Delårsrapport januari-september 2020 - Börskollen
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Pressmeddelande

Delårsrapport januari-september 2020

Hög tillväxt och god lönsamhet

Juli – september 2020

  • Nettoomsättningen ökade med 16,1 procent till 1 643 (1 416) miljoner kronor. Den organiska tillväxten rensat för valuta­effekter var –2,7 (14,6) procent.
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 140 (113) miljoner kronor mot­svarande en EBIT-marginal om 8,5 (8,0) procent.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 90 (114) miljoner kronor.
  • Sex förvärv har genomförts under kvartalet till en bedömd årlig omsättning om 496 miljoner kronor.
  • Resultatet per aktie för perioden uppgick till 2,01 (1,59) kronor.

Januari – september 2020

  • Nettoomsättningen ökade med 24,9 procent till 5 044 (4 040) miljoner kronor. Den organiska tillväxten rensat för valuta­effekter var 4,6 (7,6) procent.
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade till 414 (348) miljoner kronor mot­svarande en EBIT-marginal om 8,2 (8,6) procent.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 412 (343) miljoner kronor.
  • 14 förvärv har genomförts under perioden till en bedömd årlig omsättning om 997 miljoner kronor.
  • Resultatet per aktie för perioden uppgick till 6,04 (5,34) kronor.
 

VD Per Sjöstrand kommenterar kvartalet:

Instalco uppvisade fortsatt hög omsättningstillväxt med god lönsamhet under det tredje kvartalet, trots den rådande pandemin i världen som påverkar oss alla på något sätt. Omsättningen under kvartalet uppgick till 1 643 (1 416) miljoner kronor, motsvarande en tillväxt om 16,1 procent. Justerad EBITA för tredje kvartalet uppgick till 150 (127) miljoner kronor, motsvarande en justerad EBITA-marginal om 9,2 (9,0) procent. Orderstocken är fortsatt stark och uppgick vid utgången av kvartalet till 6 263 (4 418) miljoner kronor, motsvarande en ökning om 41,8 procent.

Starkt resultat trots pandemin
Det vi sett under kvartalet är ett mindre produktionsbortfall i vissa delar av verksamheten. Sjukfrånvaron har varit cirka tre procent högre än normalt vilket har haft inverkan på vår produktion och det motsvarar storleksordningen av den negativa organiska tillväxten. Trots det och trots den pågående pandemin har vi på koncernnivå klarat oss bra under kvartalet. Jag är mycket nöjd med resultatet i segment Sverige medan Övriga Norden fortsatt ligger på en lägre nivå än önskvärt.

Marknaden är fortfarande mycket svårbedömd och vi förbereder oss för att kunna anpassa oss om vi skulle bli mer påverkade av pandemin längre fram.

Växer inom ventilation
Tredje kvartalet har varit förvärvsintensivt och vi fortsätter att göra högkvalitativa bolagsförvärv som alla leder till ökade synergier och korsförsäljning inom gruppen. Fem av förvärven har under kvartalet varit i Sverige och ett i Finland. Vi har hittills i år en förvärvad årsomsättning på nära en miljard kronor, långt över vår inriktning på 600-800 miljoner kronor och vår förvärspipeline är fortsatt stark.

VentPartner som har driftsbolag i Närke, Västmanland och Östergötland är vårt första större förvärv inom ventilationsområdet vilket gör att vi nu kan bli en större multidisciplinär spelare i Mellansverige. I Stockholm har vi förvärvat MR Rör i Storstockholm som är nischade inom service vilket går i linje med vår långsiktiga strategi att växa inom serviceområdet.

Under kvartalet har vi även stärkt vår position rejält i Östergötland genom förvärv av FTX Teknik och Service och Boman El och Larmtjänst i Norrköping samt Tornby El i Linköping. I Helsingfors har vi växt inom värme och sanitet genom förvärv av Uudenmaan Lämpötekniikka.

Energieffektiva och hållbara lösningar
Vi fortsätter vårt arbete inom hållbarhetsområdet och genomför projekt som skapar samhällsnytta. Det innebär att värna om miljön för alla – både inomhus och utomhus – och att hitta nya, smarta och energieffektiva lösningar för våra kunder. Ett projekt med höga hållbarhetskrav är LG Contractings uppdrag att designa och installera en bergvärmeanläggning för 650 nya lägenheter i Upplands-Bro. Här har vi skapat en unik lösning utifrån beställarens höga energikrav med effektiva och kraftfulla bergvärmepumpar.

Instalco arbetar långt ifrån bara med stora prestigeprojekt. En stor del av vår framgång ligger i mängden små och mycket välskötta kvalitetsprojekt. Våra bolag är lokalt starka varumärken på sina orter med långa och framgångsrika samarbeten med sina lokala kunder.

Ett fint exempel på ett mindre och mycket välskött projekt är Tingstads Rörinstallationers renovering av den över hundra år gamla fastigheten Wijks villa i Lorensbergs villastad i Göteborg. Här har man i ett partneringprojekt i tätt samarbete med beställare, byggare, antikvarie och underentreprenörer från olika discipliner varsamt och stegvis renoverat och installerat värme och sanitet i den Q-märkta byggnaden.

Möjlighet att utveckla branschen
Inom Instalco fokuserar vi på disciplinerna el, VS, sprinkler och ventilation med komplettering inom kyla och industri. Kontinuerligt tittar vi på möjligheterna att stärka oss inom dessa områden och samtidigt göra möjliga breddningar inom närliggande verksamhetsområden. Ett spännande sådant område är konsultverksamheten inom installationsbranschen där vi idag har en liten position men nu ser över möjligheten att växa inom det området. Det finns en stor potential att utveckla installations- och byggbranschen inom det här området genom att integrera projektering och tekniskt utförande.

 

Presentation av rapporten
Instalcos VD Per Sjöstrand presenterar rapporten i en telefonkonferens/audiocast idag den 9 november kl 14.00 CET. Deltagare ringer in på följande nummer:

 

SE: +46 8 505 583 73 
UK: +44 333 30 09 269 
US: + 1 833 526 83 97Presentationen kan även följas via https://tv.streamfabriken.com/instalco-q3-2020

 

Denna information är sådan information som Instalco är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2020 kl. 11:00 CET.

 

För ytterligare information:
Per Sjöstrand, VD
Robin Boheman, CFO, [email protected]
Fredrik Trahn, IR, [email protected] 070-913 67 96

 

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag som inom el, VS, ventilation, kyla och industri. Vi utför installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland. Verksamheten bedrivs genom ett 80-tal dotterbolag, med stöd från en liten central organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn INSTAL. För mer information, besök www.instalco.se


Bifogade filer

Börskollens app – Högt betyg ⭐⭐⭐⭐⭐ och 250.000 nedladdningar

Ladda hem

Vårt nyhetsbrev – Utvalda börsnyheter och heta investeringscase varje vecka

Prenumerera

Nyheter om Instalco

Läses av andra just nu

Innehåller annonslänkar. Investeringar innebär risk (se här)

Tips: 50% rabatt hos fondroboten Opti

Dags att komma igång med sparande? Fondroboten Opti erbjuder en populär spartjänst som är perfekt för regelbundet månadssparande. Just nu får nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 automatiskt 50 % rabatt på Optis avgift i 3 månader!

STÄNG X
Populär sparapp – över 500 000 nedladdningar
Många och höga externa omdömen
Högst grad av diversifiering
Perfekt för regelbundet månadssparande
KOM IGÅNG

Nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 får automatiskt 50 procent rabatt på Optis avgift i 3 månader

Om aktien Instalco

Senaste nytt