Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Bostadsrättsföreningar

Bostadsrättsföreningar lever inte upp samtidens krav – Skaffa appen för ett smidigare styrelsearbete

Många föreningar har svårt att locka nya personer till styrelseposterna. Detta på grund av att det saknas en transparent och tydlig kommunikationskanal i föreningen, något som kan få allvarliga konsekvenser menar Sofie von Krusenstierna, marknadsansvarig på Sveriges största boendeapp, Boappa.

Det är egentligen helt absurt att vissa brf:er fortfarande saknar digitala kommunikationsvägar. Jag vet inget annat företag som skulle komma undan med att viktig information endast går att ta del av via en lapp på fysisk anslagstavla.”

Som aktieägare är man mån om sina pengar, man vill ha koll på utvecklingen för sina aktier och känna kontroll över sitt ägande. Att informationen är transparent tar man för givet och man förutsätter att man blir uppdaterad med notiser vid eventuella förändringar eller händelser på marknaden. När det gäller bostaden är dessa krav och villkor dessvärre inte lika självklara. Detta trots att bostaden ofta är den absolut största investeringen man har.

"Många bostadsrättsföreningar och samfälligheter vittnat om svårigheter att rekrytera nya styrelseledamöter, detta för att medlemmarna upplever sig sakna den kunskap och tid som krävs. Detta resulterar i att många föreningsstyrelser bara utför underhållsarbete istället för att fokusera på projekt och insatser som höjer värdet på bostäderna. Många är helt enkelt ovetande om hur stor inverkan föreningens ekonomi har på värdet av den egna bostaden", förklarar Sofie von Krusenstierna, marknadsansvarig på Boappa.

Bristande kunskap skapar oro

Sofie von Krusenstierna beskriver hur problematiken bottnar i två saker, dels en bristande transparens från styrelsen och dels en bristande inkludering i föreningsfrågorna. Enkla insatser, såsom att styrelsen efter varje styrelsemöte uppdaterar medlemmarna om vad som har diskuterats, kan skapa en mycket bättre förståelse för föreningsarbetet och därmed ett naturligt kunskapsbyggande hos medlemmarna. Kan medlemmarna i samband med detta även ställa frågor till styrelsen så förstärks deras kunskaper ytterligare. Sofie von Krusenstierna betonar vikten av inkludering och att göra det möjligt för medlemmarna att bidra med sin expertis. På så sätt ökar engagemanget samtidigt som som belastningen på styrelsen minskar.

Precis som med vilket ägande som helst så vill de flesta ha koll och vara engagerade, men då gäller det att det finns verktyg som underlättar just detta. Styrelsen ska inte behöva dra hela lasset själv, föreningen består ju av medlemmar som sitter på mängder av olika värdefulla kunskaper", säger Sofie von Krusenstierna.

Trapphuslappens tid är förbi

Styrelser i bostadsrätts- och samfällighetsföreningar ska likt vilka företag som helst kunna arbeta proaktivt och stärka föreningens ekonomi genom värdeskapande projekt. För att lyckas med det krävs det att styrelsen har tillgång till verktyg som underlättar det dagliga arbetet och förenklar administrativa uppgifter. Fram till idag har det dessvärre varit en brist på verktyg ämnade för just brf:er och samfälligheter, vilket gjort att många styrelser fått lägga onödigt mycket tid på att skriva ut papper, hantera mejltrådar och uppdatera hemsidor.

Appen Boappa råder bot på just detta och samlar all information och kommunikation på ett ställe, utan krav på sociala medier. Ett verktyg som varit minst sagt efterlängtat, vilket bekräftas genom att Boappa idag är Sveriges största app för kommunikation i bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar.

"Det är egentligen helt absurt att vissa föreningar fortfarande saknar digitala kommunikationslösningar som inkluderar medlemmarna och underlättar styrelsens arbete. Historiskt sett har föreningens information, kommunikation och dokumentation skett via lappar i trapphus, fysiska bokningstavlor och pärmar i ett styrelserum. Jag vet inget annat företag som skulle komma undan med att viktig information endast går att ta del av via en oannonserad lapp på fysisk anslagstavla", säger Sofie von Krusenstierna.

Tryggare områden med koll på grannarna

Dagens samhälle ställer krav på att vi snabbt kan ta del av viktig information och enkelt kan komma i kontakt med personer i vår omgivning. Stängs vattnet plötsligt av, drar det in ett kraftigt snöoväder eller sker det något annat oväntat hjälper inte ett nyhetsbrev två veckor senare. Boappa hjälper föreningar på många olika sätt, men sammanfattningsvis förklarar användare att engagemanget i föreningen ökat efter att styrelsen infört appen.

"Medlemmar beskriver hur Boappa gjort att de nu förstår att föreningens drift har stor inverkan på värdet av den egna bostaden. Något som bidragit till att de engagerat sig mer och fått ett intresse för styrelseposterna. Det finaste är dock alla berättelser om hur Boappa bidragit till att människor känner en ökad trygghet och en stärkt trivsel i grannskapet", avslutar Sofie von Krusenstierna.

Tre tips till styrelsen för en starkare förening

1. Var transparent och öppen med vad som händer.
Gå ut med information när händelserna är aktuella, inte en månad senare i ett nyhetsbrev. Låt medlemmarna följa utvecklingen tillsammans med er i styrelsen.

2. Förenkla kommunikationen och låt grannar bidra
Använd endast en kommunikationskanal och öppna upp för en flervägskommunikation där grannar kan bidra med sin expertis.

3. Underskatta inte de mjuka värdena.
Kom ihåg att önska medlemmarna god jul och välkomna nya grannar. Det skapar intresse och uppskattning som leder till ett ökat engagemang.

Läses av andra just nu

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt