Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Nyhet

Sämre

Sämre affärsklimat skapar möjligheter för ACQ Bure enligt vd - rörelseförlusten ökade i Q2

Spac-bolaget ACQ Bure redovisar en ökad rörelseförlust under det andra kvartalet 2022, jämfört med året innan.

Bolaget är ett förvärvsbolag som inte genererar några intäkter. Detta medför att bolaget kommer att generera ett negativt resultat fram till att ett förvärv genomförts.

Rörelseresultatet blev -2,4 miljoner kronor (-2).

Resultatet efter skatt blev -2,4 miljoner kronor (-2).

Resultat per aktie hamnade på -0,07 kronor (-0,06).

Likvida medel uppgick till 3 435,6 miljoner kronor (3 455,1).

"Aktiemarknaderna fortsatte att utvecklas negativt under det andra kvartalet. SIX Return Index föll med över 16 procent och under årets första sex månader har det fallit med hela 28 procent. De flesta sektorer har omvärderats, främst p.g.a. hög inflation som drivit upp räntorna. Utvecklingen är därför fortsatt utmanande och framtiden svåranalyserad, men vi bedömer att den samtidigt skapar affärsmöjligheter för ACQ. Sökandet efter ett målbolag fortsätter givetvis", inleder Henrik Blomquist sitt vd-ord.

"Vid etableringen av ACQ för 18 månader sedan hade vi en negativ styrränta och räntebärande instrument generade negativ avkastning. Som en följd av dåvarande situation har ACQ Bures placering av likvida medel på depositionskonto inte genererat någon ränta. Efter de senaste månadernas snabbt stigande inflation har Riksbanken dock vid ett antal tillfällen valt att höja reporäntan samtidigt som takten på obligationsköp sänkts. Resultatet är att avkastningen på svenska statspapper har stigit snabbt under de senaste månaderna", fortsätter Blomquist.

"ACQ Bure har därför ansökt om och av Nasdaq Stockholm blivit beviljat undantag från regeln för Spac-bolag om att deponerade medel ska finnas på ett spärrat bankkonto och därtill erhållit godkännande om att medlen ska kunna placeras i statliga räntebärande instrument. Vi anser att en omplacering av ACQs deponerade medel ligger i samtliga aktieägares intresse. Det är dock helt avgörande att en sådan omplacering ej skall påverka ACQs förmåga eller flexibilitet att genomföra en potentiell affärstransaktion", avslutar Spac-vdn.

ACQ Bure, MkrQ2-2022Q2-2021Förändring
Rörelseresultat-2,4-2
Nettoresultat-2,4-2
Resultat per aktie, kronor-0,07-0,06
Likvida medel3 435,63 455,1-0,6%


http://media.finwire.com/media/FWM007911A-table-1

❤️ Gratis: Prenumerera på vårt nyhetsbrev med heta aktiecase och ladda ner vår app för bolagsbevakning!

Läses av andra just nu

Annons

Jämförelse: Så får du bästa räntan just nu!

Tabellen presenteras tillsammans med Compricer som jämför aktuella räntor för olika bindningstider. Klicka dig gärna vidare för att läsa mer.

Mer från Finwire / Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt