Avkastning över 12 % möjligt – Så hittar du rätt investeringsmöjligheter i räntebärande lån
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Nyheter Börskollen

Avkastning över 12 % möjligt – Så hittar du rätt investeringsmöjligheter i räntebärande lån

Avkastning

Genom FundingPartner har du som investerare möjlighet att låna ut pengar till lönsamma växande nordiska bolag i behov av kapitaltillskott. Via plattformen kan du diversifiera din portfölj via investeringar i fastigheter och tech och erhålla månatliga räntebetalningar.

Samtidigt som börsen har gett 6 procents avkastning det senaste året går det nu att komma över 14 procents ränta vid investering i lån.

– Affärsmodellen är enkel; vi såg att många små och medelstora företag inte fick finansieringen de behövde för att lyckas med sina projekt. Samtidigt såg vi att satsa på lån, och att generera ränteintäkter, var en produkt som för det mesta bara var reserverad för institutionella och professionella investerare. Det ville vi ändra på, säger Geir Atle Bore.

Han är grundare och verkställande direktör för finansieringsplattformen FundingPartner, som sedan lanseringen i Sverige under 2022 sett en exponentiell lokal tillväxt.

Aldrig tidigare har vi sett en så snabb ränteuppgång internationellt som vi såg under förra året. Dessförinnan sågs räntor som mindre intressanta än aktier, då avkastningen på aktiemarknaden har varit stark. Nu ser vi det omvända", säger Bore.

Sett ur ett investeringsperspektiv har fler fått upp ögonen för möjligheten att plocka in räntebärande investeringar i sin portfölj. Han påpekar att vi måste gå tillbaka 15 år för att se liknande räntor i Sverige som vi gör nu.

Ränteläget i stort är en parameter som bidrar till att FundingPartner hittills under 2023 erbjudit en genomsnittlig nettoränta på över 12,5 procent till sina investerare. Den andra parametern är att räntan sätts utifrån projektets risk, här har naturligtvis också marknadsklimatet en inverkan. Speciellt då man ser till fastighetsprojekt med ledtider på över 12 månader, då det är svårt att sia om marknaden långt framgent.

Börsen har historiskt levererat en avkastning på 7-12 procent per år, medan investeringar i räntor har varit lägre.

– På dagens marknad kan man investera i lån eller obligationer med räntor som ofta ligger långt över 12 procent, och till och med upp till 16-17 procent. Samtidigt har avkastningen på börsen varit cirka 6 procent det senaste året, säger Bore.

Geir Atle Bore, grundare och VD på FundingPartner.

Ett volatilt marknadsklimat innebär högre risk

I takt med ränteuppgången har även risken på både aktiemarknaden och räntemarknaden ökat.

– Många indikatorer pekar på att vi står inför antingen en lågkonjunktur eller en längre period med svag tillväxt. Jag är inte säker på att börsen ger en positiv avkastning under de kommande tolv månader, säger Bore.

Inför 2024 prognostiserar nybyggnation inom fastighetsbranschen minska med ca. 80 procent från rekordåret 2021. Vidare spås arbetslösheten öka vilket ger prognoser som indikerar låg tillväxt kommande år.

– För att ett lån ska ha negativ avkastning måste hela det egna kapitalet i ett företag gå förlorat. Således är man är inte lika utsatt för fluktuationer i företagets lönsamhet, om det inte blir så illa att företaget förlorar mycket pengar. Dessutom har lån ofta säkerheter, vilket minskar nedsidan ytterligare, förklarar Bore, och påpekar att under en längre period sedan finanskrisen 2008 gjorde företagsobligationer med hög riskprofil attraktivare än aktier på grund av säkerheten bakom.

Han påpekar att nackdelen med lån har varit att räntorna tidigare kunde vara lägre än förväntad avkastning på börsen.

När man sedan tar hänsyn till att man idag kan få högre räntor än vad den förväntade avkastning på börsen förväntas vara, kan man säga att marknaden inte har varit så attraktiv som den är nu på över ett decennium."

Bore räknar med att de svårare ekonomiska tiderna kommer att leda till högre förluster i framtiden. Samtidigt menar han att detta kompenseras genom ökade räntor.

– En väl diversifierad portfölj bör bestå av flera olika investeringsprodukter, på så vis blir man mindre konjunkturberoende, avslutar Bore.

Om FundingPartner

- FundingPartner grundades år 2017, och har haft över 120 % tillväxt de senaste två åren.
- FundingPartner har över 20 000 nordiska investerare anslutna till plattformen och har sedan start till dagens datum förmedlat över 600 lån.
- Under samma period har räntenettot varit 9,5 % i genomsnitt för investerare efter kreditförluster på under 0,4 % vilket inneburit en genomsnittlig ränta på 9 %.


Kom ihåg att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning och att alla investeringar kan resultera i förlust.

Läses av andra just nu

Populära ekonominyheter

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt