Extra bolagsstämma i Sivers Semiconductors AB har valt Lottie Saks till ny styrelseledamot

Pressmeddelande

Extra bolagsstämma i Sivers Semiconductors AB har valt Lottie Saks till ny styrelseledamot

KISTA, Sverige, 21 januari 2021 – Sivers Semiconductors AB (Nasdaq First North Growth Market: SIVE) publicerar stämmokommuniké från extra bolagsstämma som hölls idag på bolagets kontor i Kista.

Vid bolagsstämman beslutades bland annat att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex ledamöter och att välja Lottie Saks till ny styrelseledamot i bolaget.

Styrelsen består därefter av följande ledamöter: Tomas Duffy (ordförande), Ingrid Engström, Erik Fällström, Robert Green, Lottie Saks och Beth Topolovsky.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Storm, VD
Tel: 070 262 6390
Epost: anders.storm@siversima.com


Erik Penser Bank är Sivers IMA Holding ABs Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.
Tel: 08 463 80 00
Epost: certifiedadviser@penser.se

Bifogade filer

Nyheter om Sivers Semiconductors

Om aktien Sivers Semiconductors