Sista chansen: Teckna aktier i fullskalig global Esport-koncern innan börsnotering
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Nyheter Börskollen Noteringar & Emissioner

Sista chansen: Teckna aktier i fullskalig global Esport-koncern innan börsnotering

Sista

Gaming- och Esportmarknaden har under de senaste åren uppvisat en stark underliggande tillväxt och prognoserna ser attraktiva ut framgent, mycket tack vare den intensifierade digitaliseringen som sker globalt samtidigt som mer riskkapital allokeras i sektorn i tron om att dessa marknader kommer att utgöra en väsentlig del av framtiden.

Inför en planerad börsnotering under slutet på Q2/Q3 tar Esport-koncernen International Gaming Systems nu in kapital för att investera i ny teknik och finansiera framtida förvärv. Emissionslikviden kommer att fördelas jämnt mellan de nämnda områdena.

Hög tillväxt driven av stark samhörighet bland gamers

Esport förväntas växa med en årlig tillväxttakt om drygt 24 procent från 2020 fram till och med 2025. Det stigande intresset för Esport indikerar på en ökad samhörighet inom hela gaming-segementet vilket är en viktig förutsättning för att industrin ska fortsätta frodas.

International Gaming Systems, IGS, bedriver sin operationella verksamhet i Sverige genom sitt helägda dotterbolaget Prostaker Esports Ventures och i England via IGS Consulting Ltd som även det är ett helägt dotterbolag. Att stå på två geografiska marknader gör det möjligt för bolaget att exponera sig mot en större massa och därmed ta vara på den megatrend som Esport och gaming de facto är.

Spetskompetens och nätverk viktiga byggstenar bakom framtidens communityplattform för gamers

International Gaming Systems vision om att skapa en communityplattform för gamers grundar sig i ett brinnande intresse för Esport och gaming. Ekosystemet består av olika tjänsteerbjudanden inom gaming som får individer världen över att engagera sig i tävlingar, delta på digitala event, ta del av NFT-spel och Krypto Pay and Play.

Den optimala utvecklingen sker genom ett ekosystem som består av företagsägda SPVs som utnyttjar varandras styrkor för att hålla ner overheadkostnader som slutligen resulterar i en naturlig marginalexpansion. De viktigaste byggstenarna för den nya satsningen var branschkopplingar och spetskompetensen som ägarna och högsta ledningen idag bestitter.

2021 var ett händelserikt verksamhetsår för International Gaming Systems och de genomförda aktiviteterna innebar att många pusselbitar föll på sin plats. Några bolagsspecifika händelser som ägde rum under 2021 var att ingå ett femårigt licensavtal med Beşiktaş Esports, en lyckad beta-lansering av communityplattformen samt förvärvet av Enabledware Ltd. Genom de interna tillgångarna så kan vi lansera ett fullskaligt koncept som går att monetärisera i en hög grad. Med en pipeline fylld av intressanta förvärvsobjekt samtidigt som vi för diskussioner med potentiella värdefulla partners inom branschen så är jag väldigt förväntansfull både på kort- och lång sikt”, säger Anders Holmstedt, vd på International Gaming Systems.

International Gaming Systems dotterbolag, Enabledware, har mångårig erfarenhet inom digital marknadsföring och broadcasting och levererar en fullskalig IPTV-lösning som bygger på teknik som har utvecklats i över 15 år. Denna resurs gör det möjligt att implementera livestreaming direkt på plattformen men öppnar även upp för digital marknadsföring. Idag har dotterbolaget stora internationella fotbollsklubbar som kunder, exempelvis Paris Saint Germain FC, Leicester City FC, Besiktas JK och Fulham FC där de bland annat sköter deras marknadsföring vid fotbollsarenorna.

Traditionella idrottsklubbar ser stora möjligheter inom Esport

Många Idrottsklubbar har börjat se stora möjligheter inom Esport, en omställning som International Gaming Systems kan kapitalisera på genom att äga de nya Esportverksamheternas licensavtal på ett liknande sätt som man idag äger Besiktas Esports.

Inom kort kommer IGS att rulla ut sju nya Esportverksamheter inom datorspelen FIFA, League of Legends PUBG och NBA2K. Genom att ingå licensavtal får International Gaming Systems rätten att sälja merch och NFT:s som relateras till Esportlagen. Alla köp- och säljtransaktioner kommer att genomföras med en egenlanserad kryptotoken. Slutligen kommer en handelsplattform att utformas där användarna kommer kunna köpa, sälja och byta CS:GO-skins med varandra. Med alla dessa tjänster samlade på en och samma plattform så skapas en Esportupplevelse utöver den traditionella.

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningsperiod: 16 maj - 4 juni 2022
  • Teckningskurs: 12 SEK per aktie
  • Värdering pre-money: ca 145 MSEK
  • Emissionsvolym: 15 MSEK
  • Börsnotering: Planeras till Q2/Q3
Läs mer och teckna Investeringsmemorandum Investeringsteaser

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Läses av andra just nu

Populära ekonominyheter

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt