Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Sista

Sista chansen att teckna – Svenska vätgassensorer attraherar globalt intresse

Bolagets strategiskifte med fokus på vätgas har gett resultat. På kort tid har Insplorion vunnit tre kommersiella avtal. Nu genomförs en företrädesemission för att accelerera kommersialisering och utvecklingen av vätgassensorn som väntas bli en viktig komponent på en växande vätgasmarknad.

Säkerhet och effektivitet är två av de mest avgörande faktorerna för en lyckad övergång till en vätgasekonomi. Med sina högteknologiska sensorer, utvecklade med avancerad optisk NanoPlasmonic Sensing (NPS) teknik, väntas Insplorion bli en viktig aktör i detta skifte. Insplorions sensorer möjliggör bland annat snabb detektion, vilket är avgörande för säker och effektiv hantering inom vätgasindustrin.

Fokuserad strategi ger resultat

Insplorion har länge varit verksamma inom bland annat vätgasdetektion. Den snabba utvecklingen inom området låg till grund för att bolaget under 2022 tog det strategiska beslutet att helt fokusera verksamheten till sensorer för vätgasdetektion, ett beslut som redan börjat betala sig. 

Enbart under september har bolaget tecknat tre kommersiella avtal. Inom sjöfartssektorn har Insplorion inlett ett samarbete med Consilium, som är ett ledande företag inom gas- och brandsäkerhet. Inom flygindustrin har de etablerat ett projektavtal med ett stort ännu inte namngivet internationellt företag. Dessutom har de fått en beställning från det USA-baserade företaget Amogy för prototypsensorer för läckagedetektion inom energisystem.

Globala satsningar på vätgas driver marknaden

Vätgas är en av de mest lovande energikällorna i kampen mot klimatförändringar och beroendet av fossila bränslen. Potentialen för vätgas som en ren och hållbar energikälla har drivit en global kapplöpning för att utveckla teknik och implementera vätgasbaserade lösningar. 

I USA har Biden-administrationen klart uttryckt sitt engagemang för ren energi och minskade växthusgasutsläpp. Initiativ som Inflation Reduction Act, Green New Deal och American Jobs Plan inkluderar alla åtgärder för att främja användningen av vätgas.

Liknande ambitioner har tagits på EU-nivå, med investeringar på 1,4 miljarder euro inom vätgasrelaterade projekt genom Horizon 2020-programmet. Många europeiska länder har också utvecklat sina egna nationella strategier för att främja vätgas som en nyckelkomponent i deras energiomställning.

Etablerar hög närvaro inom nischsektorer

Insplorion, med sitt fokus på vätgasanalysteknik, har identifierat flera primära målbranscher där deras teknik kan spela en avgörande roll för övervakning och optimering av vätgasanvändning. Dessa branscher inkluderar transportsektorn (fordon, fartyg och flyg), energisektorn och lagring av förnybar energi. Insplorion har redan gjort betydande framsteg inom flera av dessa områden och har ambitionen att bli en viktig aktör inom sin nisch.

Insplorions sensor är inte bara snabb och selektiv för vätgas, den har även fördelar gentemot andra sensorer på marknaden. Den kan fungera i syrefattiga miljöer, något som är avgörande inom vätgasindustrin där syre kan behöva reduceras för att öka säkerheten. Dessutom är sensorn optisk, vilket möjliggör avläsning på avstånd via fiberoptik, vilket är särskilt värdefullt i trånga miljöer.

Ansvarsfull kapitalanskaffning till förmån för aktieägare

Insplorions ingångna partnerskap bekräftar att bolagets strategiska inriktning är rätt väg att gå. Därför genomförs nu en företrädesemission i syfte att ta stora steg mot kommersialisering samt vidareutveckla bolagets sensorplattform. 

Insplorions företrädesemisson genomförs helt utan garanter, något som är ovanligt. Bakgrunden till detta är enligt bolaget att de har en väldigt stark tro på den egna verksamheten och därmed vill att allt kapital från emissionen ska komma bolaget och dess aktieägare till godo.

Om emissionen

Insplorion genomför en företrädesemission av units om initialt cirka 19,6 MSEK till en pre-money värdering om 19,6 MSEK. En unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption. Teckningskursen är 1,50 kr per unit motsvarande 1,50 kr per aktie. Teckningsperiod: 26 oktober - 9 november 2023. För fullständiga villkor, läs prospekt på www.insplorion.com.


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Läses av andra just nu

Populära ekonominyheter

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt

Vi på Börskollen

Börskollen drivs av Kristoffer Matsson och Daniel Åstrand – båda med en lång erfarenhet och brinnande intresse för såväl entreprenörskap som för börsen, aktier, investeringar och privatekonomi. Vi korrekturläser och faktagranskar innehållet i största möjliga mån med undantag för innehåll från tredje part etc. Läs mer om tjänsten under om oss.

Kristoffer Matsson

Skribent & Grundare

Stort intresse för programmering, entreprenörsskap, ekonomi och börsen. Inflyttad Stockholmare från Dalarna med en utbildning i Systemvetenskap. När jag inte spenderar tiden vid skärmarna gillar jag att åka skidor och snickra. Investerar på lång och meddellång sikt och min investeringsfilosofi bygger till mångt och mycket på momentumstrategier med inslag av swingtrading. På Börskollen sköter jag det tekniska och skriver gärna guider om investeringar men även nyheter om börsen och specifika aktier.

Daniel Åstrand

Skribent & VD

Jag är ständigt nyfiken och vetgirig med ett brinnande intresse för börsen, aktier och olika former av investeringar såväl som bredare privatekonomi och entreprenörskap. Mitt intresse för de finansiella marknaderna inleddes under tidiga tonåren och är nu, nästan 20 år senare, starkare än någonsin. Jag har en bred bakgrund med utbildning inom ekonomi, Key Account Management och som egen företagare inom olika roller – men den enskilt bästa läraren är dock marknaden själv om du frågar mig.

Kontakta oss

Börskollen Sverige AB

Org.nr: 559236-5141

Email: [email protected]

Betygsätt oss

Disclaimer

Börskollen Sverige AB (”Börskollen”) är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd till dig. Detta innebär att investeringsbeslut baserade på information som direkt eller indirekt härrörande från Börskollen eller personer med koppling till Börskollen, alltid fattas självständigt av investeraren. Börskollen frånsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av material härrörande från tjänsten Börskollen.


CFD-kontrakt

CFD-kontrakt är komplexa instrument som innebär stor risk för snabba förluster på grund av hävstången. 72% av alla icke-professionella kunder förlorar pengar på CFD-handel hos de här leverantörerna. Du bör tänka efter om du förstår hur CFD-kontrakt fungerar och om du har råd med den stora risken för att förlora dina pengar. Optioner och turbowarranter är komplexa finansiella instrument och du riskerar ditt kapital.

Copyright © 2021 Börskollen Sverige AB. All rights reserved.