VD-intervju i emissionsaktuella Increasor; ”Vi har skapat ett unikt affärskoncept”
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Nyheter Börskollen Noteringar & Emissioner

VD-intervju i emissionsaktuella Increasor; ”Vi har skapat ett unikt affärskoncept”

VD-intervju

Increasor Tech Invest genomför just nu sin sista nyemission inför noteringen som är planerad under 2021. I denna intervju (som ursprungligen publicerades i Finanstid) träffar vi VD Andreas Trouin som förklarar Increasor och affärskonceptet bakom tillväxtinkubatorn.


Hej Andreas! Tack för att du tog dig tid för en kortare intervju. Vill du börja med att berätta lite kort om Increasor och vad ni gör?

Hej! Tack själv! Increasor är en inkubator vars främsta fokus är att hjälpa start-ups och mindre tillväxtbolag att växa. Inom koncernen innehar vi flertalet olika verktyg för att få start-ups att växa. Bland annat har vi ett webbutvecklingsteam, ett designteam, ett redovisningsteam och ett team som jobbar inom corporate finance.

Till vår hjälp har vi en webbtidning med 100 000-150 000 sidvisningar om dagen som används bland annat som en marknadsföringskanal för att få företagen i vår inkubatorverksamhet att växa.

Increasor genomför just nu en nyemission där totalt 10 MSEK ska resas. Vad är syftet med emissionen?

Vår tillväxtstrategi är att växa genom förvärv. I år har vi som finansiella mål att 22 MSEK ska omsättas organiskt genom den befintliga verksamheten och totalt ska vi förvärva oss till 48 MSEK i omsättning. Det kapital vi just nu tar in i emissionen kommer till fullo användas till förvärv som skapar starka synergieffekter med övriga dotterbolag.

Vi är just nu i slutförhandlingar med flertalet bolag som kommer att stärka koncernen på ett ypperligt sätt. Vi har lagt en stark grund men har också identifierat några bolag som verkar inom intressanta branscher och som kommer att bistå med ett ännu starkare kunderbjudande tillsammans med övriga dotterbolag. Nyligen förvärvades en redovisningsbyrå som kommer att stötta upp med redovisningen inom de bolagen som ingår i inkubatorverksamheten.

Vad är det som särskiljer Increasors inkubatorverksamhet med övriga inkubatorverksamheter?

Vi har skapat ett unikt affärskoncept som få andra inkubatorer kan jämföra sig med. En inkubator kan normalt sätt bistå med delar av det som vi erbjuder våra kunder, exempelvis kapital och möjligtvis en plats att arbeta på. Vi erbjuder samma sak plus ännu mer, i form av exempelvis webbutveckling och redovisning.

Vi är nytänkande och vi drivs av att hjälpa start-ups till att växa och bli lönsamma. Företagande är viktigt för samhället och vi har all kompetens som behövs in-house för att gå från idé till ett starkt kassaflöde.

Vilka typer av branscher/företag plockar ni in i er inkubatorverksamhet? Hur går det till när ett företag behöver er hjälp?

Vi har byggt upp ett starkt advisory board som ger sin bedömning på de bolagen som behöver vår hjälp. Vår expertis är tech och de är även dessa bolag som vi lägger största vikt vid. När vi väljer att ta in ett bolag i inkubatorverksamheten så tar vi till en början en mindre del av aktierna i bolaget för att minimera vår risk.

Vi hjälper sedan bolagen att gå från idé till ett kassaflöde. När vi sedan märker att bolaget får igång försäljning alternativt väljer att göra en exit av något slag så debiterar vi kunden. Vi tar således en risk när vi åtar oss ett projekt men också en potentiellt stor avkastning på vår investerade tid.

Har du några avslutande ord till de som funderar på att investera i er? Varför bör man investera i Increasor?

Increasor har växt otroligt snabbt på kort tid. Vi har byggt upp en unik verksamhet med ett starkt team som kommer hjälpa våra kunder att nå framgång. Stockholm har tagit fram flest unicorns (värdering över 1 miljard USD) i världen per capita efter Silicon Valley.

Det finns massor med duktiga entreprenörer i Stockholm som har en skarp idé men kanske inte har alla verktyg som krävs för att ta företaget hela vägen och det är här som Increasor kommer in i bilden. Genom att ha all kompetens inom koncernen så ökar även efterfrågan på våra tjänster. Tech är framtiden och vi är även säkra på att efterfrågan på våra tjänster även kommer att finnas i framtiden.

Tillsammans med drivna entreprenörer är vi starka.

Emissionen pågår fram till och med 30 september – tilldelning sker dock på löpande basis.


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Läses av andra just nu

Populära ekonominyheter

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt