Double Bond Pharmaceutical offentliggör teckningskurs för teckningsoptioner av serie TO3B
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Pressmeddelande

Double Bond Pharmaceutical offentliggör teckningskurs för teckningsoptioner av serie TO3B

  

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, STORBRITANNIEN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) (”DBP”, ”Double Bond Pharmaceutical” eller ”Bolaget”) emitterade i samband med Bolagets företrädesemission av units under det andra kvartalet 2023 totalt 9 864 164 teckningsoptioner av serie TO3B (”Teckningsoptionerna” eller ”TO3B”). Varje Teckningsoption av serie TO3B berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget under perioden från och med den 27 maj 2024 till och med den 10 juni 2024 till en teckningskurs motsvarande sjuttio procent (70%) av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 10 maj 2024 till och med den 23 maj 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,60 SEK. Teckningskursen för utnyttjande av Teckningsoptioner av serie TO3B har fastställts till 0,48 SEK per B-aktie.

I enlighet med teckningsoptionsvillkoren ska innehavare äga rätt att under perioden från och med den 27 maj 2024 fram till och med den 10 juni 2024 teckna en (1) ny B-aktie i DBP för varje en (1) Teckningsoption av serie TO3B som innehas. Teckningskursen för teckning av en (1) ny B-aktie med stöd av Teckningsoption ska motsvara sjuttio procent (70%) av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 10 maj 2024 till och med den 23 maj 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 0,60 SEK.

Den volymvägda genomsnittliga betalkursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 10 maj 2024 till och med den 23 maj 2024 uppgick till 0,68831 SEK. Detta innebär att teckningskursen har fastställts till 0,48 SEK per varje B-aktie som tecknas i DBP med stöd av Teckningsoptionerna.

Totalt emitterades 9 864 164 Teckningsoptioner av serie TO3B i samband med Bolagets företrädesemission som genomfördes under det andra kvartalet 2023. För det fall samtliga Teckningsoptioner nyttjas för teckning av nya B-aktier i Bolaget kommer Bolaget att tillföras cirka 4,7 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,25 MSEK. 

För att Teckningsoptionerna inte ska förfalla värdelösa krävs att innehavaren aktivt nyttjar sina Teckningsoptioner för teckning av nya B-aktier i Bolaget senast den 10 juni 2024, alternativt säljer sina Teckningsoptioner senast den 5 juni 2024.

Sammanfattade villkor för Teckningsoptionerna

  • Villkor: En (1) Teckningsoption av serie TO3B berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget.
  • Teckningskurs: 0,48 SEK per B-aktie, courtage utgår ej.
  • Nyttjandeperiod: 27 maj 2024 till den 10 juni 2024.
  • Sista dag för handel med TO3B: den 5 juni 2024.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Vid fullt nyttjande av samtliga emitterade Teckningsoptioner av serie TO3B kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 493 208,20 SEK, från 5 101 411,15 SEK till 5 594 619,35 SEK och antalet aktier i Bolaget kommer att öka med högst 9 864 164, från 102 028 223 till 111 892 387. Detta medför en maximal utspädningseffekt för aktieägare som inte nyttjar innehavda Teckningsoptioner om högst cirka 8,82 procent, räknat på högsta antalet aktier i Bolaget efter att aktierna som tecknats med stöd av Teckningsoptionerna registrerats hos Bolagsverket.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Qap Legal Advisors AB är legal rådgivare till DBP i samband med utnyttjandet av Teckningsoptionerna av serie TO3B.

  

Bifogade filer

DBP offentliggör teckningskurs TO3Bhttps://mb.cision.com/Main/12720/3987798/2819956.pdf

Börskollens app – Högt betyg ⭐⭐⭐⭐⭐ och 250.000 nedladdningar

Ladda hem

Vårt nyhetsbrev – Utvalda börsnyheter och heta investeringscase varje vecka

Prenumerera

Nyheter om Double Bond Pharma

Läses av andra just nu

Innehåller annonslänkar. Investeringar innebär risk (se här)

Tips: 50% rabatt hos fondroboten Opti

Dags att komma igång med sparande? Fondroboten Opti erbjuder en populär spartjänst som är perfekt för regelbundet månadssparande. Just nu får nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 automatiskt 50 % rabatt på Optis avgift i 3 månader!

STÄNG X
Populär sparapp – över 500 000 nedladdningar
Många och höga externa omdömen
Högst grad av diversifiering
Perfekt för regelbundet månadssparande
KOM IGÅNG

Nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 får automatiskt 50 procent rabatt på Optis avgift i 3 månader

Om aktien Double Bond Pharma

Senaste nytt