4 starka skäl att äga krypto i portföljen – Så investerar du enkelt och säkert
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Nyheter Börskollen

4 starka skäl att äga krypto i portföljen – Så investerar du enkelt och säkert

4

Funderar du på att addera kryptovalutor som Bitcoin (BTC) eller Ethereum (ETH) till din investeringsportfölj men känner dig osäker på hur samt vilka möjligheter och risker som finns? Då har du kommit rätt – nedan listar vi fyra starka skäl till varför du bör ha exponering mot denna nya digitala tillgångsklass!

Alltsedan den första decentraliserade valutan Bitcoin kom till under 2009, i kölvattnet av den stora finanskrisen, har kryptovalutor som tillgångsslag fått globalt genomslag och skapat en sällan skådad revolution världen över.

Som tidig investerare i denna nya tillgångsklass har du kunnat åtnjuta tusentals eller till och med hundratusentals procent i värdeökning på din investering – vilket är få andra tillgångsslag (eller aktier) som kan mäta sig med! Det är därför inte svårt att förstå varför Bitcoin, och även andra kryptovalutor, gradvis har adopterats av allt fler placerare – såväl stora institutionella aktörer som vanliga småsparare.

Varför bör man då ha exponering mot kryptovalutor i sin portfölj?

Ny digital tillgångsklass ger dig exponering mot framtidens teknologier

Kryptovalutor, och den bakomliggande blockkedjetekniken, representerar på många vis framtidens teknologiska utveckling. Adoptionen sker just nu i en rasande fart, och vart man än vänder sig kan man se kryptovalutor och blockkedjetekniken ersätta äldre förlegade tekniska lösningar och implementeras i nya sammanhang.

Kryptovalutor utgör en ny digital tillgångsklass som dessutom konstant uppgraderas och förbättras. Dagens Bitcoin skiljer sig väsentligt från 2009.

Tillför diversifiering till en modern investeringsportfölj

Diversifiering, eller riskspridning som kanske är ett enklare ord att förstå, är en av de absolut viktigaste grundbultarna vid framgångsrik investering. Att diversifiera sin investeringsportfölj innebär att man söker tillgångar som har låg korrelation (likhet/samverkan) i syfte att jämna ut sin avkastning över längre tidsperioder. Olika typer av tillgångsslag presterar bättre eller sämre i vissa typer av miljöer knutna till inflation, ekonomisk tillväxt etc. Här kan kryptovalutor som Bitcoin och Ethereum ha en plats i en modern investeringsportfölj i syfte att komplettera traditionella tillgångsslag som aktier, fonder, råvaror eller räntepapper.

Historiskt mycket stark prisutveckling – men hög volatilitet

Ytterligare ett begrepp som man ofta stöter på när man pratar om kryptovalutor är volatilitet. Vi pratar då alltså om hur stora de procentuella prissvängningarna i regel brukar vara från en dag till en annan. Kryptovalutor har generellt sett hög volatilitet – men behöver det i sig vara negativt?

Inte nödvändigtvis. Som vi skrev i inledningen av denna artikel har avkastningen på lång sikt för exempelvis Bitcoin och Ethereum varit minst sagt enastående – trots stora kurssvängningar. Som ett exempel steg priset på Bitcoin över 1 500 procent från botten kring Corona-krisen i mars 2020 till och med toppen våren 2021. Från en lågpunkt i augusti 2015 till och med sent 2017 steg priset omkring 10 000 procent! Volatilitet är inget man som investerare behöver vara rädd för, däremot bör man vara medveten om att den slår åt båda håll och därmed anpassa sin positionsstorlek till en nivå som man är bekväm med för att äga kryptovalutor över en längre tidsperiod.

“Hedge” mot bankkriser och ett vikande förtroende för världens centralbanker

I kryptosammanhang hör man ofta ordet “hedge”, som är det engelska ordet för att “gradera sig”. Den allra första kryptovalutan, Bitcoin, föddes i efterdyningarna av finanskrisen 2007-2008 och som en direkt effekt av vad man ansåg vara ett allt för centraliserat och “riggat” finansiellt system. Man vänder sig emot att centralbanker världen över kan trycka nästintill oändligt med nya pengar och på så vis urholka värdet på traditionella valutor som den svenska kronan eller den amerikanska dollarn. Man anser också att det är fel att staten ska gå in och rädda krisande banker med skattebetalarnas pengar för att dessa har tagit för mycket risk.

Under vårens bankkris, som inleddes med Silicon Valley Bank och sedan spred sig till fler regionala banker i USA samt även till Europa med Credit Suisse i spetsen, kunde vi se priset på Bitcoin stiga kraftigt. Vartefter investerare allt mer tappade förtroendet för det traditionella finansiella systemet och kände en osäkerhet kring att ha sina pengar hos vanliga banker så sökte man andra tillgångar för att “hedga” sig. Detta ledde till att allt mer kapital istället allokerades in i kryptovalutor som Bitcoin och Ethereum vilket skapade en snabb värdestegring!

Hur kan man då på bästa vis investera i kryptovalutor?

Så investerar du enkelt och tryggt i krypto via ISK/KF

Det finns flera sätt att köpa kryptovalutor, däribland via utländska så kallade kryptobörser. Nackdelarna med detta alternativ är att dessa börser är oreglerade, att det många gånger kan vara besvärligt att sätta in eller ta ut sina pengar och att det dessutom kan kännas otryggt givet de bedrägerier eller hackerattacker som man ofta läser om i media. Ett bekvämare sätt att investera i kryptovalutor är att istället handla med reglerade börshandlade produkter (ETP:er). ETP:n speglar prisutvecklingen för den underliggande tillgången, som exempelvis Bitcoin eller Ethereum.

Sedan 2015 är XBT Providers ETP:er för Bitcoin och Ethereum är ett väletablerat alternativ att direkt exponera sig mot krypto. Krypto-ETP:erna, som är de mest handlade i Sverige med över 100 000 investerare, finns hos bland annat de populära svenska nätmäklarna Avanza och Nordnet. Med XBT Providers produkter kan man enkelt och säkert investera i krypto på samma konto som man äger aktier eller fonder. Ytterligare en fördel är att man kan äga dessa ETP:er i sitt ISK (Investeringssparkonto) eller KF (Kapitalförsäkring) vilket underlättar vid beskattning och deklaration.

Nedan kan du lära dig mer om deras krypto-ETP:er och investera.


Annons. Krypto-ETP:er kan vara extremt volatila, med snabba prisfluktuationer, positiva eller negativa. Krypto-ETP:er är komplexa produkter som kan vara svåra att förstå och har en hög risk för kapitalförlust. Investering bör göras efter genomgång av det aktuella prospektet och informationsdokumentet, som finns tillgängliga tillsammans med ytterligare juridisk dokumentation på XBT Providers webbplats. Varje potentiell investerare måste fatta sitt eget välgrundade beslut i samband med en sådan investering (efter att ha sökt oberoende finansiell rådgivning om detta). Tidigare avkastning är inte nödvändigtvis en vägledning för framtida avkastning. Eventuella uppskattningar av framtida avkastning är baserade på antaganden som kanske inte realiseras.

Läses av andra just nu

Populära ekonominyheter

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt