Aktieanalys på AcuCort - Kommersialisering och regulatoriskt arbete i fokus

Pressmeddelande

Aktieanalys på AcuCort - Kommersialisering och regulatoriskt arbete i fokus

Mer än 20 % av jordens befolkning lider av allergi i någon form och andelen drabbade ökar snabbt. Många drabbas även av svåra reaktioner i situationer där tillgång till t.ex. vatten är begränsad. ISICORT® tillgodoser ett tydligt behov och med ett marknadsgodkännande i Sverige sedan oktober fokuserar AcuCort nu på att kommersialisera produkten. Parallellt arbetar AcuCort vidare med de regulatoriska processerna i EU och USA. I vår mening utvecklas AcuCort helt enligt plan och med en fortsatt god kostnadskontroll har Bolaget en stark finansiell position. I samband med Q4-rapporten har vi valt att lämna vårt värderingsintervall oförändrat, där vi i ett Base scenario ser ett riskjusterat nuvärde om 8 kr per aktie.

Läs fullständig aktieanalys här


Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av aktieanalys på AcuCort. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.

Läses av andra just nu