IPO-kollen: Därför rekommenderar AFV och Di att teckna Engcon
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Nyhet

Nyheter Börskollen Noteringar & Emissioner

IPO-kollen: Därför rekommenderar AFV och Di att teckna Engcon

IPO-kollen:

Så gick premiären för fastighetsbolaget Emilhus, därför tycker analytikerna att man bör teckna i Engcon och Dynamic Code ställer in noteringen. Vi summerar den senaste tidens nyhetsflöde på noteringsfronten med fokus på aktuella och kommande svenska och internationella börsnoteringar att hålla ögonen på!

Läs mer: I  förra veckans "IPO-nytt" läser du fler nyheter om börsaktuella bolag!

Di: Merparten av bolagen som Carnegie och ABG tog till börsen i fjol har underpresterat


De bolag som investmentbankerna Carnegie och ABG Sundal Collier hjälpte att notera i Sverige under förra året har i hög grad floppat. Det visar en genomgång som Dagens industri gjort.

Av Carnegies 27 noteringar har 17 kommit att handlas under teckningskursen. Den genomsnittliga kursutvecklingen har varit -18 procent. För ABG:s del handlas 9 av dess 13 noteringar under teckningskursen, med en genomsnittlig kursutveckling på -24 procent.

Di:s genomgång visar också att noteringarna underpresterat mot sina sektorer. För de bolag som Carnegie tog till börsen är underprestationen knappt 13 procentenheter, och något högre på 15 procentenheter för ABG:s bolag. Detta är betydligt sämre jämfört med storbankerna SEB och Nordea vars bolag man tagit till börsen överpresterat mot sina sektorer med drygt 6 respektive nästan 9 procentenheter.

Den svaga utvecklingen för Carnegies och ABG:s bolag går att finna i mäklarhusens kortsiktiga vinstintresse, skriver Di i en kommentar.

Nyheter om kommande börsnoteringar/IPOs, emissioner och SPACar att hålla ögonen på 2022

Nedan finner du ett antal nyheter som rör kommande planerade eller möjliga börsnoteringar för 2022 eller framåt.

Tips: Du finner fler aktuella nyheter på vår sida för Börsnoteringar & IPOs samt vår sida för SPAC-bolag.

Di: Dynamic Code ställer in noteringen

Diagnos- och hälsotestbolaget Dynamic Code har skjutit upp sina noteringsplaner på obestämd tid, skriver Dagens industri. Samtidigt stundar ett intäktstapp om drygt 80 procent sedan ett covid-avtal med Folkhälsomyndigheten löpt ut.

I bolagets rapport för det första kvartalet framgår att det inte blir en notering de kommande veckorna. "På grund av världsläget har vi valt att skjuta på noteringen. Vi har inte satt någon ny tidsram på det”, sade vd Louise Nylén till finanstidningen.

Omsättningen under första kvartalet uppgick till 80,4 miljoner kronor, varav 83 procent av intäkterna kom från avtalet med FHM. Sedan den 1 april har FHM överlåtit hela ansvaret för covidtestningen till regionerna och jätteaffären har således gått förlorad.

Nu fokuserar bolaget istället på sin kärnaffär, diagnostik på distans, som växte 20 procent under kvartalet. Bolaget har över 20 produkter med självtest som kan tas hemma.

Läs mer och följ nyhetsflödet på vår bolagssida för Dynamic Code.

Affärsvärlden och Di rekommenderar att teckna Engcon


Affärsvärlden rekommenderar att teckna Engcon som just nu genomför en ägarspridning med sista teckningsdag den 15 juni. Planerad notering på Stockholmsbörsen är den 17 juni. Bolaget säljs ut till ett börsvärde på 7 miljarder kronor. Bolaget fick inga flaggor enligt Affärsvärldens IPO-guide.

"Det är 19 gånger rörelsevinsten räknat på vår rätt osäkra prognos för 2022. Är det för högt? Vi tycker inte det också använder en multipel på EV/Ebit 18 på slutåret (2024) i vår värdering. Rimligt givet tillväxttakten (vi antar 15 procent – lite under målbilden) och liknade bolag som Troax (EV/Ebit 19 framåtblickande)", skriver Affärsvärlden.

De avslutar sin analys med:

"Engcon är ledande i en produktkategori med goda marginaler och fin tillväxt. Historiken är förtroendeingivande. I vårt huvudscenario blir avkastningspotentialen godkänd. Vi skulle inte utesluta att aktien får en ännu högre värdering än vi använt här. Rådet blir att teckna även om en konjunkturrisk spökar i bakgrunden".

Di rekommenderar teckna Engcon - tror aktien lyfter 20-25 procent

Dagens industri rekommenderar att teckna verkstadsstjärnan Engcon som går till börsen på fredag.

Intresset för börsnoteringen av Engcon har varit stort bland institutionella investerare som har fått träffa bolaget före fredagens börsintroduktion. Hela åtta investerare har förbundit sig att teckna aktier för sammanlagt 1,4 miljarder kronor och därmed är redan två tredjedelar av de aktier som främst Stig och Monica Engström säljer i samband med noteringen tingade. Resten av aktierna kommer att gå åt som smör i solsken, även om börshumöret för närvarande är allt annat än gott, skriver Di.

Engcons historik visar 15 procents tillväxt, en rörelsemarginal på över 20 procent, mer än 50 procents avkastning på sysselsatt kapital, goda tillväxtutsikter och en värdering på i förhållande till tillväxten helt acceptabla 25 gånger nettovinsten gör aktien mycket teckningsvärd, enligt Di.

Det stora intresset för Engconaktier kan komma att lyfta aktien med 20-25 procent på noteringsdagen.

Läs mer och följ nyhetsflödet på vår bolagssida för Engcon.

Emilshus B-aktie inledde neutralt i premiärhandeln på Nasdaq Stockholm

Fastighetsbolaget Emilshus B-aktier började handlas på Nasdaq Stockholm den 13 juni efter en nyintroduktion. B-aktierna handlas med kortnamnet EMIL B. Bolagets preferensaktier, som tidigare handlats på First North, flyttar samtidigt till Nasdaq Stockholm. Preferensaktierna handlas med kortnamnet EMIL PREF.

Erbjudandet att teckna B-aktier blev övertecknat i betydande grad. Erbjudandet omfattade 27 miljoner B-aktier till teckningskursen 28 kronor per aktie, vilket tillför bolaget 756 miljoner kronor före emissionskostnader. Ankarinvesterarna, däribland fastighetsbolagen Sagax och NP 3 Fastigheter samt Tredje AP-fonden, Länsförsäkringar Fonder, Odin Forvaltning, Carnegie Fonder, Lannebo Fonder, Prior Nilsson Fonder och NRP Anaxo Management, tecknade aktier för 571 miljoner kronor, motsvarande 76 procent av erbjudandet.

Aktien stängde till kursen 28,05 kronor på noteringsdagen vilket är i stort sett samma som teckningskursen.

Affärsvärlden gav ett neutralt råd för Emilshus

Det småländska fastighetsbolaget Emilshus går mot strömmen och noterar stamaktien samtidigt som andra fastighetsaktier rasar på börsen. Det skriver Affärsvärlden i en analys på torsdagen.

Affärsvärlden hissar en varningsflagga i erbjudandet inom ramen för sin granskning av nyintroduktioner. Det handlar om hög emissionskostnad, Emilshus betalar 45 miljoner kronor i emissionskostnader, motsvarande 6,7 procent av erbjudandet.

"Det är en knepig tajming att notera sig just nu när fastighetsbolagens värderingar håller på att omprövas. Å andra sidan är 85 procent av erbjudandet säkrat på förhand vilket ger låg risk för totalt platt fall. Den som vill spela på detta skulle kunna teckna aktien med hopp om att göra en snabb vinst ifall den stiger första handelsdagen. På lite längre sikt ser vi inte ett litet, nynoterat fastighetsbolag till 15 gånger vinsten som något uppenbart fynd. Även om det är en viss rabatt mot exempelvis likartade Nivika så föredrar vi i det här läget större och mer beprövade bolag med starka balansräkningar", skriver Affärsvärlden i sin slutsats och ger ett neutralt råd.

Läs mer och följ nyhetsflödet på vår bolagssida för Emilshus.

Tips – Ladda ner Börskollens kostnadsfria app för automatisk bolagsbevakning av IPO-aktuella bolag

Sweden Buyersclubs nyintroduktion övertecknades – första handelsdag på First North den 20 juni

Sweden Buyersclub, som driver en e-handelsplattform med återkommande medlemsintäkter, meddelar att erbjudandet att teckna aktier i bolaget övertecknades. Handeln på Nasdaq First North Growth Market förväntas inledas den 20 juni.

Erbjudandet omfattade 2,3 miljoner aktier till teckningskursen 8,70 kronor per aktie, vilket motsvarar 20 miljoner kronor före emissionskostnader på 1,8 miljoner kronor.

Ett konsortium bestående av både befintliga och nya investerare har till samma pris som för övriga investerare tecknat aktier i erbjudandet till ett värde om 15 miljoner kronor, vilket motsvarar 75 procent av antalet aktier i erbjudandet.

"Vi är mycket glada över att ha fulltecknat emissionen. Kapitaltillskottet ger oss nu rätt förutsättningar för att fortsätta med vår fina tillväxt. Jag vill tacka befintliga aktieägare för sitt fortsatta stöd samt hälsa alla nya aktieägare varmt välkomna", kommenterar vd Emil Henriksson.

Läs mer och följ nyhetsflödet på vår bolagssida för Sweden Buyersclub.

Einride slutför snart finansieringsrunda trots tufft marknadsklimat

Det svenska el-lastbilsbolaget Einride kommer snart att slutföra en ny kapitalrunda trots ett tufft marknadsklimat, sade vd Robert Falck till Bloomberg News.

Det svenska bolaget, som backas av Soros Fund Management och EQT Ventures, avslutade sin förra runda för ett år sedan vilken värderade bolaget till 400 miljoner euro.

Trots att marknadsklimatet är tufft för icke vinstdrivande teknikföretag, ser Falck riskkapital flöda till elbilstillverkare av hög kvalitet på grund av det nuvarande höga oljepriset. "Vad corona-pandemin gjorde för digitaliseringen kommer kriget i Ukraina att göra för elektrifieringen av transporter", anslog Einride-chefen.

Falck förklarade även att han är engagerad i att börsnotera bolaget - men bara när timingen är rätt. "Vi startade det här företaget för att skapa långsiktig förändring. Det bästa sättet att göra det är att vara ett publikt företag", konkluderade den verkställande direktören.

Vi har nu adderat bolaget till vår databas vilket innebär att du kan skapa bevakning med automatiska pushnotiser i vår app. Läs mer och följ nyhetsflödet på vår bolagssida för Einride.

Hoi Publishing vill ta in 20 miljoner kronor i samband med notering på NGM den 8 juli


Bokförlaget Hoi Publishing genomför en nyintroduktion på 20 miljoner kronor i samband med notering på NGM Nordic SME med första handelsdag den 8 juli.

Erbjudandet omfattar 4,45 miljoner nyemitterade B-aktier till teckningskursen 4,50 kronor per B-aktie. Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 20 miljoner kronor före noterings- och emissionskostnader på 3 miljoner kronor. Av emissionslikviden skall 2 miljoner kronor användas för att betala tillbaka ett brygglån.

Hoi har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om 6,1 miljoner kronor, vilket motsvarar 30 procent av erbjudandet. Bolaget värderas före erbjudandet till 38 miljoner kronor. Anmälningtiden i erbjudandet inleds den 8 juni och pågår till den 21 juni.

Emissionslikviden avses användas för att genomföra flera förvärv och organisationsuppbyggnad.

"En notering av Hoi Publishing på NGM Nordic SME skapar större möjligheter inte bara för oss som förlag utan också för många andra som vill engagera sig i kulturell verksamhet, som författare, läsare och den litterärt intresserade allmänheten. Under mer än tio år har vi utvecklat vår unika samarbetsmodell som ger många fler en bättre chans att lyckas som författare. Litteraturen är central i ett demokratiskt samhälle och genom Hoi finns nu möjlighet för alla att investera i en verksamhet som jag är övertygad om kommer skapa både verkliga ekonomiska och kulturella värden och därtill mycket underhållning. Det gör mig oerhört glad", kommenterar Lars Rambe, vd för Hoi Publishing.

Vi har nu adderat bolaget till vår databas vilket innebär att du kan skapa bevakning med automatiska pushnotiser i vår app. Läs mer och följ nyhetsflödet på vår bolagssida för Hoi.

Nyheter om internationella börsnoteringar/IPOs och SPACar

Och här några nyheter om internationella börsnoteringar.


Rymdföretaget Spacex vd Elon Musk säger att en börsnotering av internettjänsten Starlink troligen dröjer till 2025 eller senare. Det rapporterar CNBC.

Elon Musk sade i förra veckan till anställda i Spacex att en börsnotering av Starlink troligen ligger tre till fyra år framåt i tiden. Det framgår av en ljudinspelning som CNBC har tagit del av.

Spacex är privatägt och det är därmed inte möjligt för utomstående att investera i bolaget.

Medicortex planerar genomföra en nyintroduktion på First North i Helsingfors

Finska bioteknikbolaget Medicortex planerar att genomföra en nyintroduktion på Nasdaq First North Growth Market i Helsingfors, enligt ett pressmeddelande.

Medicortex är inriktat på att ta itu med problemet med traumatiska hjärnskador (TBI) och särskilt lindrig TBI (hjärnskakning), och i synnerhet bristen på tillräckliga diagnostiska metoder för att upptäcka hjärnskakning. Företaget har nämligen identifierat biomarkörer för hjärnskador och arbetar med att utveckla ett engångsdiagnostisk-set som använder icke-invasiva prover som urin och saliv.

Fastighetsbolaget Asuntosalkku vill noteras på First North i Helsingfors i sommar

Finska fastighetsbolaget Asuntosalkku planerar att notera aktien på Nasdaq First North Growth Market i Helsingfors. Det rapporterar Bloomberg News.

Noteringen väntas ske under sommaren 2022 och det handlar om en direktnotering, utan någon traditionell nyintroduktion och inga aktier kommer säljas i samband med noteringen.

Börskollens app – Högt betyg ⭐⭐⭐⭐⭐ och 250.000 nedladdningar

Ladda hem

Vårt nyhetsbrev – Utvalda börsnyheter och heta investeringscase varje vecka

Prenumerera

Läses av andra just nu

Innehåller annonslänkar. Investeringar innebär risk (se här)

Tips: 50% rabatt hos fondroboten Opti

Dags att komma igång med sparande? Fondroboten Opti erbjuder en populär spartjänst som är perfekt för regelbundet månadssparande. Just nu får nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 automatiskt 50 % rabatt på Optis avgift i 3 månader!

STÄNG X
Populär sparapp – över 500 000 nedladdningar
Många och höga externa omdömen
Högst grad av diversifiering
Perfekt för regelbundet månadssparande
KOM IGÅNG

Nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 får automatiskt 50 procent rabatt på Optis avgift i 3 månader

Populära ekonominyheter

Om aktien ABG Sundal Collier

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt