Riktkurs aktier | Lista & sök riktkurser för alla aktier… - Börskollen
Börskollen - Aktier, fonder och ekonominyheter

Börskollen

För dig med koll på börsen

Riktkurser

Se dom senaste riktkurserna eller sök på bolag

Ta del av de senaste riktkurserna för svenska och internationella bolag. Sök på ett bolag för att se senaste riktkursen för den specifika aktien.

Laddar populära aktier...

Senaste inläsning: Idag 15:01
Riktkurs

Riktkurs aktier (guide) – Listar riktkurser för populära aktier juli 2024 (sök och bevakning)

Har du någon gång varit med om att en av dina aktier plötsligt stiger eller sjunker med flera procent? Detta trots att bolaget inte har publicerat någon större nyhet under den senaste tiden. Efter lite eftersökningar upptäcker du att en större bank eller analyshus nyligen har publicerat en ny analys av bolaget och i samma veva även justerat sin riktkurs för aktien kraftigt upp eller ner.

För den som är ny till detta kan det givetvis kännas förvirrande – vad är egentligen en riktkurs och varför kan de ha så stor betydelse? I den här guiden tar vi en närmare titt på just riktkurser och reder ut de frågetecknen som kan finnas. Dessutom får du tips kring hur du kan använda riktkurserna till din fördel när du handlar på börsen!

Du finner här också aktuella riktkurser från en stor mängd svenska och internationella analytiker, analyshus och banker, så som Carnegie, Handelsbanken, Danske Bank, Swedbank, Nordea, Bank of America, Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley, Berenberg, Wells Fargo, Kepler Cheuvreux, Jefferies, Inderes, Exane BNP Paribas, UBS och många därtill!

Tips: Ta del av aktieanalyserna som ligger till grund för de olika riktkurserna

Vi tipsar också om vår sida där vi samlar alla Aktieanalyser varpå du kan läsa mer och ta del av de faktiska analyserna för olika aktier som ligger till grund för många av riktkurserna som du finner på denna sida.

I många fall kan man man bättre förstå hur analytikern kom fram till den specifika riktkursen genom att också läsa den tillhörande analysen. Tyvärr finns långt ifrån alla analyser att tillgå gratis, detta då många analyshus reserverar sina analyser för sina betalande kunder. Vi samlar dock en stor del av alla de analyser (och riktkurser) som finns att tillgå gratis på marknaden!

Introduktion: Vad betyder / är en riktkurs aktie?


Enkelt beskrivet är riktkurser analyser och förutsägelser kring hur hur ett aktiebolag kan komma att utvecklas och hur det kan komma att påverka aktiekursen framåt. Ofta finns det ingen exakt tidsangivelse kring när riktkursen "kommer" att uppnås, men som generell tumregel brukar man utgå från en tidshorisont på 6-12 månader framåt (ofta brukar dock analysen och därmed riktkursen att hinna uppdateras och justeras flera gånger under denna period, vartefter ny information om bolaget/aktien inkommer).

Riktkurserna sätts genom att analytiker analyserar företagets verksamhet, så som utvecklingen för bolaget omsättning, vinst, vinstmarginal etc, för att på så sätt försöka estimera hur dess framtid kan se ut. Målet är att baserat på dessa siffror, och tillhörande antaganden om tillväxt samt övriga omständigheter, kunna förutspå vilken potential till att stiga eller sjunka som bolagets aktiekurs kan ha framöver. Om en aktie idag handlas till priset 200 kr och riktkursen sätts till 350 kr så räknar analytikern helt enkelt med att bolagets aktiekurs inom en viss framtid kan ha potential att klättra till 350 kr, dvs. en kurspotential på 75 procents uppgång.

I samband med själva riktkursen för aktien sättas är det också vanligt att analyshuset eller banken som står bakom analysen/riktkursen också anger en tillhörande rekommendation, som exempelvis  “Sälj”, “Behåll” eller “Köp”. Dessa rekommendationer brukar baseras på skillnaden mellan nuvarande aktiekurs och den för riktkursen, där exempelvis "Köp" kräver en potential på X procent eller "Behåll" om skillnaden mellan aktiekurs och riktkurs är väldigt marginell. De exakta rekommendationsbenämningarna kan variera, där vissa analyshus istället använder termer som "Outperform" eller "Underperform" eller ibland även "Bull case" och "Bear case", men den huvudsakliga innebörden är ungefär densamma oavsett.

En nyhet kring en riktkurs kan alltså se ut ungefär såhär “Bank X höjer sin riktkurs för bolag Y till Z kronor (tidigare riktkurs) och upprepar sin köprekommendation”. I det fall analysen är publik och går att ta del av för allmänheten brukar man även kunna läsa en motivering kring varför riktkursen sätts till just den summan – men i många fall finns analysen dessvärre inte tillgänglig och man får nöja sig med att kunna ta del av riktkursförändringen.

Vem / vilka sätter riktkurser aktier?

Riktkurserna sätts av analytiker, analyshus och banker, såväl svenska som internationella (för både inhemska och internationella bolag beroende på vad banken/analyshuset har för specifik inriktning/täckning). Några exempel på institutioner som regelbundet publicerar riktkurser är Kepler Cheuvreux, Danske Bank och Carnegie.

Vart kan man se riktkurser för olika aktier?

Nyheter kring riktkurser, särskilt när det kommer till populära bolag, publiceras i stort sett alltid hos de olika nyhetssidorna som handlar om börsen och aktier. Utöver det går det även oftast att få tillgång till riktkurserna direkt från banken/analyshuset som publicerar dem (men i vissa fall krävs det att man är kund hos banken i fråga). Som vi har belyst ovan är det ganska vanligt att analytikerna inte delar med sig av hela sin analys gratis till allmänheten.

Tips: Håll koll på aktuella riktkurser för dina favoritbolag med Börskollens smidiga app

Ett av de enklaste sätten att hitta aktuella riktkurser för en stor mängd populära svenska och internationella aktier är att hålla koll på denna sida. Här publicerar vi riktkurserna från ett stort antal svenska och internationella banker och analyshus. På sidan hittar du även en smidig sökfunktion där du enkelt kan navigera mellan olika företags riktkurser.

Vi tipsar också om att ladda ned vår populära app och skapa bevakningar kring specifika bolag. Då får du notiser när nyheter publiceras om bolaget, till exempel om nya riktkurser – smidigt va?

Att tänka på: Möjligheter och risker med riktkurser aktier

Om du använder riktkurserna på rätt sätt så kan det vara ett riktigt bra verktyg för att komplettera din egen aktieanalys så att du kan göra bättre köp. Bakom riktkurserna står ofta analytiker som har flera års erfarenhet av att ha jobbat heltid med att analysera aktier. Med andra ord ligger det grundläggande analyser bakom riktkurserna och av den anledningen är de värda att ta i beaktning.

Utöver det kan du även använda riktkurserna för att se om du missat något i din egen analys. Om din analys kring ett bolag går åt motsatt håll gentemot flera riktkurser så kan det vara läge att ta en extra titt på din prognos för att se om du missat något.

Det är viktigt att känna till att riktkurser är långtifrån några absoluta sanningar. Det har hänt fler än en gång att även stora institutioner såsom Kepler Cheuvreux har haft helt fel och det finns exempel där samma bolag har fått helt olika riktkurser av olika analytiker.

Fler frågor och svar om riktkurser för aktier

Vad är en riktkurs?

En riktkurs är en prognos kring vad en akties kurs kan komma stå i inom en viss framtid. Riktkurser tas fram av analytiker baserat på deras förutsägelser kring ett bolag och huruvida dess aktiekurs har potential att stiga eller sjunka framöver.

Vad är rätt riktkurs för en aktie?

Vad som är den rätta riktkursen för en specifik aktie går inte att svara på förrän man har facit, det vill säga förrän en viss tid har gått. Precis som med vädret kan analytiker med olika modeller förutspå ett utfall och ha högre sannolikhet att träffa rätt, men det finns inga garantier för att så kommer att ske varje gång.

Vad innebär en höjning / sänkning av riktkursen för en aktie?

Beroende på vem som står bakom riktkursen kan det ha olika inverkan på aktiekursen. Om en storbank med hög trovärdighet markant ändrar riktkursen för en viss aktie kan det ha stor inverkan på aktiens kurs i närtid. Om det däremot är en mer okänd eller opålitlig källa som publicerar en ändrad kurs så har det ofta inte särskilt stor påverkan.

Bör riktkurser användas som investeringsråd?


Som med mycket annat när det kommer till investeringar finns det alltid fler "om och men". Generellt sett bör man vara försiktig med att använda riktkurser enkom som en form av direkt investeringsråd, men det är fullt möjligt att använda dem som en del i den analys som du själv gör av ett bolag/en aktie.

Använd de riktkurser som finns tillgängliga för att bilda dig en uppfattning av "konsensus" från analytikerkåren, och om möjligt försök att läsa själva analysen för att få bättre koll på vilka antaganden analytikern gjorde i sin analys när denne kom fram till sin riktkurs. De riktkurser som finns kan eventuellt användas som en form av "verklighetscheck" för din egen analys. Om du exempelvis är övertygad om en kraftig ökning medan samtliga analyser/riktkurser snarare ser begränsad eller negativ kurspotential i aktien kan det kanske vara värt att ta en extra titt kring om du förbisett något i din analys.

Hur bör jag agera om ett bolag har olika riktkurser?

Ofta händer det att samma bolag har fått olika riktkurser av olika analytiker. Precis som för småsparare är det givetvis allt annat än ovanligt att de olika analytikerna har vitt skilda uppfattningar om ett och samma bolag.

I det läget är det viktigt att komma ihåg att riktkurser inte är några absoluta sanningar, utan möjliga prognoser för framtiden. Som investerare kan du inte lita blint på att en viss riktkurs kommer att uppnås, utan det är viktigt att du själv gör din egen analys. Har ett specifikt bolag olika riktkurser kan du till och med vara en fördel för dig, då kan du läs mer om varför t.ex Nordea har sänkt riktkursen för Aktie A medan DNB istället valde att höjt den för samma bolag. När du läst mer om båda analytikernas motivering kan du lättare se fördelar och nackdelar med bolaget, och på så vis bli mer komplett i din egen analys.

Lista: Senaste riktkurserna med smidig sök- och bevaka-funktion

I vårt flöde ovan tar du del av de senaste aktuella riktkurserna för svenska och internationella aktier just nu. Du har också möjligheten att söka i listan för att se hur riktkurserna ser ut för en specifik aktie, som exempelvis riktkurs Embracer, riktkurs Evolution, riktkurs Volvo, riktkurs Swedbank eller riktkurs Tesla.

Flödet med riktkurser uppdateras löpande, men vanligtvis sker flest uppdateringar under/efter de kvartalsvisa rapportperioderna – detta då analytikerna får ny finansiell information att ta ställning till, vilket kan leda till förändringar i deras syn på bolagen (och justeringar av tidigare riktkurser).