Ny ordförande i Advenicas valberedning inför årsstämman 2021

Pressmeddelande

Ny ordförande i Advenicas valberedning inför årsstämman 2021

I ett pressmeddelande den 30 oktober 2020 meddelade Advenica hur valberedningen inför årsstämman 2021 skulle se ut. Nu har det tagits ett nytt beslut om vem som blir valberedningens ordförande och Anders Berglund kommer att ersätta Emma Linde på denna post.

Valberedningen består därmed av följande personer:

  • Anders Berglund, utsedd av familjen Linde, valberedningens ordförande.
  • Fredrik Rapp, eget innehav,
  • Mårten Persson, eget innehav samt
  • Per Wargéus, styrelseordförande för Advenica AB.

Tillsammans representerar valberedningens ledamöter 59,9% av rösterna i Advenica per den 31 december 2020.

Advenicas årsstämma 2021 infaller den 29 april 2021, kl. 16.00. Aktieägare som önskar lämna förslag till Advenicas valberedning kan göra det via e-post till ir@advenica.com eller via brev till Advenica AB, att: Valberedningen, Roskildevägen 1, 211 47 Malmö.

Malmö den 22 januari 2021, Advenica AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Wargéus, styrelseordförande Advenica AB, +46(0)70 731 89 08

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 januari 2021 kl. 09.45.
 

Bifogade filer

Nyheter om Advenica

Om aktien Advenica