Kommuniké från Stilles Årsstämma 2021 - Börskollen

Pressmeddelande

Kommuniké från Stilles Årsstämma 2021

Stille ABs årsstämma 2021 ägde rum genom poströstning den 4 maj. 9 aktieägare/ombud närvarade genom poströstning på årsstämman och representerade 68,5% av rösterna i bolaget.

Årsstämman fastställde framlagd resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2020. Årsstämman fastställde styrelsens förslag att en utdelning om 1,70 kronor per aktie lämnas för verksamhetsåret 2020, samt bevilja ansvarsfrihet till styrelseledamöter och verkställande direktör för det gångna året.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter samt en arbetstagarrepresentant utan suppleanter samt att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleant.

Årsstämman beslutade att styrelsearvodet skulle uppgå till 900 000 SEK att fördelas med 300 000 SEK till styrelsens ordförande samt 120 000 SEK vardera till övriga av stämman utsedda styrelseledamöter. Ersättning till revisorerna utgår enligt räkning.

Årsstämman beslutade att till styrelse genom omval utse Stefan Tell, Thomas Anderzon, Lars Kvarnhem och Karin Fischer samt nyval av Yonna Olsson. Göran Brorsson har avböjt omval. Lars Kvarnhem valdes till styrelseordförande. Årsstämman beslutade även att genom omval utse Rådek AB till valt revisionsbolag, med Johan Rudengren som ansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna instruktioner för valberedningen.

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag beträffande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av nya aktier. Sådan emission skall kunna innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier med högst 500.000 aktier, vilket motsvarar ca 10% av samtliga aktier i bolaget.

En inspelad presentation av VD:s redogörelse samt framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2020 kommer att publiceras på bolagets webbplats.

En fullständig redovisning av rösterna återfinns i sin helhet under bilaga 1 i detta pressmeddelande. 

Torshälla den 4 maj 2021

Bifogade filer

210504_SE_Kommuniké från Årsstämmahttps://mb.cision.com/Main/1000/3340124/1412583.pdf
Bilaga 1 - Kommuniké från Årsstämma - Redovisning av rösterhttps://mb.cision.com/Public/1000/3340124/bddca10d47ba137d.pdf

Tips – Börskollens nyhetsbrev och aktieapp!

Nyhetsbrev: Varje vecka handplockar vi de mest läsvärda nyhetsuppslagen från våra flöden och varvar med exklusiva intervjuer och tävlingar.

Nyhets- och aktieapp: Skapa bolagsbevakningar för dina favoritbolag och få automatiska pushnotiser vid aktienyheter och bolagshändelser – smidigt va?

Nyheter om Stille

Tips från oss på Börskollen

Här tipsar vi om tjänster som vi på Börskollen själva använder och kan stå bakom. Därutöver rekommenderar vi också att du prenumererar på vårt nyhetsbrev samt laddar ner vår app (helt gratis). Texten nedan innehåller annonslänkar och investeringar är alltid förenade med risk.

Investera enkelt och billigt i aktier och fonder

Hos Avanza och Nordnet kan du kostnadsfritt öppna konto för att kunna handla aktier. För att investera i fonder så billigt som möjligt tycker vi dock att du ska spana in SAVR där du kan äga över 1 300 av de bästa fonderna och betala 30-50 % mindre i avgifter, varje år!

Ett tips är att öppna konto hos flera av dessa för att dra nytta av ett större totalbelopp med courtagefri handel och låga avgifter!

Sänk dina månadskostnader och öka din sparkvot

När det kommer till tråkiga utgifter som försäkringar kan vi verkligen rekommendera Hedvig. Vi jämförde direkt på deras site och sänkte vår egen kostnad för hemförsäkring med 2 436 kr per år, jämfört med det näst billigaste alternativet. Pengar som nu läggs på sparande istället.

Analysera dina favoritaktier med marknadens bästa tjänster

För dig som är nyfiken på teknisk eller fundamental analys tipsar vi om analystjänsterna TradingView och Börsdata. Plattformarna går att använda helt gratis och är annars väldigt prisvärda om du vill ha fler funktioner. Vi skulle inte klara oss utan dessa fantastiska tjänster!

Om aktien Stille