Sista chansen att investera i ett bevisat bolag inom medicinsk cannabis redo för fortsatt tillväxt
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Nyheter Börskollen Noteringar & Emissioner

Sista chansen att investera i ett bevisat bolag inom medicinsk cannabis redo för fortsatt tillväxt

Sista

STENOCARE grundades år 2017 och är ett danskt bolag inom medicinsk cannabis, vilka blev de första att få tillstånd att importera, distribuera, odla såväl som producera medicinsk cannabis år 2018. Idag är STENOCARE en producent och leverantör av medicinsk cannabis i sex länder, med tio produkter godkända för försäljning i samtliga av dessa länder.

Bolaget köper produkterna från internationella leverantörer och distribuerar sedan dessa vidare till ett växande antal internationella marknader. Därutöver har STENOCARE en egen inomhusanläggning för odling av medicinsk cannabis, vilken är strategiskt inriktad för att möta farmaceutiska standarder och de regleringar som finns på olika marknader, primärt den europeiska.

Efter att ha expanderat till tre nya marknader under år 2022 och ytterligare en under år 2023, levererar STENOCARE nu produkter till sex länder, där nettoomsättningen uppgick till 2,8 MDKK under Q4-22. Det är den högsta nettoomsättningen STENOCARE har uppvisat sedan Q1-19, vilket var innan bolaget sa upp samarbetet med den före detta leverantören, CannTrust. STENOCARE har nu tio produkter godkända i dessa sex länder och väntas fortsätta den geografiska expansionen framgent. Genom att operera på en marknad med stark förväntad tillväxt, drivet av fortsatt legalisering av medicinsk cannabis, anser Analyst Group att bolaget har goda möjligheter att leverera en stark omsättningstillväxt framgent.

Baserat på en Pre Money-värdering om 53,5 MDKK anser Analyst Group att pågående företrädesemission bjuder in till ett intressant investeringstillfälle.

Analyst Groups investeringsidé för STENOCARE

Fortsatta legaliseringar förväntas expandera marknaden

Den europeiska cannabismarknaden befinner sig i en spännande fas då Tyskland nyligen valt att legalisera cannabis för fritidsbruk, något som väntas medföra en bredare acceptans även för medicinsk cannabis inom landet. STENOCARE meddelade nyligen att bolaget fått en första produkt godkänd i landet, varför STENOCARE förväntas kunna kapitalisera på detta genom ett ökat antal föreskrifter av medicinsk cannabis från doktorer i landet. Dessutom kan en sådan legalisering agera som en katalysator för att fler länder ska lätta sin reglering samt för att skapa en bredare acceptans för medicinsk cannabis, vilket väntas driva tillväxten på marknaden som STENOCARE adresserar. Försäljningen av legal cannabis i Europa väntas växa med en CAGR om 43 % till år 2027, för att då vara värd 2,2 mdEUR, drivet av fortsatta legaliseringar av både medicinskt bruk och fritidsbruk. Därmed förväntas STENOCARE även att kapitalisera på den fortsatta avregleringen av den europeiska cannabismarknaden.

Gör anpassningar efter rådande marknad och regleringar

STENOCARE är i dagsläget den enda leverantören av medicinska cannabisoljor under pilotprogrammet i Danmark, samt i Norge och Sverige, vilket Analyst Group anser vara ett resultat av bolagets kompetens gällande regleringar samt förmåga att leverera kvalitetsprodukter. Vi ser detta som en viktig faktor för att operera på den hårt reglerade europeiska marknaden framöver. Vidare har STENOCARE anpassat bolagets logistiska rutiner enligt vad dess distributörer föredrar, vilket innebär leveranser i större kvantiteter. Detta väntas leda till fluktueringar i försäljningen mellan kvartalen men anses också vara en konkurrensfördel.

Lansering av premiumprodukter

STENOCAREs premiumprodukter, vilka förväntas lanseras under år 2024, använder en teknik vilken väntas innebära en förbättrad upptagning av cannabis i blodet, oavsett matintag. Historiskt har kroppens upptagning av cannabis i blodet varit ett problem för doktorer, då en varierande mängd av substansen faktiskt når blodet, vilket leder till svårigheter avseende att föreskriva rätt dos. Genom STENOCAREs premiumprodukter kan problemen adresseras, då initiala studier på hundar påvisar att den olja som används i dessa produkter medför en ökad upptagning i blodet oberoende av matintag och biologiska skillnader. Dessutom nåddes enligt studien maximal koncentration i blodet snabbare, efter en timme i stället för 2–4 timmar, vilket är fallet för traditionella oljor. Denna nya innovativa produkt är baserad på en patenterad teknologi, vilken STENOCARE har en exklusiv rätt att använda i bolagets produkter globalt. Givet att dessa produkter blir godkända för försäljning, förväntas STENOCARE kunna erbjuda en unik produkt till marknaden, vilken förväntas bidra till en stark omsättningstillväxt.

Erbjudandet i sammandrag

  • Teckningskurs: 4,58 DKK
  • Emissionsvolym: 10,7 MDKK
  • Teckningsperiod: 24 maj – 8 juni 2023
  • Garanti- och teckningsåtagande: 86,5 %
  • Pre money-värdering: 53,5 MDKK
  • Lista: Nasdaq First North Denmark
Teckna via Avanza Teckna via Nordnet Läs mer på bolagets hemsida Teckningssedel


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Nyheter om Stenocare

Läses av andra just nu

Populära ekonominyheter

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt