Sista chansen att teckna – Svenska vätgassensorer attraherar globalt intresse
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Nyheter Börskollen Noteringar & Emissioner

Sista chansen att teckna – Svenska vätgassensorer attraherar globalt intresse

Sista

Bolagets strategiskifte med fokus på vätgas har gett resultat. På kort tid har Insplorion vunnit tre kommersiella avtal. Nu genomförs en företrädesemission för att accelerera kommersialisering och utvecklingen av vätgassensorn som väntas bli en viktig komponent på en växande vätgasmarknad.

Säkerhet och effektivitet är två av de mest avgörande faktorerna för en lyckad övergång till en vätgasekonomi. Med sina högteknologiska sensorer, utvecklade med avancerad optisk NanoPlasmonic Sensing (NPS) teknik, väntas Insplorion bli en viktig aktör i detta skifte. Insplorions sensorer möjliggör bland annat snabb detektion, vilket är avgörande för säker och effektiv hantering inom vätgasindustrin.

Fokuserad strategi ger resultat

Insplorion har länge varit verksamma inom bland annat vätgasdetektion. Den snabba utvecklingen inom området låg till grund för att bolaget under 2022 tog det strategiska beslutet att helt fokusera verksamheten till sensorer för vätgasdetektion, ett beslut som redan börjat betala sig. 

Enbart under september har bolaget tecknat tre kommersiella avtal. Inom sjöfartssektorn har Insplorion inlett ett samarbete med Consilium, som är ett ledande företag inom gas- och brandsäkerhet. Inom flygindustrin har de etablerat ett projektavtal med ett stort ännu inte namngivet internationellt företag. Dessutom har de fått en beställning från det USA-baserade företaget Amogy för prototypsensorer för läckagedetektion inom energisystem.

Globala satsningar på vätgas driver marknaden

Vätgas är en av de mest lovande energikällorna i kampen mot klimatförändringar och beroendet av fossila bränslen. Potentialen för vätgas som en ren och hållbar energikälla har drivit en global kapplöpning för att utveckla teknik och implementera vätgasbaserade lösningar. 

I USA har Biden-administrationen klart uttryckt sitt engagemang för ren energi och minskade växthusgasutsläpp. Initiativ som Inflation Reduction Act, Green New Deal och American Jobs Plan inkluderar alla åtgärder för att främja användningen av vätgas.

Liknande ambitioner har tagits på EU-nivå, med investeringar på 1,4 miljarder euro inom vätgasrelaterade projekt genom Horizon 2020-programmet. Många europeiska länder har också utvecklat sina egna nationella strategier för att främja vätgas som en nyckelkomponent i deras energiomställning.

Etablerar hög närvaro inom nischsektorer

Insplorion, med sitt fokus på vätgasanalysteknik, har identifierat flera primära målbranscher där deras teknik kan spela en avgörande roll för övervakning och optimering av vätgasanvändning. Dessa branscher inkluderar transportsektorn (fordon, fartyg och flyg), energisektorn och lagring av förnybar energi. Insplorion har redan gjort betydande framsteg inom flera av dessa områden och har ambitionen att bli en viktig aktör inom sin nisch.

Insplorions sensor är inte bara snabb och selektiv för vätgas, den har även fördelar gentemot andra sensorer på marknaden. Den kan fungera i syrefattiga miljöer, något som är avgörande inom vätgasindustrin där syre kan behöva reduceras för att öka säkerheten. Dessutom är sensorn optisk, vilket möjliggör avläsning på avstånd via fiberoptik, vilket är särskilt värdefullt i trånga miljöer.

Ansvarsfull kapitalanskaffning till förmån för aktieägare

Insplorions ingångna partnerskap bekräftar att bolagets strategiska inriktning är rätt väg att gå. Därför genomförs nu en företrädesemission i syfte att ta stora steg mot kommersialisering samt vidareutveckla bolagets sensorplattform. 

Insplorions företrädesemisson genomförs helt utan garanter, något som är ovanligt. Bakgrunden till detta är enligt bolaget att de har en väldigt stark tro på den egna verksamheten och därmed vill att allt kapital från emissionen ska komma bolaget och dess aktieägare till godo.

Om emissionen

Insplorion genomför en företrädesemission av units om initialt cirka 19,6 MSEK till en pre-money värdering om 19,6 MSEK. En unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption. Teckningskursen är 1,50 kr per unit motsvarande 1,50 kr per aktie. Teckningsperiod: 26 oktober - 9 november 2023. För fullständiga villkor, läs prospekt på www.insplorion.com.


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Läses av andra just nu

Populära ekonominyheter

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt