Rättelse: Sensys Gatso Nederländerna, tidigare Gatsometer B.V. och dotterbolag till Sensys Gatso Group, är föremål för utredning av myndigheter

Pressmeddelande

Rättelse: Sensys Gatso Nederländerna, tidigare Gatsometer B.V. och dotterbolag till Sensys Gatso Group, är föremål för utredning av myndigheter

Fiscal Information and Investigation Service (FIOD) i Nederländerna har inlett en utredning av Sensys Gatso Netherlands B.V. i Haarlem, Nederländerna.
 

Undersökningen avser eventuella regelöverträdelser under 2014-2015 i Gatsometer B.V., före Sensys Traffic ABs förvärv.

Sensys Gatso Nederländerna samarbetar fullt ut med utredningsmyndigheten. Sensys Gatso Group undersöker om situationen kan komma att medföra några konsekvenser för bolaget.

Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 14 januari, 2021 kl. 11.15.
 

Bifogade filer

Nyheter om Sensys Gatso

Om aktien Sensys Gatso