Ett Medtech-bolag vi gillar / God morgon från Paretodesken 23 februari

Video

Ett Medtech-bolag vi gillar / God morgon från Paretodesken 23 februari

Idag pratar vi Surgical Science senaste förvärv av amerikanska Mimic Technologies . Disclaimer:  ”Informationen i denna podd ska inte ses som investeringsråd.

Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Det är viktigt att fortlöpande bevaka sitt innehav och vid behov ta initiativ till åtgärder för att minska risken för förlust.”  http://www.paretosec.com/download/compliance/disclaimer.pdf.

Se hela klippet

Nyheter om Surgical Science

Om aktien Surgical Science

Mest sedda