Sista chansen: Bli delägare i bolaget som gör en spännande resa mot serieförvärvare
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Nyheter Börskollen Noteringar & Emissioner

Sista chansen: Bli delägare i bolaget som gör en spännande resa mot serieförvärvare

Sista

Hoi Publishing är en snabbväxande förvärvskoncern inom förlagsbranschen, noterad på NGM. Hoi utmärker sig som det enda börsnoterade bokförlaget och omsatte 15,7 MSEK under 2023. Bolagets framtid ser ljus ut, och under 2024 förväntas omsättningen växa markant. Tack vare de nyligen genomförda förvärven förväntas omsättningen öka till 40 MSEK under 2024, med ett långsiktigt mål att nå 200 MSEK till 2028.

Delta i Hoi Publishing AB:s (publ) företrädesemission – en investeringsmöjlighet i förlagsbranschens framkant med en stark tillväxthistorik och en förvärvsstrategi som redan visat sig framgångsrik. Teckningsperioden är öppen till och med den 24 april, där erbjudande ger en chans att direkt engagera sig i Hoi Publishings tillväxtresa.

Bolagets affärsmodell bygger på en hybridlösning där förlaget och författaren delar både risker och möjligheter vid boklanseringar. Denna strategi minskar den finansiella risken för Hoi och möjliggör för författarna att i större utsträckning investera i sina bokutgivningar, vilket leder till att de erhåller en högre royalty på försäljningen. Författarna bidrar även med så kallade "förlagslån", räntefria lån som Hoi använder för att finansiera boksläpp.

Enligt Svenska Förläggareföreningen uppgick bokförsäljningen i Sverige till cirka 5 miljarder SEK under 2023. Den svenska förlagsbranschen domineras av ett fåtal stora aktörer, där Bonnierförlagen och Norstedts Förlagsgrupp är de ledande. Med tanke på att marknaden domineras av ett fåtal aktörer, krävs det inte mer än 10 MSEK i omsättning för att räknas bland de 50 största förlagen i Sverige. Detta ger Hoi goda förutsättningar att växa till en av de ledande aktörerna inom branschen.

På senare tid har Hoi genomfört flera spännande förvärv, där köpet av det Lund-baserade förlaget Ekström & Garay utgör det största i förlagets historia. Detta förvärv innebär en dubbling av koncernens omsättning och förväntas leda till tydliga synergieffekter och kostnadsbesparingar. Som ett resultat av förvärvet får Hoi även ett stort tillskott av boktitlar och nya författare.

För närvarande har Hoi en betydande närvaro i både Danmark och Sverige, vilket ligger i linje med bolagets ambitioner om internationell expansion. Denna geografiska expansion planeras att ske genom ytterligare förvärv, ett område där Hoi har visat sig vara framgångsrikt.

Utöver kärnverksamheten ägnar sig Hoi även åt scouting för filmproduktion, vilket erbjuder ett unikt värde för författare med ambitioner om filmatisering. I linje med denna strategi kunde Hoi nyligen meddela att Magnus Ernströms bok "Ett halvt år, ett halvt liv" kommer att bli en internationell TV-serie, producerad av Yellowbird, Arte France och Viaplay. Detta projekt har potential att generera stort internationellt intresse. Eftersom Hoi innehar bokrättigheterna till serien, skapas en betydande intäktspotential för internationell försäljning av dessa rättigheter.

Koncernen leds för närvarande av VD Lars Rambe, som både är medgrundare och största ägare i bolaget. Med nästan 19 % av kapitalet och cirka 45 % av rösterna, sitter VD definitivt i samma båt som övriga aktieägare. Lars Rambe, som även har en bakgrund som deckarförfattare, erbjuder en unik insikt i författarnas perspektiv vid bokutgivningar.


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Läses av andra just nu

Populära ekonominyheter

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt