Årsredovisning 2020 Sparbanken Sjuhärad AB (publ)

Pressmeddelande

Årsredovisning 2020 Sparbanken Sjuhärad AB (publ)

Styrelsen för Sparbanken Sjuhärad AB har den 23 februari 2021 avgett årsredovisning för 2020. Årsredovisningen bifogas och finns även att hämta på www.sparbankensjuharad.se

Frågor besvaras av VD Petter Hedihn, 0738-26 68 25 eller Ekonomi- och Finanschef Jens Magnusson, 0703-05 66 32.

Bifogade filer

Läses av andra just nu