Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Den

Den nya spelaren inom tech investments – affärsmodellen i sin helhet

Increasors pågående nyemission är den sista aktiviteten inför deras planerade börsintroduktion senare i vår och hittills har emissionen dragit stort intresse från marknaden. Men vad är det Increasor faktiskt gör? Häng med när vi gör en djupdykning i memorandumet och får en förklaring till varför bolagets emission drar så mycket uppmärksamhet!

Växa genom förvärv – Därför vill man noteras

Increasor ska växa genom förvärv, vilket innebär att man förvärvar andra bolag och betalar för förvärvet genom att emittera nya aktier i bolaget. Metoden är väldigt vedertagen och företag som bland annat Google och Schibsted är kända mästare på det. Anledningen till att det är så viktigt att vara noterad när man använder sig av affärstekniken är för att det finns ett fastställt värde, som marknaden värderar varje dag, på bolagets aktie. Eftersom en noterad aktie är en likvid tillgång till skillnad från en onoterad aktie, så blir affärer mycket lättare att genomföra. Det är den stora skillnaden och den största anledningen till att Increasor påbörjat en noteringsprocess.

Läs mer om Increasor och ta del av erbjudandet

En attraktiv investeringspartner

Vad som gör att Increasor sticker ut ur mängden är att man vill arbeta både modernt och integrerat med sina partners. Från ax till limpa är ett uttryck som flitigt används inom framförallt försäljning – men gäller även här. En startup inom tech och nästa Snapchat eller TikTok blir sällan utvecklade av entreprenörer, utan av stark vilja och kunskap kring produkten. Increasor investerar i affärsidén i form av utvecklingsresurser, marknadsavdelning för att öka tillväxt och slutligen planerar för en exit under en 5 årsperiod. Kapital som tas in till startupen från affärsänglar används för att öka tillväxten i exempelvis appen istället för att lägga pengarna på att utveckla produkten. Increasor vill vara unika på marknaden och därför ha både sälj, marknad / IT-utveckling och branding / jurister och corporate services under samma tak.

Corporate Services – En eftertraktad tjänst

Genom det helägda bolaget Capeum, hjälper man klienter att genomföra exempelvis kapitalanskaffningar, rekrytering av nyckelresurser, marknadsföring genom bland annat publiceringar på Finanstid och riktade e-postutskick till de ca 40,000 prenumeranter som Finanstid idag har. Efter ett 2020 då börsnoteringar lagts på is pga Covid-19, har ett stort behov av sådana tjänster byggts upp. Just nu rekryteras en säljorganisation in för att markant öka intäkterna i bolaget främst inom marknadsföring. Det finns hur mycket potential som helst i en byrå som sätter klienterna i främsta rummet, det handlar bara om att skala upp med personal för att möta behovet.

Modern webbyrå med innovativa tjänster

Genom marknadsbyrån Sprattlevann som idag har projektledning i Sverige men de större delarna av utvecklingsenheterna i bland annat Indien och Ukraina, utvecklas företag med hjälp av datadrivna och digitaliserade system. Det senaste är att använda sig av AI inom leadsgenerering. Modellen är hittills testad på en handfull kunder med mycket lyckat resultat och byrån har höga ambitioner. Skalbarheten är helt fantastisk i ett sånt system och det kan användas i vilken bransch som helst. Tillsammans med VPZ håller man också på att ta fram en plattform för så kallade hybridstämmor, något som har blivit ytterst relevant efter pandemin. Utöver att lösa traditionella problem med digitala lösningar så arbetar Sprattlevann för att alltid uppnå bäst konvertering och med smart marknadsföring.

Att öka konverteringar och att sänka kostnader är något marknadsbyrån blivit experter på, vilket också kommer bana vägen för kommande e-handelsportfölj. Utöver digital marknadsföring och datadriven tillväxt, utvecklar bolaget även system inom fintech och legaltech.

Förvärv med fokus på e-handel – stabilt kassaflöde

Ett av de områden där Increasor ser den största potentialen för ett positivt kassaflöde är inom e-handel. Målet är att identifiera e-handels som har nått ett glastak och som inte längre lyckas växa utan behöver den där lilla extra knuffen för att ta sig igenom glastaket. Genom att använda synergier i såväl marknadsföring som exempelvis generiska tjänster som redovisning, vet Increasor att det går att bygga en portfölj som skapar stora kassaflöden och är långsiktigt lönsamt.

Vi vet att jakten på häftiga tech-startups är tidskrävande för att hitta rätt, det viktiga för oss är att hela tiden ha intäkterna med oss under resan.

– Andreas Trouin, VD, Increasor.

Läs gärna hela verksamhetsplanen i bolagets memorandum

Läses av andra just nu

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt