Sista chansen att teckna i Vopy – Svensk plattform ska bidra till Indiens finansiella revolution
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Nyheter Börskollen Noteringar & Emissioner

Sista chansen att teckna i Vopy – Svensk plattform ska bidra till Indiens finansiella revolution

Sista

Svenska Vopy och dess teknikplattform ska tillsammans med den indiska neobanken AntPay, ge indiska småföretagare tillgång till finansiella tjänster i syfte att förstärka deras likviditet och därigenom kunna öka sin omsättning.

Det är svårt att föreställa sig en vardag där tillgången på kontanter styr småföretagaren. Möjligheten att handla på kredit tas för givet av både europeiska konsumenter och företag.

Men i andra delar av världen ser verkligheten annorlunda ut. När leverantörernas lastbilar kommer till butiken eller verkstaden gäller det att betala med kontanter på plats för varorna man behöver.

Finansiell revolution i Indien

Indien ligger i många finansiella avseenden före Europa, där utvecklingen i högre grad hämmas av traditionella bankstrukturer.

Landet har en av världens mest komplexa finansiella infrastrukturer, ett rikstäckande betalningsnätverk i realtid och världens största biometriska ID-system med mer än 1 miljard anslutna människor.

Samtidigt står obegripligt många indiska småföretagare utan de mest grundläggande finansiella tjänsterna. Något som den indiska neobanken AntPay ska ändra på med hjälp av med den svenska embedded finance-plattformen Vopy.

Miljontals indier saknar tillgång till de bankfunktioner vi tar för givet. Nästan alla har mobiler, många är egna företagare med små dagligvarubutiker och är redan AntPays främsta målgrupp."

Detta säger Vopys styrelseordförande Sven Hattenhauer och fortsätter:

”Med det nya samarbetet med AntPay skapar vi nu en plattform för applikationer som vänder sig direkt till etablerade, ofta multinationella dagligvaruleverantör. Dessa kommer i sin tur kunna använda de lösningar som byggs för att hjälpa butikerna med bland annat krediter och ökad likviditet.”

Plattform för moderna finansiella tjänster

AntPay är en kreditfokuserad neobank som vänder sig till mindre företag utan tillgång till traditionella banklösningar.

Genom samarbetet med den svenska embedded finance-leverantören Vopy skapar man en plattform som utgör grunden för att producera moderna finansiella tjänster.

Därigenom öppnas möjligheten att göra finansiella tjänster tillgängliga för långt många fler indiska företagare.

Vi skapar verktygen för att hjälpa butikerna att öka sin omsättning, genom bättre krediter, tillgång till bankkonton och betalningar direkt i en app. Behovet är enormt och vi bidrar på allvar till den globala finansiella inkluderingen”, säger Sven Hattenhauer.

Avtal med svenskt bolag för att erbjuda fler tjänster

Som partners kommer AntPay och Vopy kunna erbjuda högt efterfrågade tjänster för embedded finance till indiska och internationella varumärken.

Det innebär att företagen i sin tur kan erbjuda sina kunder fler betalningsalternativ, lån och försäkringar.

På så vis kommer både AntPays kunder och kundernas kunder att kunna öka sin omsättning när tillgången på kontanter inte längre begränsar deras affärer på samma sätt.

Stort intresse på växande indisk marknad

Vopy och AntPay för dialoger med flertalet utvecklare som i sin tur har efterfrågan från kunder på den indiska marknaden och ser även ett stort intresse för tjänster som möjliggör ekonomiska transaktioner mellan Indien och Europa.

”Indien är en av våra prioriterade marknader, att vi kan knyta till oss en bankpartner som kan stå för de regulatoriska aspekterna samt integrera oss till de indiska betalnätverken är en nyckelfaktor för att kunna vi ska kunna implementera och snabbt skala upp våra lösningar," säger Sven Hattenhauer.

Investera i efterfrågad teknikplattform

För att säkerställa bolagets fortsatta finansiering och nå starka kassaflöden genomför Vopy en nyemission. Den pågår till och med den 15 november och vid fullteckning tar bolaget in 25 miljoner kronor.

Pengarna ska i huvudsak användas till att skala upp produktutvecklingen och den kundtjänst som behövs när bolaget växer.

Vopy arbetar med en B2B2C-modell där man levererar finansiella lösningar hela vägen till kundens kund. Bolagets erbjuder en SaaS-tjänst med stora fördelar vad gäller uppskalning – den kan enkelt växa mycket snabbt till förhållandevis låga kostnader.

”Jag bedömer vår startsträcka för att kunna agera gentemot globala företag med omfattande kundbaser som relativt kort. De indiska bolag som vi samtalar med har tillsammans långt över 100 miljoner användare”, säger Sven Hattenhauer och fortsätter:

Vi har en stark pipeline av presumtiva globala kunder. Ambitionen är att fyra miljoner människor ska använda vår plattform i slutet av 2024. På fem års sikt är vår målsättning att plattformen ska nyttjas av 70 miljoner användare runtom i världen.”

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningsperiod: tom. 15 november
  • Teckningsvillkor: Varje Unit innehåller 40 aktier och 25 vederlagsfria teckningsoptioner. Priset för 1 Unit är 30 SEK (teckningskurs per aktie är 0,75 SEK).
  • Minsta teckningspost: 500 Units á 30 SEK, totalt 15 000 SEK
  • Värdering pre-money: 151 MSEK
  • Emissionsvolym: 25,35 MSEK
  • Teckningsoptioner: Varje teckningsoption ger rätt att köpa en aktie. Samtliga teckningsoptioner kan utnyttjas under en lösenperiod på cirka en månad, lite mer än 12 månader efter registreringen av den pågående nyemissionen. Lösenpris 1,00 sek
Läs mer och teckna i Vopy Teckna direkt med BankID MemorandumFinansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Läses av andra just nu

Populära ekonominyheter

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt