Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Nyhet

Oren revisionsberättelse avseende årsredovisning för Misen Energy

Oljebolaget Misen Energy har idag publicerat årsredovisning för 2021 innehållande en oren revisionsberättelse.

Revisorerna gör inga uttalanden.

"Som en följd av hur betydelsefullt det förhållande som beskrivs i avsnittet "Grund för uttalanden" är kan vi inte uttala oss om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, eller om de ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per 2021-12-31 eller av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovis­ningslagen. Vi kan heller inte uttala oss om huruvida förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovis­ningens och koncernredovisningens övriga delar. Som en följd av det förhållande som beskrivs i avsnittet "Grund för uttalanden" kan vi varken till- eller avstyrka att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen", skriver auktoriserade revisorn Ulf Johansson, Frejs Revisorer.

Grund för uttalanden:

"Bedömningen av värdet på moderbolagets andelar i dotterbolaget Misen Enterprises, som uppgår till 249 199 TSEK vilket motsvarar 89 procent av moderbolagets totala tillgångar och därmed representerar en avsevärd del av moderbolagets tillgångar, är helt beroende av utvecklingen av pågående juridisk processer mellan deltagarna i JA. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav."

❤️ Gratis: Prenumerera på vårt nyhetsbrev med heta aktiecase och ladda ner vår app för bolagsbevakning!

Nyheter om Misen Energy

Läses av andra just nu

Annons

Jämförelse: Så får du bästa räntan just nu!

Tabellen presenteras tillsammans med Compricer som jämför aktuella räntor för olika bindningstider. Klicka dig gärna vidare för att läsa mer.

Om aktien Misen Energy

Mer från Finwire / Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt