobbning och osakligt språk. Utöver spel tillgodoser man ett brett spektrum av behov – en plats där användaren kan förbättra sina språkkunskaper, lära sig arbeta i lag, introduceras till programmering och andra användbara tjänster som kan gynna CV:et längre fram i livet.

Vi konfronterar den verklighet där en betydande del av unga saknar fritidsaktiviteter. Genom att erbjuda en meningsfull digital fritid motverkar vi inte bara detta, utan adresserar även de allvarliga konsekvenserna av tidig rekrytering till organiserad kriminalitet."

Hög tillväxt och lansering av B2B-tjänster för att stärka affärsmodellen

By Mates community-plattform har växt snabbt och under 2022 uppnådde By Mates en användarbas bestående av 40 000 användare. Samtidigt har kundanskaffningskostnaderna trimmats ner rejält, ett resultat av marknadsföringsinsatser riktade mot den specifika målgruppen. Under tiden som plattformen växt har nya affärsben upprättats med mål om att skapa en mer diversifierad och skalbar intäktsmodell.

Det senaste och mest banbrytande tillskottet är lanseringen av B2B-tjänsterna som riktas direkt mot kommuner, närmare bestämt fritidsgårdar, LSS-boenden och skolor. Det är denna satsning som gör By Mates till en samhällsrörelse på riktigt.

Stor obearbetad marknad – break-even väntas nås 2024

I Sverige finns det 1 050 fritidsgårdar, 4 800 skolor och 5 000 LSS-boenden, med andra ord är den lokala marknaden enorm, samtidigt som den inte är bearbetad. Förutsättningarna innebär en stor potential för bolaget att öka omsättningen och resultatet i framtiden. Initialt riktar sig plattformen till fritidsgårdar och under 2024 är det kommunicerade målet att ingå 50 nya avtal med fritidsgårdar runt om i Sverige.

Den interna ambitionen avseende antal är självklart betydligt högre. Värdet per avtal är 20 000 – 30 000 SEK per månad och karaktäriseras av låga uppstartskostnader tack vare smidig och enkel implementation. Avtalen är generellt långa och med goda möjligheter till förlängning, det första är på 48 månader. Man planerar att nå break-even för bolaget under det fjärde kvartalet i år. Break-even nivån är beräknad till 20 st implementerade avtal.

Genombrottsorder och framtida exit-möjligheter

I februari meddelade By Mates att de erhållit en första genombrottsorder med Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning. Strax därefter kunde man läsa om att installationen flutit på bra och att Sveriges första digitala fritidsgård hade invigts.

By Mates har sedan start strävat efter att främja digital jämlikhet, minska socioekonomiska klyftor och dra nytta av det positiva inflytandet av gaming. Men i likhet med alla aktiebolag har bolaget noggrant utarbetat en exit-strategi i enlighet med aktieägarnas ekonomiska intressen. Den primära exit-planen är en marknadsnotering på lämplig lista. Bolaget har gjort en del förberedelser inför detta och har en god aktiespridning med nära 300 aktieägare redan innan denna nyemission som genomförs nu.

Andreas Bengtsson, VD och medgrundare av By Mates, avslutar;

‍Att satsa på By Mates och bli delägare innebär inte bara en potentiell ekonomisk avkastning, utan också en chans att bidra till ett samhälle där alla ungdomar får möjligheten att växa och utvecklas."

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningsperiod: 2 april – 31 maj
  • Teckningskurs: 25 SEK/aktie
  • Emissionsvolym: 5,0 MSEK
  • Minsta teckningspost: 200 aktier (5 000 SEK)
  • Bolagsvärde pre-money: ca 45 MSEK
Så blir du delägare i By Mates

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Läses av andra just nu

Populära ekonominyheter

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt