Investor AB:s Bokslutskommuniké 2020 och telefonkonferens

Pressmeddelande

Investor AB:s Bokslutskommuniké 2020 och telefonkonferens

Torsdagen den 21 januari 2021 klockan 15:00 hålls en telefonkonferens där vd och koncernchef Johan Forssell och CFO Helena Saxon presenterar bokslutskommunikén för 2020. Telefonkonferensen hålls på engelska och websänds live på www.investorab.com. För att ringa in till telefonkonferensen: 08-5664 2651, +44 33 33 00 08 04 eller +1 631 913 1422 med PIN-kod 54458291#.

Telefonkonferensen och presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängliga i efterhand på vår hemsida.

Publicering av bokslutskommunikén beräknas ske kring 12:00 samma dag.

 

Bifogade filer

Investor ABs Bokslutskommuniké 2020 och telefonkonferenshttps://mb.cision.com/Main/1084/3267958/1359141.pdf

Nyheter om Investor B

Om aktien Investor B