Vätgasmarknadens expansion skapar möjligheter för Insplorion
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Artikeln är ett annonssamarbete

Vätgasmarknadens expansion skapar möjligheter för Insplorion

Vätgasmarknadens

Insplorion har framgångsrikt levererat på sin strategiska fokusering inom vätgassensorer och har redan vunnit fyra kommersiella avtal inom flera sektorer. Framgången demonstrerar behovet av Insplorions sensorteknik för att vätgas med säkerhet ska spela en roll i den pågående energiomställningen. Insplorion har även den senaste tiden tagit stora kliv mot kommersialisering genom att presentera en plan för certifiering av produkten och storskalig produktion.

Säkerhet och effektivitet är två av de mest avgörande faktorerna för en lyckad övergång till en vätgasekonomi. Med sina högteknologiska sensorer, utvecklade med avancerad optisk NanoPlasmonic Sensing (NPS)-teknik, fyller Insplorion en viktig roll i detta skifte.

Världsledande sensorteknik på en bred spelplan

Insplorions unika sensorteknik är ledande vad gäller att extremt snabbt och specifikt kunna detektera vätgas vilket möjliggör omedelbar åtgärd. Genom att NPS-tekniken är optisk kan sensorn separeras från övrig elektronik och även avläsas på distans vilket ökar säkerheten ytterligare.

Att tekniken fungerar såväl i inerta miljöer som i närvaro av andra gaser ger Insplorion en bred spelplan av industrier att agera inom, och skapar säker hantering såväl under produktion, transport, lagring och slutanvändning. Insplorions teknik är kort sagt en nyckel till säker framgång för vätgasmarknaden.

Bild: Montage vätgassensorn / stockfoton

Tre förutsättningar som stödjer Insplorions väg mot en framgångsrik kommersialisering

För att bolag grundade i forskning såsom Insplorion framgångsrikt ska kunna kommersialisera sina produkter krävs att det finns en efterfrågan, en kapacitet och en spelplan som möjliggör försäljning. Insplorion har på kort tid visat att man nu är på god väg att nå alla dessa tre förutsättningar.

  • Fyra kundavtal på kort tid påvisar efterfrågan:
    Att Insplorion på kort tid efter att vätgasfokuset sjösattes redan har vunnit och levererat på fyra olika kundavtal visar på att det finns ett tydligt behov och att Insplorions sensorer möter kundernas önskemål. Tyngden i denna framgång demonstreras av att de fyra avtalen dessutom slutits med väletablerade aktörer inom fyra olika sektorer (marin, flyg, energisystem, kemi). För ett deeptech-bolag som Insplorion är denna typ av avtal det första steget som måste passeras innan större avtal ros i hamn.
  • Plan för ATEX-certifiering definierad:
    I januari 2024 kunde Insplorion offentliggöra tidsplanen för sin första certifierade vätgassensor för läckagedetektion. När Insplorion nu tar sin första produkt genom ATEX-certifieringsprocessen, markerar det övergången från utvecklingsbolag till produktbolag.
  • Rustat för storskalig produktion:
    Insplorion har ett nära samarbete med dedikerade produktionspartners samt dialoger med ytterligare potentiella partners, vilket ger goda förutsättningar för uppskalning av produktionen. Teamet bakom Insplorion känner sig trygga i att fortsatt leverera kvalitetskontrollerade produkter med hög servicegrad även när volymerna ökar. Uppskalningen av produktion är också del av den pågående certifieringsprocessen vilket ger arbetet en tydlig tidslinje.

Insplorion erbjuder en investeringsmöjlighet i en säker och expansiv vätgasmarknad

För att förstå potentialen i den marknad som Insplorion verkar på, är det nödvändigt att blicka mot den snabbt växande vätgasmarknaden som en av de mest lovande energikällorna i kampen mot klimatförändringar och beroendet av fossila bränslen.

Potentialen för vätgas som en ren och hållbar energikälla driver en global kapplöpning för att utveckla teknik och implementera vätgasbaserade lösningar. Som en följd investerar både politiker och näringsliv enorma summor och insatser i vätgasmarknaden vilket ger Insplorion och dess aktieägare en positiv våg att rida på.


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Nyheter om Insplorion

Läses av andra just nu

Populära ekonominyheter

Mer från Börskollen

Vinnare & Förlorare

Börskollen använder själva TradingView för analys – prova du med (affiliatelänk)Analysera aktier här

Nyhetsbrev

Senaste nytt