Medtech-bolaget i offensiv kommersiell fas – Sista chansen till nyttjande av teckningsoptioner 25 april
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Nyheter Börskollen Noteringar & Emissioner

Medtech-bolaget i offensiv kommersiell fas – Sista chansen till nyttjande av teckningsoptioner 25 april

Medtech-bolaget

Lund-baserade medtech-bolaget Clinical Laserthermia Systems, CLS, utvecklar och säljer laserbaserade behandlingssystem för minimalinvasiv behandling av cancertumörer under varumärket TRANBERG®. Bolaget genomförde under 2021 två framgångsrika emissioner som totalt tillförde bolaget 71 MSEK och i samband med detta gav man ut teckningsoptioner där TO3 kan nyttjas under perioden 11-25 april (och TO4 under samma period 2023).

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer CLS att tillföras cirka 35,6 MSEK före emissionskostnader, ett kapitaltillskott som syftar till att stärka kassan ytterligare inför den fortsatta etableringen av den nya generationens TRANBERG®-produkter på marknaden samt till den ökade satsningen på kliniska samarbeten för att ytterligare bevisa teknik och metod.

”CLS befinner sig i en prelanseringsfas som innebär att vi tecknar kliniska samarbetsavtal med framstående universitetssjukhus och kliniker för att de ska kunna utföra kliniska studier eller utprövningar av våra TRANBERG®-produkter. Under året kommer vi också att lansera vår nya generation TRANBERG®-produkter för behandling av prostatacancer i Europa och USA. Likviden från teckningsoptionen kommer att gå till dessa kliniska utprövningar och till att fortsätta utveckla våra produkter och marknader”, säger Dan J. Mogren, tillförordnad VD.

Väl positionerade i en stark trend mot ökad grad av minimalinvasiva behandlingsmetoder

Bolagets vision är att laserablation ska införas som en standardbehandling vid fokalterapi som ett alternativ till kirurgi för flera patientgrupper. Det är i linje med den generella trenden inom sjukvården med en successiv förflyttning från kostsamma, öppna operationer till minimalinvasiv, bildledd fokalterapi vid vissa sjukdomstillstånd.

Fördelarna med våra TRANBERG®-produkter för bildledd laserablation är att behandlingen genomförs minimalinvasivt utan de risker som är förknippade med traditionell kirurgi. Laserablation används redan idag inom prostatacancer och är ett alternativ till att vänta på att sjukdomen förvärras till ett stadium där traditionell kirurgi kan motiveras. Med våra produkter kan behandling erbjudas i ett tidigare stadium av sjukdomen och till fler patienter då ingreppet kan genomföras under lokal anestesi och med hemgång samma dag”, fortsätter Dan.


Tillförordnad VD Dan J. Mogren.

CLS portfölj av TRANBERG®-produkter består av medicinska laserenheter med integrerade funktioner för avancerad bildbaserad övervakning och styrning av behandling samt tillhörande engångsinstrument. Produkter integreras sedan med vanlig bildutrustning som används på sjukhus för olika former av laserablationsbehandlingar med tonvikt på minimalinvasiv behandling av cancertumörer.

Idag är bolagets produkter kommersiellt tillgängliga och används rutinmässigt i fokalterapi av lokaliserad prostatacancer och härnäst ligger fokus på bland annat behandling av hjärntumörer.

Ökat kommersiellt fokus

CLS befinner sig i en offensiv kommersiell fas och bolaget har primärt identifierat tre fokusområden med tydliga patientbehov. Dessa fokusområden är prostata, neurokirurgi och imILT® (immunstimulerande laserablation).

CLS intäktsmodell bygger i nuläget främst på en försäljning av de sterila engångsprodukter som används vid behandling. På sikt ser bolaget att väsentliga intäkter kommer från försäljning av TRANBERG®-produkter, klinisk support samt teknisk service. Potentiella kunder utgörs av offentliga och privata sjukhus, cancercentra och andra organspecifika centra och försäljning sker antingen direkt via lokala etablerade dotterbolag alternativt via partnersamarbeten med exempelvis amerikanska ClearPoint Neuro.

Utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO3 pågår nu

Utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO3 pågår mellan 11-25 april 2022, där en teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny B-aktie i CLS. Teckningskursen per aktie som tecknas genom utnyttjande av teckningsoptionerna har, i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna, fastställts till 3,50 SEK.

Innehavare av teckningsoptioner som önskar utnyttja dessa för att teckna aktier måste själva anmäla det i god tid före den 25 april 2022. De innehavare som inte önskar utnyttja sina teckningsoptioner har möjlighet att sälja dem på Nasdaq First North Growth Market. Teckningsoptionerna handlas fram till och med den 21 april 2022 under kortnamn CLS TO 3 B och med ISIN SE0015812243.

Teckningsoptioner som inte utnyttjas senast den 25 april 2022 eller säljs senast den 21 april 2022 förfaller utan värde.

Ta del av fullständiga villkor och teckna via knapparna nedan.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Nyheter om Clinical Laserthermia

Läses av andra just nu

Populära ekonominyheter

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt