Delårsrapport Januari – Mars 2024 - Börskollen
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Pressmeddelande

Delårsrapport Januari – Mars 2024

Fortsatt momentum inom telekomverksamheten

Sammanfattning första kvartalet

         Intäkterna minskade 2,0% till 21 274 MSEK (21 697) och på jämförbar bas minskade intäkterna 1,3%.

         Tjänsteintäkterna ökade 1,5% till 18 634 MSEK (18 359) och på jämförbar bas ökade tjänsteintäkterna 2,2%. För telekomverksamheten ökade tjänsteintäkterna på jämförbar bas 2,7%.

         Justerad EBITDA ökade 3,4% till 7 144 MSEK (6 912) och på jämförbar bas steg EBITDA 4,6%. För telekomverksamheten steg justerad EBITDA på jämförbar bas 2,1%.

         Rörelseresultatet uppgick till 2 284 MSEK (1 768).

         Periodens resultat uppgick till 757 MSEK (738).

         Resultat per aktie uppgick till 0,15 SEK (0,15).

         Operationellt fritt kassaflöde förbättrades till -779 MSEK (-3 620) och strukturell del av Operationellt fritt kassaflöde minskade till 413 MSEK (613).

         Nettolåneskuld/justerad EBITDA uppgick till 2,43x vid slutet av kvartalet.

         Utdelning om 0,50 SEK per aktie betalades till aktieägarna.

         Utsikterna för 2024 är oförändrade.

         Efter utgången av det första kvartalet slutfördes försäljningen av verksamheten och nättillgångarna i Danmark till Norlys för ett rörelsevärde (enterprise value) på kassa- och skuldfri bas om 6,25 GDKK. Försäljningslikviden från transaktionen kommer att användas till reducering av nettolåneskulden.

 

 

 

VD-kommentar

”Det operativa momentumet fortsatte under det första kvartalet, med tillväxt i alla telekomverksamheter och framsteg avseende vändningen av Tv och Media. Utvecklingen för NPS- och tjänsteintäkter inom konsumentsegmentet har varit uppmuntrande. Direkt efter kvartalets slut stängdes som förväntat försäljningen av Telia Danmark, vilket stärker vår balansräkning.

 

Kommersiella framsteg

I Sverige drev intäkterna från fasta tjänster vår tillväxt under kvartalet, och i synnerhet Telias ledande TV-upplevelse som har möjliggjort prisförändringsmöjligheter under de senaste 12 månaderna, samtidigt som mobilaffären var stabil. Konsumentverksamheten fortsatte sin positiva trend för både NPS och tjänsteintäkter, som ökade med 5,0%. Detta understöddes delvis av vårt arbete med att förbättra kundtjänsten, med rekordlåga volymer av inkommande kontakter för konsumentsegmentet som i mars såg en 40% minskning jämfört med för tre år sedan. Detta efter förbättringar av operativ effektivitet, IT-infrastruktur och kundupplevelse. Tillväxten för de svenska tjänsteintäkterna accelererade till 3,5% och exklusive minskningen av kopparrelaterade tjänster var tillväxten 5,6%.

 

Vår verksamhet i Finland rapporterade en stabil tjänsteintäktsökning på omkring 2%. Positivt var att detta understöddes av en ytterligare förbättring av mobilkonsumenternas kundnöjdhet och en ökning av ARPU för mobil-konsumentsegmentet om 12%, samt nästan 20% intäktsökning i vår datacenterverksamhet i Helsingfors. Detta motverkades delvis av en lägre mobilkundbas och kraftiga nedgångar inom fasta föråldrade tjänster.

 

Norge har ett liknande momentum, med tjänsteintäkter som också ökade ungefär 2% under kvartalet, drivet både av högre konsument-ARPU och stark tillväxt i vår mobila-grossistverksamhet, dock delvis motverkad av en liten minskning av intäkterna från fasta tjänster och lägre faktureringsavgifter.

 

Litauen rapporterade en sund medelhög ensiffrig tillväxt för tjänsteintäkterna, främst driven av mobilabonnemang- och ARPU-tillväxt. Vi lanserade nya kund-applikationer för självbetjäning under kvartalet för att driva kundupplevelse, intäktsgenerering och minska kostnaden för att betjäna kunderna. Intäkterna från det fasta nätet ökade också drivet av bredband och företagslösningar. Estland hade ett lägre driv i intäkterna detta kvartal, som ett resultat av tidpunkten för prisförändringar, men lanserade en kommersiell 26Ghz 5G FWA-tjänst som erbjuder en fiberliknande upplevelse via mobilnätet. Vi vann också det lokala anbudet för att erbjuda uppkoppling, hårdvara och säkerhet inför EU-parlamentsvalet.

 

TV och Media såg en nedgång i reklamintäkter om 6,3% på grund av svaga marknadsförhållanden, men nedgången var lägre än under tidigare kvartal och majoriteten av den kompenserades av 5,2% tillväxt i betal-TV-intäkter. Vi är nöjda med framstegen i vår digitala transformation, med tillväxt både för streamingkonsumtionen, streamingkundbasen och i våra digitala annonsintäkter.

 

Viktigt är att vår hållbarhetsagenda fortsätter med full fart, med 55% av våra utsläpp i leverantörskedjan nu täckta av vetenskapsbaserade mål, vårt A-betyg från CDP bekräftat under kvartalet, och ytterligare 200 000 personer nådda av våra initiativ runt digital integration.

 

Finansiell utveckling

Inom telekomverksamheten växte tjänsteintäkterna med 2,7% och EBITDA växte 2,1%. Exklusive en tidsförskjutning i pensionsgottgörelse, växte telekomverksamhetens EBITDA med 3,4%. Påverkan från svag makro och regulatoriska förändringar var betydande motvindar under kvartalet, men delvis uppvägd av en blygsam energikostnadsmedvind. Resurskostnadseffektiviteten förbättrades, trots löneinflation, på grund av sänkta konsultkostnader.

 

Totalt växte EBITDA för koncernen med 4,6%, även hjälpt av lägre förluster inom Tv och Media jämfört med första kvartalet förra året, detta då vår agenda att återställa denna enhet till lönsamhet gjorde ytterligare framsteg med besparingar på innehåll och breda kostnadsminskningar.

 

Fasningseffekter av räntor, pensionsgottgörelse och rörelsekapital minskade vårt kassaflöde under kvartalet, som förväntat, men det mesta av denna effekt absorberades av ökad EBITDA och lägre betald CAPEX.

 

Vår balansräkning är sund, med en nettoskuld till EBITDA om 2,43x i slutet av kvartalet. Likviden från försäljningen av Telia Danmark, som avslutades den 2 april, kommer att användas för att minska belåningen.

 

Framåtblickar

Efter de första tre månaderna är vi bekväma med helårsutsikterna vi gav i januari, vilka är oförändrade, liksom våra förväntningar om att kassaflödesgenereringen har en övervikt mot andra halvåret.

 

Fokus under mitt första kvartal som VD har varit att analysera verksamheten och bygga upp vår medellånga plan tillsammans med våra affärsenhetsledare. Jag har sett ett företag med imponerande tillgångar och en engagerad organisation, och med en strategi som är sund i alla väsentliga aspekter är vårt mål att eliminera hinder och komplexitet, så att Telia kan bli enklare och snabbare i beslutsfattande och kommersiellt utförande. Om vi lyckas med detta förväntar vi oss att vi kan växa vårt kassaflöde till över vår nuvarande utdelningsnivå under kommande år. Vi planerar att dela mer detaljer om våra ambitioner på medellång sikt efter sommaren.

 

Jag vill tacka alla anställda för ert arbete under mitt första kvartal som VD, och våra aktieägare för ert fortsatta stöd. Jag ser väldigt mycket fram emot de kommande åren.”

 

Patrik Hofbauer

VD & koncernchef

 
 

I VD-kommentar, är alla tillväxttal presenterade i enlighet med definitionen ”jämförbar bas” och EBITDA avser justerad EBITDA, om inget annat anges. Se definitioner för ytterligare information.

 


Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2024 kl. 07.00 CET.

 

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

 

För mer information, kontakta Iréne Krohn, Telias Companys pressavdelning på 0771-77 58 30, besök vårt nyhetsrum och följ oss på LinkedIn och X. Besök vår mediabank för att ladda ner vår logotyp, högupplösta bilder av Telias ledning, kontor och lösningar.

 

OM TELIA

 

Telia Company (STO: TELIA) är en ledande nordisk och baltisk telekomoperatör och ett nordiskt mediehus. Vi förser konsumenter, företag och offentliga verksamheter med kritisk digital infrastruktur, informations- och kommunikationstjänster, samt underhållning. Våra 18 000 duktiga kollegor möter varje dag miljontals kunder i en av världens mest uppkopplade regioner. Vi är navet i det digitala ekosystemet och tillhandahåller 25 miljoner mobil-, bredband- och TV-abonnemang som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att hålla kontakten med allt som är viktigt 24/7/365. Läs mer på www.teliacompany.com/sv

 

 

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.

Bifogade filer

Börskollens app – Högt betyg ⭐⭐⭐⭐⭐ och 250.000 nedladdningar

Ladda hem

Vårt nyhetsbrev – Utvalda börsnyheter och heta investeringscase varje vecka

Prenumerera

Nyheter om Telia Company

Läses av andra just nu

Innehåller annonslänkar. Investeringar innebär risk (se här)

Tips: 50% rabatt hos fondroboten Opti

Dags att komma igång med sparande? Fondroboten Opti erbjuder en populär spartjänst som är perfekt för regelbundet månadssparande. Just nu får nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 automatiskt 50 % rabatt på Optis avgift i 3 månader!

STÄNG X
Populär sparapp – över 500 000 nedladdningar
Många och höga externa omdömen
Högst grad av diversifiering
Perfekt för regelbundet månadssparande
KOM IGÅNG

Nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 får automatiskt 50 procent rabatt på Optis avgift i 3 månader

Om aktien Telia Company

Senaste nytt