Spännande tider för SKAGEN Kon-Tiki – Så presterar tillväxtmarknadsfonden
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Nyheter Börskollen

Spännande tider för SKAGEN Kon-Tiki – Så presterar tillväxtmarknadsfonden

Spännande

Tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki fortsätter att leverera överavkastning med hjälp av bra aktieurval och prisdisciplin. Många investerare håller sig undan tillväxtmarknaderna, vilket innebär goda möjligheter för aktiva förvaltare.

Året 2023 har börjat bra för SKAGEN Kon-Tiki. Hittills i år har fonden levererat en avkastning på 18,24 procent, mot jämförelseindex MCSI Emerging Markets på 11,85 procent.

De senaste 12 månaderna har fonden levererat en avkastning på 18,77 procent mot index på 7,65 procent. Det innebär en överavkastning på 11 procentpoäng. Sedan starten 2002 har fonden varje år i snitt gett en avkastning på 11,27 procent, mot index på 7,85 procent (alla siffror i SEK efter kostnader per den 6 september 2023).

Med öga för tillväxtmarknader: SKAGEN Fonders Espen Klette, Cathrine Gether och Fredrik Bjelland.

Här kan du läsa mer om förvaltaren Fredrik Bjelland i en intervju med Dagens Industri nyligen.

Bland fondens bästa bidragsgivare finns flera energibolag. Kopparbolagen Turquoise Hill och Ivanhoe Mines var också bland de goda bidragsgivarna till fondens avkastning förra året, då koppar är en viktig komponent i den gröna energiomställningen.

"I tillägg till god medvind från energi, där SKAGEN Kon-Tiki idag har 18% procent av de investerade tillgångarna i, lyftes avkastningen ytterligare tack vara starkt aktieurval. Detta var särskilt tydligt i Kina, där fondens positioner bidrog till en positiv absolutavkastning och slog den svaga kinesiska marknaden med över 20 procentenheter," säger Fredrik Bjelland, portföljförvaltare på SKAGEN Fonder.

Prisdriven och hög kvalitet

SKAGENS prisdrivna tillvägagångssätt återspeglas i SKAGEN Kon-Tikis värdering av portföljen, som fortfarande är starkt rabatterad trots den senaste tidens överavkastning.

"Samtidigt drar våra bolag nytta av och driver ofta sekulär tillväxt inom områden som hälsa och välbefinnande, teknik och energiomvandling. Ett kvalitetstecken på portföljen är att fonden rankas bland de tio bästa, mätt med avkastning på kapital bland de andra tillväxtmarknaderna”, säger Fredrik Bjelland och fortsätter:

"SKAGEN Kon-Tiki är också väl positionerat för ett antal möjliga makroscenarier när det gäller ekonomisk tillväxt och inflation. Vi har satt ihop en portfölj av bolag över sektorer som kommer att prestera bra i en rad olika scenarier. Det är särskilt viktigt med tanke på de osäkra utsikterna."

Boost i Brasilien

Fondens brasilianska positioner gav ett uppsving för avkastningen 2022 och landet avslutade året som en av de bästa bidragsgivarna på tillväxtmarknaderna med en avkastning på 14,2 procent.

Portföljförvaltarna ansåg att Brasilien var attraktivt prissatt även i början av året i år, och ökade selektivt exponeringen genom att köpa in bolag som Cosan, Raízen och Banco do Brasil.

"Tillsammans med vår ESG-expert besökte vi Brasilien i januari för att få en närmare förståelse och inblick i portföljbolagen, produktionsanläggningarna, leveranskedjorna och ledningen. Denna unika tillgång gav oss också viktig insikt i hållbarhet, bolagens användning av naturmaterial och deras roll i den cirkulära ekonomin," avslutar Fredrik Bjelland.

Här kan du läsa mer om resan i SKAGENS resebrev från Brasilien.

Sammanfattningsvis har SKAGEN Kon-Tiki goda förutsättningar att fortsätta ge god avkastning.

En kombination av bra aktieurval och prisdisciplin har skapat en portfölj av kvalitetsbolag som kan leverera i en mängd olika scenarier med skydd mot nedåtriktade värderingar.

Om SKAGEN Kon-Tiki

SKAGEN Kon-Tiki är en aktivt förvaltad fond med ett globalt investeringsmandat, men ska investera minst 50 procent av fondens medel i tillväxtmarknader, dvs. länder eller marknader som inte omfattas av MSCI Developed Market Series.

Återstående medel ska investeras i bolag som har sin verksamhet fokuserad på tillväxtmarknader. Fondens målsättning är att hitta undervärderade bolag av hög kvalitet där portföljförvaltarna kan identifiera tydliga katalysatorer för att realisera bolagens verkliga värde.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskprofil 6–7 innebär att fondkursen har högre svängningar. Det innebär möjlighet för högre avkastning, men även större risk för att investeringens värde reduceras. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida på www.skagenfonder.se. Denna annons ska inte ses som investeringsrådgivning.

Läses av andra just nu

Populära ekonominyheter

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt