Tangiamo beslutar om riktad emission till Nordic Growth Opportunities 3
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Pressmeddelande

Tangiamo beslutar om riktad emission till Nordic Growth Opportunities 3

Tangiamo Touch Technology AB ("Tangiamo" eller "Bolaget") meddelar härmed att styrelsen, med stöd av det emissionsbemyndigande som lämnades av bolagsstämman den 21 juni 2023, beslutat om en riktad emission av aktier till Nordic Growth Opportunities 3 (”Investeraren”). Emissionen genomförs med anledning av att Investeraren, i enlighet med det finansieringsavtal som Tangiamo offentliggjorde genom pressmeddelande den 16 augusti 2023 (”Finansieringsavtalet”), begärt teckning av aktier i Bolaget till ett sammanlagt belopp om cirka 150 000 SEK.

Styrelsen för Tangiamo har idag beslutat om en riktad emission av aktier till Investeraren (”Emissionen”). Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att fullgöra villkoren enligt Finansieringsavtalet. Bakgrunden till beslutet är att Investeraren begärt teckning av aktier i Bolaget till ett belopp om cirka 150 000 SEK i enlighet med Finansieringsavtalet. Enligt Finansieringsavtalet ska Bolaget därför besluta om emission av aktier till ett värde motsvarande det belopp som Investeraren påkallat för teckning.

Investeraren har påkallat teckning av sammanlagt 15 000 000 aktier motsvarande ett totalt värde om cirka 150 000 SEK. Vid påkallande av teckning av aktier ska teckningskursen uppgå till nittiotre (93) procent av genomsnittet av de tre (3) lägsta dagliga volymvägda genomsnittskurserna under tio (10) handelsdagar före begäran om nyemission. 15 000 000 aktier tecknas till en teckningskurs om 0,010 SEK per aktie. Med beaktande av avtalsvillkoren anser styrelsen att teckningskurserna i Emissionen är marknadsmässigt säkerställda. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att uppfylla villkoren i Finansieringsavtalet vilket styrelsen bedömer ligger i samtliga aktieägares intresse.

Betalning för de tecknade aktierna har erlagts genom kvittning av delar av den tranch som betalats ut till Bolaget under Finansieringsavtalet. Emissionen består av sammanlagt 15 000 000 aktier och medför en ökning av aktiekapitalet med 150 000,00 SEK. Efter att Emissionen registrerats på Bolagsverket kommer aktiekapitalet att uppgå till 4 608 138,55 SEK och antalet aktier kommer uppgå till 460 813 855. Emissionen medför en total utspädning för befintliga aktieägare om cirka 3,3 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Bifogade filer

20240524_Tangiamo beslutar om riktad emission till NGO3https://mb.cision.com/Main/15612/3987990/2820588.pdf

Börskollens app – Högt betyg ⭐⭐⭐⭐⭐ och 250.000 nedladdningar

Ladda hem

Vårt nyhetsbrev – Utvalda börsnyheter och heta investeringscase varje vecka

Prenumerera

Nyheter om Tangiamo Touch

Läses av andra just nu

Innehåller annonslänkar. Investeringar innebär risk (se här)

Tips: 50% rabatt hos fondroboten Opti

Dags att komma igång med sparande? Fondroboten Opti erbjuder en populär spartjänst som är perfekt för regelbundet månadssparande. Just nu får nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 automatiskt 50 % rabatt på Optis avgift i 3 månader!

STÄNG X
Populär sparapp – över 500 000 nedladdningar
Många och höga externa omdömen
Högst grad av diversifiering
Perfekt för regelbundet månadssparande
KOM IGÅNG

Nya kunder som använder Börskollens unika kampanjkod BORSKOLLEN50 får automatiskt 50 procent rabatt på Optis avgift i 3 månader

Om aktien Tangiamo Touch

Senaste nytt