Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Avkastning

Avkastning över 12 % möjligt – Så hittar du rätt investeringsmöjligheter i räntebärande lån

Genom FundingPartner har du som investerare möjlighet att låna ut pengar till lönsamma växande nordiska bolag i behov av kapitaltillskott. Via plattformen kan du diversifiera din portfölj via investeringar i fastigheter och tech och erhålla månatliga räntebetalningar.

Samtidigt som börsen har gett 6 procents avkastning det senaste året går det nu att komma över 14 procents ränta vid investering i lån.

– Affärsmodellen är enkel; vi såg att många små och medelstora företag inte fick finansieringen de behövde för att lyckas med sina projekt. Samtidigt såg vi att satsa på lån, och att generera ränteintäkter, var en produkt som för det mesta bara var reserverad för institutionella och professionella investerare. Det ville vi ändra på, säger Geir Atle Bore.

Han är grundare och verkställande direktör för finansieringsplattformen FundingPartner, som sedan lanseringen i Sverige under 2022 sett en exponentiell lokal tillväxt.

Aldrig tidigare har vi sett en så snabb ränteuppgång internationellt som vi såg under förra året. Dessförinnan sågs räntor som mindre intressanta än aktier, då avkastningen på aktiemarknaden har varit stark. Nu ser vi det omvända", säger Bore.

Sett ur ett investeringsperspektiv har fler fått upp ögonen för möjligheten att plocka in räntebärande investeringar i sin portfölj. Han påpekar att vi måste gå tillbaka 15 år för att se liknande räntor i Sverige som vi gör nu.

Ränteläget i stort är en parameter som bidrar till att FundingPartner hittills under 2023 erbjudit en genomsnittlig nettoränta på över 12,5 procent till sina investerare. Den andra parametern är att räntan sätts utifrån projektets risk, här har naturligtvis också marknadsklimatet en inverkan. Speciellt då man ser till fastighetsprojekt med ledtider på över 12 månader, då det är svårt att sia om marknaden långt framgent.

Börsen har historiskt levererat en avkastning på 7-12 procent per år, medan investeringar i räntor har varit lägre.

– På dagens marknad kan man investera i lån eller obligationer med räntor som ofta ligger långt över 12 procent, och till och med upp till 16-17 procent. Samtidigt har avkastningen på börsen varit cirka 6 procent det senaste året, säger Bore.

Geir Atle Bore, grundare och VD på FundingPartner.

Ett volatilt marknadsklimat innebär högre risk

I takt med ränteuppgången har även risken på både aktiemarknaden och räntemarknaden ökat.

– Många indikatorer pekar på att vi står inför antingen en lågkonjunktur eller en längre period med svag tillväxt. Jag är inte säker på att börsen ger en positiv avkastning under de kommande tolv månader, säger Bore.

Inför 2024 prognostiserar nybyggnation inom fastighetsbranschen minska med ca. 80 procent från rekordåret 2021. Vidare spås arbetslösheten öka vilket ger prognoser som indikerar låg tillväxt kommande år.

– För att ett lån ska ha negativ avkastning måste hela det egna kapitalet i ett företag gå förlorat. Således är man är inte lika utsatt för fluktuationer i företagets lönsamhet, om det inte blir så illa att företaget förlorar mycket pengar. Dessutom har lån ofta säkerheter, vilket minskar nedsidan ytterligare, förklarar Bore, och påpekar att under en längre period sedan finanskrisen 2008 gjorde företagsobligationer med hög riskprofil attraktivare än aktier på grund av säkerheten bakom.

Han påpekar att nackdelen med lån har varit att räntorna tidigare kunde vara lägre än förväntad avkastning på börsen.

När man sedan tar hänsyn till att man idag kan få högre räntor än vad den förväntade avkastning på börsen förväntas vara, kan man säga att marknaden inte har varit så attraktiv som den är nu på över ett decennium."

Bore räknar med att de svårare ekonomiska tiderna kommer att leda till högre förluster i framtiden. Samtidigt menar han att detta kompenseras genom ökade räntor.

– En väl diversifierad portfölj bör bestå av flera olika investeringsprodukter, på så vis blir man mindre konjunkturberoende, avslutar Bore.

Om FundingPartner

- FundingPartner grundades år 2017, och har haft över 120 % tillväxt de senaste två åren.
- FundingPartner har över 20 000 nordiska investerare anslutna till plattformen och har sedan start till dagens datum förmedlat över 600 lån.
- Under samma period har räntenettot varit 9,5 % i genomsnitt för investerare efter kreditförluster på under 0,4 % vilket inneburit en genomsnittlig ränta på 9 %.


Kom ihåg att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning och att alla investeringar kan resultera i förlust.

Läses av andra just nu

Populära ekonominyheter

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt

Vi på Börskollen

Börskollen drivs av Kristoffer Matsson och Daniel Åstrand – båda med en lång erfarenhet och brinnande intresse för såväl entreprenörskap som för börsen, aktier, investeringar och privatekonomi. Vi korrekturläser och faktagranskar innehållet i största möjliga mån med undantag för innehåll från tredje part etc. Läs mer om tjänsten under om oss.

Kristoffer Matsson

Skribent & Grundare

Stort intresse för programmering, entreprenörsskap, ekonomi och börsen. Inflyttad Stockholmare från Dalarna med en utbildning i Systemvetenskap. När jag inte spenderar tiden vid skärmarna gillar jag att åka skidor och snickra. Investerar på lång och meddellång sikt och min investeringsfilosofi bygger till mångt och mycket på momentumstrategier med inslag av swingtrading. På Börskollen sköter jag det tekniska och skriver gärna guider om investeringar men även nyheter om börsen och specifika aktier.

Daniel Åstrand

Skribent & VD

Jag är ständigt nyfiken och vetgirig med ett brinnande intresse för börsen, aktier och olika former av investeringar såväl som bredare privatekonomi och entreprenörskap. Mitt intresse för de finansiella marknaderna inleddes under tidiga tonåren och är nu, nästan 20 år senare, starkare än någonsin. Jag har en bred bakgrund med utbildning inom ekonomi, Key Account Management och som egen företagare inom olika roller – men den enskilt bästa läraren är dock marknaden själv om du frågar mig.

Kontakta oss

Börskollen Sverige AB

Org.nr: 559236-5141

Email: [email protected]

Betygsätt oss

Disclaimer

Börskollen Sverige AB (”Börskollen”) är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd till dig. Detta innebär att investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt härrörande från Börskollen eller personer med koppling till Börskollen, alltid fattas självständigt av investeraren. Börskollen frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av material härrörande från tjänsten Börskollen.


CFD-kontrakt

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos de här leverantörerna. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Copyright © 2021 Börskollen Sverige AB. All rights reserved.